Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade


S√łknadssammendrag

Kognitive vansker, s√¶rlig med styringsfunksjon (¬ęhjernens dirigent¬Ľ), etter ervervet hjerneskade hos barn, kan ha negative konsekvenser for alle livets arenaer. Styringsfunksjon er generelt relatert til den overordnete styring, kontroll og modulering av atferd og mentale prosesser, og predikerer i stor grad om man vil lykkes psykososialt, akademisk og i arbeidslivet. Til tross for dette finnes det ingen standardisert behandling eller hjernetrening for barn som har vansker med styringsfunksjonen. P√• grunn av de betydelige negative konsekvensene dette har, b√łr det utvikles evidensbaserte behandlinger som m√•lrettes mot styringsfunksjon, som utover kognisjon vil kunne ha betydning for psykisk helse, fatigue, livskvalitet, og skolefunksjon. For voksne med vansker med styringsfunksjon etter hjerneskade s√• har gruppebasert hjernetrening (metakognitiv strategitrening) ved bruk av Goal Management Training (GMT) vist seg √• v√¶re virksomt. V√•r gruppe har oversatt og tilpasset GMT til barn (pediatric GMT, pGMT). Det foreligger i dag ingen forskning p√• langtidseffekter av pGMT. M√•let med aktuell studie er √• unders√łke langtidseffektene av pGMT for barn med hjerneskader og vansker med styringsfunksjon, samt utforske gjennomf√łrbarheten til digital pGMT. V√•r gruppe har nylig gjennomf√łrt et blindet randomisert kontrollert klinisk fors√łk (RCT; n = 76) der effekten av pGMT ble unders√łkt. pGMT (n = 38) ble sammenlignet med en mer generell form for hjernetrening med hovedfokus p√• psykoedukasjon (n = 38; pediatric Brain Health Workshop, pBHW). Den aktive kontrollintervensjonen ble skreddersydd for √• holde ikke-spesifikke faktorer konstant. Dermed besto begge de gruppebaserte hjernetreningene av 7 √łkter p√• sykehus over 3 uker, etterfulgt av 4 uker med telefonr√•dgivning av deltakere, foreldre og l√¶rere. Foreldrene til barna gjennomgikk ogs√• materialet som brukt i hjernetreningen for barna. Forelderrapportert styringsfunksjon i dagliglivet, som vurdert med sp√łrreskjemaet Behavior Rating Inventory of Executive Function, var det prim√¶re utfallsm√•l. Forel√łpige funn er lovende. Syttitre barn (96%) i alderen 10 til 17 √•r med fullf√łrte hjernetreningen, og syttien barn (93%) fullf√łrte oppf√łlgingen 6 m√•neder etter intervensjon. Vi har ogs√• samlet 2-√•rs oppf√łlgingsdata (n = 40). For √• oppn√• en akseptabel utvalgsst√łrrelse ved 5-√•rs oppf√łlgingen vil gruppene bli invitert til en digital vedlikeholdsintervensjon (booster-√łkt) og et fysisk m√łte ved 5-√•rs datainnsamlingen. For aktuell s√łknad √łnsker vi derfor √• gj√łre, samt publisere, 2- og 5-√•rs oppf√łlging, med fokus p√• styringsfunksjon i hverdag (kognisjon), psykisk helse, fatigue, livskvalitet, og skolefunksjon. Vi √łnsker ogs√• √• unders√łke gjennomf√łrbarheten (feasibility) av gruppebasert digital pGMT best√•ende av 7 √łkter over 7 sammenhengende uker. Det er forel√łpig planlagt 3 grupper a 4 deltakere (n =12), der barn i alderen 12-17 √•r med hjerneskader og vansker med styringsfunksjon vil bli rekruttert.

Prosjektleder/forsker

Hanna Sargénius

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Bel√łp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000, 2024: kr 922 000
Startdato
01.06.2022
Sluttdato
01.12.2025
Status
Under gjennomf√łring