Bruker ny teknologi for å kartlegge spiseforstyrrelser

Kan ny teknologi gi oss bedre innsikt i spiseproblematikk, selvskading og kroppspress hos ungdom i Norge?

I samarbeid med

Med et helt nytt diagnostisk verktøy skal forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge kartlegges. Målet er å sørge for bedre forebyggings- og behandlingstiltak, som følge av økt kunnskap om omfanget av spiseforstyrrelser. Illustrasjon: Adobe stock

I et tett samarbeid mellom flere nasjonale og internasjonale aktører jobber nå forskere, klinikere, brukere og IT-ressurser sammen for å utvikle et nytt digitalt, diagnostisk verktøy for spiseforstyrrelser.

Nyskapende

Målet med utviklingsarbeidet er å tilrettelegge for effektiv diagnostisering ved hjelp av nyskapende teknologi.

Prosjektleder Camilla Lindvall Dahlgren

– Verktøyet skal brukes i forbindelse med en pågående pilotstudie som ser på forekomsten av spiseforstyrrelser hos ungdom på videregående skole, sier prosjektleder Camilla Lindvall Dahlgren.

Så langt har cirka 400 elever fra to videregående skoler i Oslo deltatt i studien, der de, ved bruk av Nettskjema, har svart på spørsmål om blant annet spisevaner, kropp og selvskading.

Spiseproblemer og selvskading

Foreløpige resultater indikerer at cirka 15 prosent av elevene sliter med spiseproblematikk, og at cirka 14 prosent har skadet seg selv med vilje, uten hensikt å ta eget liv.

– Resultatene viser også at det er en nær sammenheng mellom spiseproblemer og selvskading, sier Dahlgren.

I løpet av våren 2021 vil elever ved ytterligere to videregående skoler i henholdsvis Viken og Vestfold og Telemark bli invitert til å delta i studien.

Første studie i sitt lag på over 20 år

Dahlgren forteller at prosjektstøtten har vært viktig.

– Tildelingen fra Stiftelsen Dam har gjort det mulig å utvikle en moderne og innovativ helseløsning, som tilrettelegger for effektiv og treffsikker diagnostisering og datainnsamling. Utviklingsprosjektet vil bidra til oppdaterte forekomsttall på spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge, og er den første studien i sitt slag på over 20 år.   

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med medlemsorganisasjonen Mental Helse, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Columbia University Medical Center, Universitetets senter for informasjonsteknologi (UiO) og Bjørknes Høyskole.  


Søknadssammendrag

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. De oppstår oftest i tenårene, og er assosiert med høy grad av samsykelighet og økt dødelighet. Dessverre er spiseforstyrrelser underdiagnostiserte lidelser, og mange av de som sliter hverken søker eller mottar behandling for spiseproblemene sine.

Per dags dato vet vi lite om utbredelsen av spiseforstyrrelser i Norge. Den siste metodologisk robuste forekomststudien ble publisert for mer enn 20 år siden, og bruker, nå, utdaterte diagnostiske kriterier. For å kunne planlegge og implementere forebygging- og behandlingstiltak må vi vite omfanget og distribusjonen av spiseforstyrrelser i Norge.

Nylig oversatte og validerte forskningsgruppen vår et nytt, web-basert diagnostisk verktøy, «the Eating Disorder Assessment for DSM-5» (EDA-5), som raskt og effektiv genererer spiseforstyrrelsesdiagnoser i følge gjeldende diagnostiske kriterier. Målet med dette prosjektet er å utvikle en brukervennlig og GDPR-kompatibel app-versjon av den norske EDA-5, som deretter skal testes og brukes til å estimere forekomsten av spiseforstyrrelser hos norske ungdommer.

Resultatene fra prosjektet vil fungere som et grunnlag for en større epidemiologisk studie av spiseforstyrrelser i Norge, og er et første skritt mot å utvikle et brukervennlig og lett tilgjengelig diagnostisk verktøy som kan implementeres på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge.

Prosjektleder/forsker

Heidi Langbakk Skille

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Feeding and Eating Disorders: Development and Utility of a Diagnostic App
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 1 491 000, 2021: kr 477 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
01.06.2023
Status
Under gjennomføring