Deler kunnskap om epilepsi på sju språk

Epilepsiforbundet Flerkultur har laget en informasjonsfilm på språkene arabisk, polsk, somalisk, norsk, engelsk, tigrinja og urdu.

I samarbeid med

Nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur jobber med å gi veiledning til mennesker med flerkulturell bakgrunn og øke deres kunnskap om epilepsi. Nå har de laget en film på syv språk, som de håper skal bli et nyttig verktøy. Illustrasjon: Epilepsiforbundet

– Målet med filmen er å spre informasjon om epilepsi i flerkulturelle miljøer, sier prosjektleder og ungdoms- og utviklingsrådgiver i Epilepsiforbundet Bård Dalhaug.

Bård Dalhaug

Nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur jobber med å gi veiledning til mennesker med flerkulturell bakgrunn og øke deres kunnskap om epilepsi.

Nettverket ledes av Jasna Menzildžić og Ayesha Farooq, som begge har epilepsi og kommer fra henholdsvis Bosnia og Pakistan.

– Den nye filmen inneholder noe informasjon om epilepsi, og sier en del om hvem Epilepsiforbundet Flerkultur er til for, forteller Dalhaug.

Ayesha og Jasna har bidratt i prosjektet.

Jasna Menzildžić og Ayesha Farooq har begge epilepsi, og deler sine erfaringer gjennom nettverket Epilepsiforbundet Flerkultur. Foto: Epilepsiforbundet

– Begge er mennesker med epilepsi med flerkulturell bakgrunn, og kan bidra med en innsikt som ikke jeg har. De kommer inn med et unikt perspektiv, for det er de som er målgruppen, sier Dalhaug.

Du kan se den engelske filmen nederst i denne artikkelen. De andre filmene finner du på vår Epilepsiforbundets YouTube-kanal.

– Filmene vil bli brukt når vi holder foredrag. Vi kommer til å sende dem til organisasjoner som allerede jobber med mennesker med flerkulturell bakgrunn, og håper å rekruttere til nettverket ved hjelp av filmene. Vi vil ha så mange medlemmer som mulig, sier prosjektleder Dalhaug.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Før covid-19 hadde vårt nettverk Epilepsiforbundet Flerkultur en egen likepersonstjeneste på urdu over telefon, planlagt flere samlingspunkt for målgruppen, sikret oss foredragsholdere til informasjonsarrangementer. Men alt måtte avlyses grunnet covid. For å fortsette informasjonsarbeidet ønsker vi derfor å lage én informasjonsfilm på forskjellige språk. Denne skal fortelle kort om epilepsi og samtidig promotere det Epilepsiforbundet Flerkultur tilbyr av rådgivning og veiledning. Filmen skal «senke terskelen» for å oppsøke Epilepsiforbundet Flerkultur for å motta rådgivning og veiledning.

Målsetting

– Utvikle en informasjonsfilm som retter seg mot en målgruppe vi ikke tidligere har nådd ut til – Bruke resultatet av dette til å gi råd og veiledning i form av likepersonsarbeid til mennesker som kanskje ikke har tilgang til dette under Covid-19 pandemien.

Målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med epilepsi av flerkulturell bakgrunn og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi starter med å skrive utkast til manus og booke studio. Når dette er gjort samler vi en gruppe brukermedvirkere fra Epilepsiforbundet Flerkultur. Disse vil få i oppgave å komme med innspill på utforming av det visuelle, videre utvikling av manus og andre tanker de eventuelt har. Etter møtet med brukermedvirkerne får vi også fastsatt hvilke språk vi skal benytte oss av og vi vil deretter finne personer som kan spille inn og tolker som kan oversette manus. Oversettelsen vil vi etterprøve ved å gi den til brukermedvirkerne. Hensikten med dette er å se om teksten vi har utformet er forståelig og i tråd med det brukermedvirkerne mener. Det er de som er målgruppen og dersom oversettelsen fra tolkene ikke er tilstrekkelig, vil heller ikke filmene bli det når vi lanserer. Etter alt av manus er utarbeidet drar vi til studio for opptak av film. Deretter følger en god mengde redigering (grunnet animasjonsaspektet) og innspilling av stemmer. Vi vil så spille inn stemmene på forskjellige språk. Til stemmeinnspilling vil vi leie inn mennesker med den nødvendige kompetansen og bruke personer fra Epilepsiforbundet Flerkultur. Med innspilling og stemmer ferdig gjenstår det noe etterarbeid og så er det klart for lansering

Fremdriftsplan

Juli Skrive manus (Filmprodusent og prosjektleder) Booke studio (Filmprodusent) Sette sammen frivillig arbeidsgruppe (Prosjektleder) August Møter med referansegruppe (Prosjektleder) Finne tolker (filmprodusent) Velge språk (Prosjektleder, Filmprodusent og frivillig arbeidsgruppe) September Filme (Filmprodusent) Oktober Redigere (Filmprodusent) November Etterarbeid (Filmprodusent) Desember Lansering og promotering (Prosjektleder)

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Før covid-19 hadde vårt nettverk Epilepsiforbundet Flerkultur en egen likepersonstjeneste på urdu over telefon, planlagt flere samlingspunkt for målgruppen, sikret oss foredragsholdere til informasjonsarrangementer. Men alt måtte avlyses grunnet covid. For å fortsette informasjonsarbeidet ønsker vi derfor å lage én informasjonsfilm på forskjellige språk. Denne skal fortelle kort om epilepsi og samtidig promotere det Epilepsiforbundet Flerkultur tilbyr av rådgivning og veiledning. Filmen skal «senke terskelen» for å oppsøke Epilepsiforbundet Flerkultur for å motta rådgivning og veiledning.

Målsetting

– Utvikle en informasjonsfilm som retter seg mot en målgruppe vi ikke tidligere har nådd ut til – Bruke resultatet av dette til å gi råd og veiledning i form av likepersonsarbeid til mennesker som kanskje ikke har tilgang til dette under Covid-19 pandemien.

Målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med epilepsi av flerkulturell bakgrunn og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi starter med å skrive utkast til manus og booke studio. Når dette er gjort samler vi en gruppe brukermedvirkere fra Epilepsiforbundet Flerkultur. Disse vil få i oppgave å komme med innspill på utforming av det visuelle, videre utvikling av manus og andre tanker de eventuelt har. Etter møtet med brukermedvirkerne får vi også fastsatt hvilke språk vi skal benytte oss av og vi vil deretter finne personer som kan spille inn og tolker som kan oversette manus. Oversettelsen vil vi etterprøve ved å gi den til brukermedvirkerne. Hensikten med dette er å se om teksten vi har utformet er forståelig og i tråd med det brukermedvirkerne mener. Det er de som er målgruppen og dersom oversettelsen fra tolkene ikke er tilstrekkelig, vil heller ikke filmene bli det når vi lanserer. Etter alt av manus er utarbeidet drar vi til studio for opptak av film. Deretter følger en god mengde redigering (grunnet animasjonsaspektet) og innspilling av stemmer. Vi vil så spille inn stemmene på forskjellige språk. Til stemmeinnspilling vil vi leie inn mennesker med den nødvendige kompetansen og bruke personer fra Epilepsiforbundet Flerkultur. Med innspilling og stemmer ferdig gjenstår det noe etterarbeid og så er det klart for lansering

Fremdriftsplan

Juli Skrive manus (Filmprodusent og prosjektleder) Booke studio (Filmprodusent) Sette sammen frivillig arbeidsgruppe (Prosjektleder) August Møter med referansegruppe (Prosjektleder) Finne tolker (filmprodusent) Velge språk (Prosjektleder, Filmprodusent og frivillig arbeidsgruppe) September Filme (Filmprodusent) Oktober Redigere (Filmprodusent) November Etterarbeid (Filmprodusent) Desember Lansering og promotering (Prosjektleder)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Flerkulturelt Engasjement (1).pdf

Prosjektleder/forsker

Bård Ingjald Åstvedt Dalhaug

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Flerkulturelt Engasjement
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Org.ledd
Nitteberg Film og TV
Beløp Bevilget
2021: kr 345 000
Startdato
12.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet