Kontaktperson

Helene T. Str√łm-Rasmussen

NFU ble stiftet i 1967, og har nesten 8.300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 13 fylkeslag og 166 lokallag over hele landet. NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming.

NFU har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2003.

I 2023 har NFU f√•tt st√łtte til16prosjekter
det utgj√łr6.663.000kroner
Siden F√ėRSTE TILDELING i 1997 har nfu f√•tt st√łtte til150prosjekter
totalt har nfu f√•tt64.536.941kroner i st√łtte fra stiftelsen dam

S√łk midler gjennom NFU:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter