Forandringshuset som arena for samfunnsmusikkterapi – i samspill med frivilligheten

S√łknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette prosjektet bunner ut i f√łlgende faktiske forhold, behov og problemer i samfunnet, men ogs√• muligheter for √• forebygge de; 1. Ungdoms psykiske helse – tiden under og etter en pandemi 2. Ungdom som kategori og livsfase, og jakten etter identitet 3. Forandringshuset og samfunnsmusikkterapi som forebyggende ungdomsarbeid 4. Vi vil bety mer for flere – p√• lag med frivilligheten

Målsetting

Overordnet målsetting med prosjektet er å utvikle og etablere en driftsmodell der vi gjennom å mobilisere og kurse minimum 20 frivillige kan utvide tilbudet slik at minst 400 unge mennesker får delta, og får nye handlemuligheter til å påvirke sin egen helse og livskvalitet Рgjennom musikk.

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 26 år med interesse for musikk og med spesielt fokus på ungdom som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomf√łring

Vi skal utvikle en driftsmodell for musikktilbudet ved Forandringshuset Gr√łnland, som skal ledes av en musikkterapeut, gjennom medvirkende ungdommer og i samarbeid med frivillige. Fokus for tiltaket er deltakelse, helse og livskvalitet gjennom musikk. Ungdommene f√•r som tidligere jobbe med musikkterapeut, 1:1, men virksomheten overf√łres i st√łrre grad til frivillige. 1:1- arbeidet forbeholdes til ungdommer som har ekstra behov for det. Dette kan eksempelvis v√¶re v√•re egne ungdommer, eller ungdommer som er rekrutterte fra v√•re samarbeidspartnere. De frivillige rekrutteres inn mot tilbudet og mobiliseres dit de kan og √łnsker √• bidra, koordineres sammen med andre frivillige, og kurses og veiledes av musikkterapeut, individuelt og i grupper. Sammen samarbeider ungdommer, frivillige og musikkterapeut ved Forandringshuset Gr√łnland om kurs og workshops, konsertarrangement og oppretting av nye musikkaktiviteter. F√łlgende aktiviteter skal gjennomf√łres: -Musikkstudio -Gruppeaktiviteter med fokus p√• l√¶ring, utvikling, mestring og fellesskap -Kurs og workshops relatert til musikk hver 2. m√•ned -Sosiale m√łtekvelder for alle musikkinteresserte -Fellesskapsarenaer og konsertarrangement -Musikkgruppe -Sangskriving -Bandmetodikk -Performance

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan: Fase 1 – 2022 Oppstart Rekruttere frivillige og i tett samspill med prosjektgruppe og frivillige teste ut modell i praksis Utvikling av kurs etter behov Evaluere og justere Fase 2 – 2023-24 Pilotere modell L√łpende rekruttering, kursing og aktivitet Evaluere Fase 3 – 2024 L√łpende rekruttering, kursing og aktiviteter Ferdigstille veileder Rapportere Prosjektgruppen har l√łpende kvartalsvise m√łter i hele prosjektperioden

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Forandringshuset som arena for samfunnsmusikkterapi – i samspill med frivilligheten
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Bel√łp Bevilget
2022: kr 600 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomf√łring