Medkvinner Tromsø

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet springer ut fra kvinnenettverket Medkvinner, som ble startet i Tromsø i etterkant av Fagereng-ulykken i desember 2019. Fra des 2020-mai 2021 jobbet arbeidsgruppen med at tiltaket kunne bli en del av Bydelsmødre Norge. Vi søkte opprinnelig om et års prosjekt, men vi ser nå behovet for å utvide prosjektet. Dette for å for å få erfaring og kunnskap som kan medvirke til at tiltaket kan etableres til å bli en fast aktivitet. Prosjektet er et samarbeid med Tromsø Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og Mangfoldige byer ved UiT.

Målsetting

Oppsøkende virksomhet for å forebygge og motvirke isolasjon/ensomhet blant innvandrerkvinner samt brobygging mellom innvandrermiljøene og det offentlige og frivillige hjelpesystemet.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne kvinner og innvandrerfamilier som trenger hjelp i Tromsø. Hovedfokus er på personer på familiegjenforening og arbeidsinnvandrere.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Medkvinner er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som driver oppsøkende virksomhet på eget språk i sine respektive innvandrermiljøer. De frivillige rekrutteres fra ulike språkgrupper og landområder. Målet med prosjektet er å nå nyankomne kvinner og innvandrerfamilier som trenger hjelp. Hovedfokus er på personer på familiegjenforening og arbeidsinnvandrere. Hensikten er å utvikle støttende nettverk for selvhjelp. Som brobyggere skal de frivillige Medkvinnene ha kunnskap om kommunens tjenester for å kunne veilede andre innvandrere med hvor de skal henvende seg ved behov for hjelp. En annen målsetning er å bidra til å bygge tillit mellom offentlige tjenesteapparat og innvandrermiljøet. Det langsiktige målet er forebygging av sosiale og helsemessige utfordringer gjennom inkludering i samfunnet. Opplæringsprogrammet for de frivillige er på ti kurskvelder og omhandler temaer som barn og oppvekst i Norge, helse, arbeid, økonomi, utdanning etc. Opplæringen organiseres av arbeidsgruppa og prosjektkoordinator med bidrag fra relevante tjenester i Tromsø kommune, og frivillige organisasjoner. Deltakelse i Medkvinner vil samtidig bidra til å styrke de frivilliges egne nettverk og muligheter for arbeid.

Fremdriftsplan

Forprosjekt: 2021: Oppstart av prosjekt. Prosjektfase 1 : jan 2022– jan 2023 Gjennomføring av 2 opplæringsprogram. Markedsføring. Oppstart av 14 frivillige Medkvinner som jobber mot innvandrermiljøene. Prosjektfase 2: jan 2023 -jan 2024 10 nye frivillige Medkvinner rekrutteres og opplæres. Nye aktiviteter og møteplasser utvikles. Prosjektfase 3: jan 2024-jan 2025 10 nye frivillige Medkvinner rekrutteres og opplæres. Etablert tiltak fra 2025.

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Medkvinner Tromsø
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring