Oppnevning fagutvalg

Her finner du informasjon om oppnevning av medlemmer til Stiftelsen Dams fagutvalg.

Publisert 18.02.2019

Beskrivelse

Hver av Stiftelsen Dams programmer skal ha et fagutvalg hvis oppgave er √• vurdere kvaliteten p√• de innsendte s√łknadene i tr√•d med gjeldende utlysninger og instrukser.

Denne rutinebeskrivelsen viser hvordan fagutvalgene for programmene Forskning, Utvikling og Helse skal settes sammen, hvilke krav som stilles til medlemmenes kompetanse og hvordan disse skal rekrutteres og oppnevnes.

Fagutvalgenes sammensetning

Felles for alle fagutvalgene er at det skal tilstrebes stor bredde i kompetanse, fagområde og demografi.

Hvert fagutvalgs samlede kompetanse b√łr omfatte:

 • Formell kunnskap og/eller erfaring fra de fleste fagfelt innen medisin og helse- og sosialfag.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen inkludering, rettighetssp√łrsm√•l og helsepolitikk.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen brukermedvirkning.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen prosjektledelse.
 • Klinisk erfaring.
 • Erfaring med s√łknadsvurdering.

I tillegg tilstrebes …

 • ‚Ķ kj√łnn- og aldersspredning.
 • ‚Ķ geografisk spredning.
 • ‚Ķ en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer.

Spesifikke krav til fagutvalgene for de enkelte programmene beskrives nederst i rutinebeskrivelsen.

Rekruttering av medlemmer

Det etableres en database over potensielle medlemmer som kan benyttes for identifisering og rekruttering av aktuelle medlemmer til de enkelte fagutvalgene.

Personer som √łnsker √• oppnevnes som medlem i et av fagutvalgene, melder selv sin interesse p√• denne siden. De samtykker samtidig til √• st√• i Stiftelsen Dams database over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Publikum kan ogs√• l√łpende foresl√• kandidater som er aktuelle som medlemmer i fagutvalgene, men skal oppfordres til √• be kandidatene registrere seg selv.

Forslag til personer som er aktuelle som medlemmer i Stiftelsen Dams fagutvalg kan stilles p√• denne siden. Sekretariatet er ansvarlig for √• f√łlge opp forslaget med en henvendelse til den som er foresl√•tt med en foresp√łrsel om √• registrere seg i databasen over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

F√łlgende grupper oppfordres spesielt til √• komme med forslag til medlemmer:

 • Stiftelsen Dams medlems- og s√łkerorganisasjoner.
 • Institusjoner og forskningsgrupper.
 • Tidligere s√łkere og mottakere av prosjektmidler.
 • Stiftelsen Dams sekretariat.

En p√•minnelse med informasjon om mulighet til √• foresl√• utvalgsmedlemmer formidles til de ovennevnte grupper senest 1. september √•ret f√łr det nye utvalget skal starte sitt virke.

Etablering av fagutvalg

N√•r hvert fagutvalg skal etableres, er Stiftelsen Dams sekretariat ansvarlig for √• identifisere og foresp√łrre aktuelle medlemmer som er registrert i databasen om √• delta i fagutvalget. Utvelgelsen skal gj√łres med m√•l om √• oppn√• en mest mulig hensiktsmessig samlet kompetanse og sammensetning basert p√•:

 • Utvalgets samlede faglige kompetanse relativt til de enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Kontinuitet og fornying.
 • Aldersspredning.
 • Geografisk spredning.
 • Kj√łnnsbalanse.

Hvert fagutvalgsmedlem oppnevnes for fire √•r. Et medlem kan maksimalt oppnevnes to ganger p√• rad. Etter dette m√• medlemmet st√• over en oppnevning f√łr reoppnevning er mulig. Ved f√łrste gangs oppnevning oppnevnes ¬Ĺ av utvalget for to √•r og ¬Ĺ av utvalget for fire √•r.

Dersom et fagutvalgsmedlem m√• melde forfall eller trekker seg, har sekretariatet fullmakt til √• identifisere og foresp√łrre en person med liknende kompetanseprofil om √• stille som medlem i det aktuelle tidsrommet.

Endelig oppnevning av fagutvalg

Sekretariatet fremmer et endelig forslag til fagutvalg for styret, og styret er ansvarlig for oppnevning av fagutvalgsmedlemmer.

Umiddelbart etter at styrevedtaket (oppnevningen) er klart sender sekretariatet en bekreftelse på oppnevning til hvert enkelt utvalgsmedlem. Det sendes også ut beskjed med informasjon om det nye utvalget til alle som er registrert i databasen over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Praktisk tilrettelegging

Etter oppnevning registreres nye fagutvalgsmedlemmer som brukere i Damnett, og legges inn med riktig brukertype/rolle. Det gj√łres ved √• s√łke opp Stiftelsen Dam under Kontakter/Organisasjoner og deretter √•pne fanen Brukere og klikke Legg til bruker/rolle.

Til slutt oppdateres det/de aktuelle fagutvalgene. Utvalgene s√łkes fram via Kontakter/Grupper, de som g√•r ut fjernes og nye legges til.

Spesifikke krav for de enkelte programmene

Krav for programmet Forskning

Fagutvalget skal best√• av 30 medlemmer. Ved store endringer i s√łknadsmengden kan st√łrrelsen p√• utvalget bli endret.¬†

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar doktorgrad/PhD innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og
 • Har erfaring med √• drive eget forskningsarbeid, samt erfaring som prosjektleder for forskningsprosjekt(er), og
 • Har erfaring med √• veilede PhD-kandidater, og
 • Har i l√łpet av de siste 5 √•rene (ved oppnevningstidspunktet) v√¶rt ansatt i en vitenskapelig stilling

Det er √łnskelig at det enkelte medlem:

 • Har bredde i fagkompetanse og forskerkompetanse, herunder behersker ulike forskningsmetoder

Krav for programmet Helse

Fagutvalget Helse v√•r og fagutvalget Helse h√łst skal hvert best√• av 24 medlemmer. Ved store endringer i s√łknadsmengden kan st√łrrelsen p√• utvalget bli endret.¬†

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar formell utdannelse innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og/eller
 • Har annen relevant erfaring (som for eksempel bruker, p√•r√łrende, frivillig, annet)

Det er √łnskelig at det enkelte medlem:

 • Har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.

Oppnevning i s√¶rtilfeller 

I s√¶rtilfeller der det‚ÄĮikke er mulig‚ÄĮ√• gjennomf√łre s√łknadsbehandlingen som beskrevet over grunnet frafall fra oppnevnte fagutvalgsmedlemmer, skal disse fors√łkes erstattet. I slike tilfeller skal rutinebeskrivelsen‚ÄĮS√łknadsvurdering i s√¶rtilfeller‚ÄĮf√łlges.