Muligheter, veiledning og støtte: En karriereportal for utviklingshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange personer i målgruppen vi kommer i kontakt med forteller at de har lite eller ingen informasjon om hvilke muligheter de har i ordinært arbeidsliv, og vi møter ofte kandidater med lave forventninger til seg selv. Lærere uttrykker bekymring over at elever "går til ingenting", og foresatte forteller at det er vanskelig å finne informasjon om muligheter. En rapport fra Oslo kommune peker på at skoler har for lite kunnskap om hva eleven kan gjøre etter endt skolegang, og det er et tydelig behov for økt fokus på karriereveiledning for personer med utviklingshemming.

Målsetting

Mål 1: Utvikle en fullverdig karriereportal tilpasset personer med utviklingshemming. Mål 2: Få flere personer med utviklingshemming ut i arbeid.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

1. Gjennomføre fokusgruppeintervju med ulike grupper, slik at vi kan få best mulig innsikt i hva som er viktig at en slik karriereportal tar for seg. Her kan vi få nødvendig innsikt og informasjon om behov som vi i utgangspunktet ikke var klar over. Vi vil ha fokusgruppeintervju med målgruppen, lærere ved tilrettelagt opplæring, foresatte, NFU og NAV. 2. Finne samarbeidspartner for selve utformingen av karriereportalen, både IT-aktører og grafisk designere. Vi ønsker å innhente tilbud fra flere aktører. Her er det viktig med fokus på universell utforming. 3. Innholdsproduksjon til karriereportalen og innspilling av filmer som skal legges inn. 4. Teste prototype. Dette vil gjøres av både HELT MED, NFU, personer i målgruppen, foresatte og NAV. 5. Informasjonsformidling/spre informasjon om karriereportalen og få flest mulig til å ta i bruk denne.

Fremdriftsplan

3. kvartal år 1: samle prosjektgruppen og finne en samarbeidspartner for utvikling av karriereportalen. 4. kvartal år 1: Gjennomføre fokusgruppeintervju. 1. kvartal år 2 – 3. kvartal år 2: Innholdsproduksjon. 4. kvartal år 2 – 1. kvartal år 2: Teste prototype. 2. kvartal år 3 – 4. kvartal år 3: Formidling 4. kvartal år 3: Evaluering

Prosjektleder/forsker

Jonas Felde Sevaldrud

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Muligheter, veiledning og støtte: En karriereportal for utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
HELT MED
Beløp Bevilget
2022: kr 400 000
Startdato
01.09.2022
Sluttdato
30.09.2025
Status
Under gjennomføring