Ny publiseringsform kan spare milliarder

Hvert år kastes flere milliarder kroner i helseforskning ut vinduet fordi forskningsresultatene ikke blir publisert eller utsettes for spinn. Under Arendalsuka presenterte Dam en mulig løsning.

DAM Redaksjonen • 11 Aug. 2023

Programsjef i Stiftelsen Dam Jan-Ole Hesselberg leder arrangementet På tide å tette tapssluket i forskningen under Arendalsuka 2023. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Se seminaret her:

Seminar: På tide å tette tapssluket i forskningen

Tid: Torsdag 17. august, klokken 08.00-08.45
Sted: Frivillighetsteltet (Arendalsuka)

Med:

  • Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør – Innovasjon i næringsliv og offentleg sektor, Forskningsrådet
  • Are Brean, Sjefredaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening
  • Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam
  • Tor Grande, prorektor for forskning, NTNU

– Det er på høy tid å gjøre noe med bortkastet forskning. Det dyreste forskningsverdenen kan gjøre er å fortsette som i dag, sier programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg.

Han viser til at manglende og selektiv publisering av resultater er et av de største problemene i internasjonal helseforskning. Studier viser at så mye som 85 prosent av forskningen kan være bortkastet fordi resultatene rosemales eller rett og slett aldri blir gjort kjent.

– Det er åpenbart at den tradisjonelle måten å publisere forskning på gir forskere og finansiører for mange insentiver til velge bort resultatene de ikke liker, sier Hesselberg.

Gir ærligere forskning

Dam mener publiseringsformen «registrert rapport» kan være en del av løsningen. Vanligvis vurderer tidsskriftene artikler skrevet etter at forsøkene er gjennomført. Bortsett fra forskeren selv, og kanskje en håndfull andre mennesker, er det ingen som vet om vedkommende har holdt seg til det opprinnelige forskningsdesignet.

Med registrerte rapporter flyttes hoveddelen av kvalitetsvurderingen til før innsamling og analyse skjer. I en slik prosess vurderer de vitenskapelige tidsskriftene forskningen før den igangsettes. Dersom kvaliteten vurderes å være god, publiserer tidsskriftet prosjektbeskrivelsen og forplikter seg til å publisere resultatene, likegyldig om de er positive eller negative.

Det gir sannsynligvis ærligere forskning.

En studie av forskningsresultater innen psykologi avdekket store forskjeller mellom artikler publisert på tradisjonelt vis, og de som brukte registrert rapport. Med standard publisering ble hypotesen bekreftet i 96 prosent av tilfellene. Med registrert rapport stemte derimot hypotesen bare i 44 prosent av studiene.

– Det tyder på at forfatterne er ærligere og mer nøkterne med registrerte rapporter. Når tidsskriftet som publiserer resultatene dine også har publisert prosjektbeskrivelsen din, blir det vanskeligere å velge bort resultater du ikke liker, sier Hesselberg.

Håper flere følger etter

Dam innfører nå registrert rapport som valgfri publiseringsform for forskningen stiftelsen støtter. Generalsekretær i Dam, Hans Christian Lillehagen, håper flere finansiører følger etter.

Generalsekretær i Dam, Hans Christian Lillehagen, tror flere aktører vil ta i bruk registrert rapport i tiden som kommer.

– Dam støtter mer enn hundre forskningsprosjekter akkurat nå. Det er viktig for oss at forskningen som produseres med midler fra Dam er åpent tilgjengelig, og ikke er gjenstand for selektiv rapportering av resultater. Samtidig vil vi ta samfunnsansvar ved å teste ut løsninger i programmene våre, når større aktører nøler. Derfor er vi godt posisjonert til å innføre registrert rapport. Vi tror og håper flere kommer til å følge etter.