– Det er spennende å få mer kunnskap om nytten av rehabilitering

Stipendiat Mari Nilsen Skinnes forsker på betydningen av rehabilitering.

Navn: Mari Nilsen Skinnes
Alder: 31 år
Stilling: PhD-stipendiat
Arbeidssted: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus
Bakgrunn: Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trønderlag, med master i Helseforskning ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved ulike rehabiliteringssentre, både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Denne studien er den første til å undersøke arbeidsevne og -deltakelse etter rehabilitering, sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke har vært til rehabilitering

Mari Nilsen Skinnes

– Et sentralt mål med rehabilitering er å hjelpe personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne å gjenvinne, opprettholde eller øke deltakelse i arbeid og i samfunnet med best mulig funksjon, mestringsevne og selvstendighet. Spesialisert rehabilitering foregår i hovedsak i spesialisthelsetjenesten og omtrent 30.000 nordmenn har årlig slike opphold.

– Det finnes lite forskning som undersøker hvordan spesialisert rehabilitering påvirker arbeidsevne og arbeidsdeltakelse, til tross for stor individuell og samfunnsøkonomisk betydning. Prosjektet undersøker derfor hvordan arbeidsevne og arbeidsdeltakelse endres fra 1 år før til 1 år etter rehabilitering.

Hvorfor er dette viktig?

– Denne studien er den første til å undersøke arbeidsevne og -deltakelse etter rehabilitering, sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke har vært til rehabilitering. Resultatene vil vise om rehabilitering er kan bidra til å endre arbeidsevnen og muligheten til å komme tilbake i jobb.

Problemstillinger

 1. I den første problemstillingen skal det undersøkes om det finnes faktorer ved oppstart av rehabilitering som kan forutsi endring i arbeidsevne etter rehabilitering. Dette kan være faktorer som alder kjønn og utdannelsesnivå, eller smerte og diagnose.
 2. I den andre problemstillingen en gruppe deltakere som har vært på rehabilitering sammenliknes med en gruppe som ikke har vært det, for å se om det er noen forskjeller i arbeidsdeltakelse. Gruppen som ikke har vært til rehabilitering hentes fra NAV, og skal ligne rehabiliteringsgruppen mest mulig på faktorer som alder, kjønn, ytelser og geografisk tilhørighet.
 3. I den tredje problemstillingen skal det undersøkes om det er noen forskjell i arbeidsevne og arbeidsdeltakelse for deltakere som ble påvirket av covid-19 i løpet av datainnsamlingen, og de som ikke ble det.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Dette prosjektet er en del av RehabNytte, en stor multisenterstudie som har samlet inn data fra cirka 3.700 pasienter fra 17 rehabiliteringssentre fra alle helseregioner i Norge. Stipendiatperioden i denne delen av RehabNytte strekker seg fra 2022-2025.  

Hva er deres hypotese?

Samarbeids-partnere

 • Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • FOU-nettverket i VIRKE Rehab
 • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
 • HLF Briskeby rehabilitering
 • Vikersund bad og rehabilitering
 • Røysumtunet rehabiliteringssenter
 • CatoSenteret
 • Sørlandet rehabiliteringssenter
 • AVONOVA Ringerike rehabilitering
 • Hernes Institutt
 • NKS Helsehus as
 • Montebellosenteret
 • Evjeklinikken
 • Ravneberghaugen
 • Åstveit helsesenter
 • Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter
 • Selli rehabiliteringssenter
 • Muritunet
 • Helsepartner Rehabilitering
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering

– Våre hypoteser er at det er en endring i arbeidsevne fra året før til året etter rehabilitering, og at kan man forutse dette. Vi tror også at det er forskjell i endring av arbeidsstatus for gruppen som er på rehabilitering sammenlignet med kontrollgruppen som ikke er det. Den siste hypotesen er at COVID-19 hadde en påvirkning på arbeidsevne og ytelsesstatus.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– Prosjektgruppen som initierte RehabNytte inkluderer to aktive brukerrepresentanter som har vært med på å utvikle alle prosjektets forskjellige deler med problemstillinger og innspill undervis. Disse har bred erfaring fra rehabiliteringsfeltet og gjennom paraplyorganisasjonen FFO.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Det er spennende å få være en del av et så stort og viktig prosjekt der mange aktører samarbeider om å få mer kunnskap om nytten av rehabilitering. For egen del synes jeg å håndtere store mengder data og koble sammen data fra ulike kilder er en stor og spennende utfordring.


Prosjektleder/forsker

Mari Nilsen Skinnes

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Rehabilitering og arbeidsdeltakelse
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.03.2025
Status
Under gjennomføring