Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse – fornyelse

I samarbeid med

SĂžknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

For 16 Ă„r siden muliggjorde Stiftelsen Dam i samarbeid med RĂ„det for psykisk helse etableringen av ‘Bipolarskolen’. Det ble et innovativt gruppetilbud som gir deltagere etterlengtet kunnskap om bipolar lidelse og verktĂžy for Ă„ mestre hverdagen. Forskning viser at slike gruppetilbud har god effekt i forebygging og stabilisering av bipolar lidelse og kan gi Ăžkt livskvalitet . I Vestre Viken HF har 700 personer benyttet tilbudet, samt at tilbudet har vĂŠrt drevet systematisk ogsĂ„ ved andre helseforetak. Innholdet i tilbudet er nĂ„ utdatert bĂ„de faglig og metodisk, og trenger sterkt en fornyelse.

MĂ„lsetting for prosjektet

1. Å fornye og utvikle ‘Bipolarskolen’ med ny kunnskap for at tilbudet skal kunne fortsette Ă„ vĂŠre relevant og til hjelp for personer med bipolare lidelser. 2. Å fĂ„ tilbudet implementert ved alle helseforetak slik at personer med bipolare lidelser fĂ„r tilbudet uavhengig av hvor de bor.

MĂ„lgruppe

MÄlgruppen er de ca 4-5 % av Norges befolkning som fÄr en bipolar lidelse i lÞpet av livet. Aldersgruppen er fra 18 Är og oppover.

Antall personer i mÄlgruppen som prosjektet planlegger Ä nÄ

120000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomfĂžring av prosjektet

Tiltak: A) Oppdatere temaomrĂ„dene og det skriftlige materialet i gruppetilbudet med kunnskap basert pĂ„ ny forskning om bipolare lidelser og behandling, samt nye lover og pasientrettigheter. Det er likeledes behov for Ă„ inkludere flere nye emner vi nĂ„ vet er viktige slik som helsefremming, erfaringsformidling, pĂ„rĂžrendeinvolvering og selvhjelp. B) Fornye tilbudets undervisningsmetoder og pedagogiske tilrettelegging. Kommunikasjonsarenaer og formidlingsformer er et felt som har vĂŠrt i rivende utvikling de siste Ă„rene. I trĂ„d med dette Ăžnsker vi Ă„ digitalisere materialet, samt videreutvikle den pedagogiske og visuelle fremstillingen i samsvar med dagens standarder. I gjennomfĂžringen av prosjektet vil vi ha gjennomgĂ„ende brukermedvirkning med stor innflytelse, i alle faser. Det vil ogsĂ„ bli innhentet kompetanse og ressurser fra RĂ„det for psykisk hele og de frivillige organisasjonene Bipolarforeningen og Selvhjelp Norge. Det nye undervisningsmaterialet vil bli distribuert og gjort tilgjengelig pĂ„ den Ă„pne nettsiden til ‘Nasjonalt nettverk for psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse’ og vil slik bli delt med 130 kontaktpersoner i ulike helseforetak samt gjennom Bipolarforeningens fylkeskontakter i hele landet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektmedarbeider, forfatter av faglig innhold og brukermedvirkere rekrutteres jan.-22 Prosjektgruppa drÞfter innhold pÄ mÞte + workshop febr. og mar. -22 Kunnskapsdel utformes apr.- jul. -22 Oppdatert innhold, utforming og layout ferdigstilles for pilot hÞst-22 Pilot gjennomfÞres jan.-mai -23. Revideringer foretas jun.-sept. -23 Nytt materiale ferdigstilles for nett og papir nov. -23 Prosjekt- og regnskapsrapport ferdigstilles des. -23

Prosjektleder

Irene Norheim

Detaljer
Program
Helse hĂžst (2021)
Prosjektnavn
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse – fornyelse
Organisasjon
RĂ„det for psykisk helse
Org.ledd
FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
BelĂžp Bevilget
2022: kr 800 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
01.06.2024
Status
Under gjennomfĂžring