Barnas dag – Oslo Røde Kors

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

3000

Fremdriftsplan

Mars-juni: Planleggingsfase. Vi vil bruke tid på å forankre prosjektet hos frivillige som representerer aktivitetene. I planleggingsfasen vil vi også lage og trykke opp informasjonsmateriell, planlegge og gjennomføre kampanje på sosiale medier, jobbe med å få presse til selve dagen og kanskje også en sak i forkant for å skape oppmerksomhet. Vi vil samarbeide med bydeler og skoler for å spre informasjon. I planleggingsfasen vil vi også definere og planlegge de konkrete aktivitetene, sammen med de frivillige. 3. Juni: Gjennomføring av planlagt arrangement. Juli: Evaluering av prosjektet. De frivillige vil være med på å definere hvilke aktiviteter vi skal ha på dagen, og så fordeles ansvaret for aktivitetene på de frivillige. Eksempler kan være tre frivillige som får ansvar for ansiktsmaling, fire frivillige som tar seg av planlegging og gjennomføring av matbod, seks frivillige som er sceneansvarlige osv. De ansatte legger til rette, men de frivillige vil være helt sentrale for å få gjennomført dagen. Frivillighet er selve bærebjelken i Oslo Røde Kors. Med frivillige som stiller opp på både planlegging, opprigg, gjennomføring og nedrigg, kan vi gjennomføre Barnas Dag så kostnadseffektivt som mulig, hvor store deler av midlene går målgruppen og besøkende på festivalen til gode.

Prosjektleder/forsker

Hanne Amb Hovda

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Barnas dag – Oslo Røde Kors
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
16.03.2023
Sluttdato
30.09.2023
Status
Under gjennomføring