– Mennesker med ADHD er i risikogruppen for å utvikle avhengighet

Gjennom tre filmer belyser ADHD Norge ulike former for avhengighet. Målet er å fjerne stigmatisering.

Når ADHD Norges fagkonferanse om avhengighet ble avlyst som følge av pandemien gikk de til filmen i steden. Målet er å synliggjøre og å fjerne stigmatisering rundt avhengighet. Illsutrasjonsfoto: Adobe stock

– For de fleste former for avhengighet så er mørketallene store. Vi ønsket også å rette oppmerksomheten mot vår målgruppe, hvor det er svært vanlig at en form for avhengighet erstattes av en ny eller at man lider under flere ulike former for avhengighet samtidig. Konsekvensene for den enkelte er svært store, sier generalsekretær i ADHD Norge, Gry Lunde.

Se filmene nederst i saken

Risikogruppe

Prosjektet ADHD og avhengighet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Ideen kom etter at den årlige fagkonferansen måtte avlyses, som følge av pandemien. I år skulle temaet ha vært nettopp avhengighet.

Men med avlyst konferanse måtte det tenkes nytt, og raskt kom ideen til å lage filmer om temaet.

Prosjektleder Gry Lunde.

– Målet er å rette søkelyset på ADHD og sårbarheten for ulike former for avhengighet. Mennesker med ADHD er i risikogruppen for å utvikle avhengighet og den mest vanlige er rusavhengighet, sier Lunde, og legger til:

– Vi ønsket samtidig å synliggjøre stigmatiserte avhengighetsformer som spillavhengighet og matavhengighet.

Dialog med fagpersoner

Gjennom prosjektet har ADHD Norge involvert både fagmiljøer og medlemmene sine. Så langt er tilbakemeldingene på filmene gode.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger så langt fra fagmiljøer og medlemmer, og vi håper at det at de er lagt opp som dialoger mellom en profesjonell intervjuer og fagpersoner på de ulike feltene, gjør dem mer tilgjengelige enn hvis de for eksempel hadde vært filmet som rene foredrag, sier Lunde.

Filmene skal også brekkes om til podkaster, slik at de ligger tilgjengelig i ulike formater.

Viktig læring

Lunde forteller at det har vært inspirerende å jobbe med prosjektet, selv om pandemien har gjort det krevende. Også for ADHD Norge har det vært mye læring i prosjektet.

– Vi har blitt gjort oppmerksomme på andre former for avhengighet som bør få oppmerksomhet, som gaming, mobilavhengighet, treningsavhengighet og shoppingavhengighet, sier hun, og legger til at hun er glad for at dyktige fagpersoner har involvert seg i prosjektet.

– Vi er fornøyde med at etablerte fagpersoner som Kari Lossius,som er en svært profilert fagperson på rusfeltet, Rolf Brumoen,som har mange års erfaring fra Blå Kors på spillavhengighet og Hanne Skarsvaag som nylig har skrevet en avhandling på ADHD og matavhengighet, har sagt ja til å delta.

Her kan du se filmene:


Sluttrapportsammendrag

Prosjektet gikk som planlagt, bortsett fra at en av deltakerne som skulle snakke om ADHD og avhengighet (mobilavhengighet, shoppingavhengighet m.m.) ble syk og prosjektgruppen vurderte det dit hen at hen ikke burde delta pga smittefare.

Kostnadene knyttet til hens deltakelse tilkom, men det ble altså ikke produsert noen film. Filmene har blitt brukket om til podkaster og antall avspillinger som podkaster er høyere enn antall avspillinger på filmene. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, både fra fagmiljøer og brukere.


Søknadssammendrag

Det tas sikte på å starte opp med prosjektet før sommeren og forhåpentligvis ferdigstille innspilling rett før eller rett over sommeren. Dette avhenger av muligheten til de enkelte foredragsholderne til å fly og hvordan retningslinjene fra myndighetene utvikler seg.

Det er landet en avtale med Tilnærmet Lik som vil ha ansvar for filmproduksjonen, i tillegg til at daglig leder ved Tilnærmet Lik Eskil Johnsen også vil være programleder og intervjuer.

Prosjektleder

Nina Holmen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
ADHD og avhengighet
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
30.04.2020