Mer penger til helsefrivilligheten i 2023

Stiftelsen Dam kan få over 370 millioner kroner til fordeling.

DAM Redaksjonen • 9 Dec. 2022

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at stiftelsen i 2023 kan fordele mer penger til helsefrivilligheten. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det er bra at tildelingene fra Stiftelsen Dam kan være stabile og forutsigbare, i en tid preget av økonomisk usikkerhet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Fredag ble sak om fordeling av Norsk Tippings overskudd fra 2022 behandlet i statsråd. Prognosen tyder på at Stiftelsen Dam i 2023 kan få hele 371,6 millioner kroner til fordeling.

Endelig sum i april

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål gjennom Stiftelsen Dam. Hvert år i januar får stiftelsen tildelt 4/12 av forventet beløp, og for 2023 utgjør dette forskuddet 123,9 millioner kroner.

Resten av beløpet til helse- og rehabiliteringsformål for 2023 blir utbetalt etter at overskuddet til formålet blir fastsatt i Norsk Tippings generalforsamling i april 2023, men prognosen tyder altså på at den totale summen for 2023 blir 371,6 millioner kroner.

Takker for ansvarlighet

I 2022 fikk Dam 352 millioner kroner til fordeling fra Norsk Tipping.

– Vi er godt fornøyde med at vi kan fordele enda mer penger til organisasjonene i 2023. Samtidig vil jeg berømme Norsk Tipping for å ta sitt arbeid med en ansvarlig spillpolitikk på alvor, sier Lillehagen, og legger til:

– Det betyr kanskje at overskuddet er mindre enn det kunne vært, men det er viktig for oss som overskuddsmottaker å være trygg på at pengene vi fordeler kommer fra en ansvarlig spillpolitikk.

Flere nyheter fra Stiftelsen Dam: