23. mars siste frist for søknader til Stimuleringsprogrammet

Siste tildeling blir 8. april.

DAM Redaksjonen • 10 Mar. 2022

Nesten 400 prosjekter har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet siden starten i juni 2020.

I januar 2022 gjenåpnet Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten med 50 millioner kroner i potten.

Programmet har vært svært populært, og nå nærmer det seg at 90 prosent av rammen brukt opp. Dermed settes det en siste frist for innsending av søknader. Den blir 23. mars (samme som for Aktivitetsprogrammet).

Viktig program

– Vi har fått veldig mange søknader på kort tid – kanskje enda flere enn vi hadde forventet. Det viser at Stimuleringsprogrammet har vært viktig for at organisasjonene skal få gjenoppta aktivitetene sine etter pandemien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Hans Christian Lillehagen

Søknader som sendes inn fra og med torsdag 10. mars vil ikke bli vurdert før etter den endelige søknadsfristen.

Tildeling for disse prosjektene blir fredag 8. april 2022.

Har du sendt inn søknaden din før 10. mars, men ennå ikke fått svar, vil du få svar på søknaden maks 14 dager etter at den er sendt inn.

Viktig for helseberedskapen

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam, og kom i gang etter et forlik i Stortinget i juni i 2020, der det ble besluttet å bevilge 75 millioner kroner til programmet.

Siden den gang har programmet blitt forlenget ytterligere tre ganger, senest i januar 2022.

Hensikten er å støtte tidsavgrensende prosjekter som skal stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Prosjektene skal bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene.

– Helsefrivilligheten har stått for en viktig del av den frivillige helseberedskapen i Norge. At myndighetene har anerkjent dette har vært viktig, og jeg er glad for at vi har kunnet bidra i prosessen, sier Lillehagen.