Kontaktperson

Arve Lauvnes

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Organisasjonen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

Kreftforeningen er en av Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner og har vĂŚrt medlem siden starten i 1993.

I 2023 HAR kreftforeningen FÅTT STØTTE TIL8prosjekter
det utgjør2.038.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR kreftforeningen FÅTT STØTTE TIL361prosjekter
TOTALT HAR kreftforeningen FÅTT311.668.879kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Kreftforeningen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter