Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
FagrĂĄdet – Rusfeltets hovedorganisasjon Torhild Kielland Kontakt
FH-Norge Margaretha Hamrin Kontakt
Fontenehus Norge Anne Hellum Kontakt
For Fangers Pårørende (FFP) Hanne Hamsund Kontakt
Forbundet Mot Rusgift Knut T. ReinĂĄs Kontakt
Forbundet Tenner og Helse Toril Sonja Gravdal Kontakt
Forening for autoimmune leversykdommer Line Hole Kontakt
Foreningen for blødere i Norge Elin Maria Wall Kontakt
Foreningen for Eloverfølsomme Bente Gilbu Tilset Kontakt
Foreningen for hjertesyke barn Torunn Fjær-Haugvik Kontakt
Foreningen for human narkotikapolitikk Tonje Jevari Kontakt
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen Kontakt
Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander Randi Johannessen Kontakt
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug Kontakt
Foreningen ICDP Norge Heidi Westborg Steel Kontakt
Foreningen Rastløse Bein Elin Maria Wall Kontakt
Foreningen Ridderrennet Anne-Kristin Wadahl Kontakt
Foreningen Tryggere Ruspolitikk Ina Roll Spinnangr Kontakt
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen Kontakt
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Katrine Hauglund Kontakt
FriluftsrĂĄdenes Landsforbund Lisa Sophie Lundh Kontakt
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø Kontakt
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Kontakt
Harry Benjamin ressurssenter Harald Sundby Kontakt
Hest og Helse Anette Isaksen Kontakt
HivNorge Caroline Pisani Kontakt
Hjelpekilden Hilde Langvann Kontakt
HjernerĂĄdet Peggy Ranheim Kontakt
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal Kontakt
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland Kontakt
Hodepine Norge Stian Grimstad Hermansen Kontakt
Hospiceforum Norge Henriette Marie Høyskel Kontakt