Tre nye medlemsorganisasjoner

A-larm, Norsk c√łliakiforening, og NORILCO ‚Äď Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft er nye medlemmer i Stiftelsen Dam.

DAM Redaksjonen ‚ÄĘ 29 Jun. 2023

Velkomst p√• √•rsm√łtet 2023. Fra venstre: Styreleder Lilly Ann Elvestad, Knut Peterson (Norsk c√łliakiforening), Roy Aleksander Farstad (NORILCO), Erik Torjussen (A-larm), generalsekret√¶r Hans Christian Lillehagen.

Organisasjonene ble √łnsket velkommen p√• √•rsm√łtet i mai, men formelle prosesser gj√łr at de f√łrst n√• er offisielt opptatt som medlemmer. Med det stiger medlemstallet i Stiftelsen Dam til 48.

A-ALARM er en organisasjon innen rusfeltet som har eksistert siden 1995. Organisasjonen gir st√łtte til brukere som fors√łker √• leve et liv uten rus og deres p√•r√łrende. N√łkkelord er selvhjelp, likepersonsarbeid, brukermedvirkning, mestring, tilh√łrighet og integrering i samfunnet.

Norsk c√łliakiforening er en organisasjon for mennesker med glutenintoleranse og andre ber√łrte. De gir r√•d, sprer kunnskap og fremmer forskning p√• feltet.

NORILCO er interesseorganisasjon for stomi-, reservoaropererte og mage- og tarmkreftrammede, og deres p√•r√łrende. Foreningen jobber for en bedre hverdag for alle ber√łrte og √łkt satsning p√• forebygging, forskning og diagnostikk p√• omr√•det.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er glad for å ha nykommerne med.

‚Äď Dette er organisasjoner vi kjenner godt og som vi vet gj√łr mye bra arbeid p√• sine ulike felt. Dam favner allerede store deler av den norske helsefrivilligheten. Med de nye medlemmene bredder vi ut ytterligere.

Om medlemskap i Dam

Organisasjoner som √łnsker √• bli medlem i Stiftelsen Dam m√• s√łke om opptak og bli anbefalt av et eksisterende medlem. S√łknaden behandles p√• √•rsm√łtet. Dersom den blir godkjent av representantskapet og styret, m√• det betales inn et bidrag til stiftelseskapitalen.

Som medlem får organisasjonen blant annet tilgang til Stiftelsen Dams organer, som styret og representantskapet, samt lavterskelordningen Ekspress.
Medlemsorganisasjonene f√•r ogs√• h√łyere administrasjonstillegg enn s√łkerorganisasjonene, ettersom de bidrar med √• utvikle stiftelsens ordninger, stille representanter til disposisjon for de ulike organene og tar et st√łrre ansvar for √• videref√łre ordningen til beste for hele frivilligheten i Norge.