– Det er viktig at TV Bra finnes

Reporter Kari Anne Revheim jobber for at mennesker med utviklingshemming skal få en stemme i samfunnet.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk denne jobben. Veldig takknemlig. Det betyr mye, sier Kari Anne Revheim.

Hun er reporter og programleder for Bra sending på TV Bra – en landsdekkende tv-kanal av og for mennesker med utviklingshemming. Kanalen ble lansert i 2014, og i starten ble det laget enkeltinnslag. I 2018 lanserte de Bra Sending fra eget studio.

Den gangen holdt kanalen til på Nordnes Verksteder, men fra 2020 har de holdt til i Media City i Bergen, sammen med blant andre TV2, NRK og Bergens Tidende. I tillegg har TV Bra reportere i fem andre byer rundt om i landet – og antallet er økende.

Motbeviser fordommer

Bra Sending kommer ut hver 14. dag og er tilgjengelige på TV Bras egen nettside og app, og på TV2 Play. Det er en milepæl i norsk mediehistorie og et viktig skritt i likestillingsarbeidet.

– Det er viktig at TV Bra finnes for at utviklingshemmede skal få lov til å ha en stemme i samfunnet, for å vise at vi er like mye verdt som alle andre, sier Revheim, og legger til:

– Jeg vet at det er mange som har fordommer mot utviklingshemmede, men vi vil vise det motsatte. Vi vil vise at folk med utviklingshemming har ressurser og kan klare ting. Ofte får utviklingshemmede høre «nei, du kan ikke gjøre det eller du kan ikke gjøre det», men vi vil vise at man kan!

Kanalen driftes av redaktør Camilla Kvalheim, som hadde ideen om tv-kanalen allerede i 2012. Siden den gangen har TV Bra vokst jevnt og trutt, og er nå inne som en egen post på statsbudsjettet.

Intervjuet to statsministre

Kanalen har blant annet gjort suksess med egne valgsendinger, og for Kari Anne Revheim var det i den forbindelse debuten som reporter kom.

– Det var veldig spesielt. Mamma fikk telefon fra Camilla som sa «vi skal intervjue Erna (Solberg red.anm.) i Stavanger, har du lyst til å være med?». Når hun ringte så hadde jeg kanskje bare én time på å bestemme meg før jeg skulle reise neste dag, forteller hun.

Svaret ble ja, og Kari Anne fikk intervjuet med Erna Solberg. I ettertid har hun også intervjuet den sittende statsministeren.

– I fjor intervjuet jeg Jonas Gahr Støre i statsministerboligen og det var også veldig stas, forteller hun.

Se intervju med Kari Anne Revheim her:

Les om lansering av Bra sending:


Sluttrapport

Bakgrunn

Målet med prosjektet har vært å bygge opp et sterkt kompetansemiljø rundt TV BRA sitt hovedkontor i Bergen, for deretter å etablere regionkontor i Sogn og Fjordane og Rogaland. Etableringen av nett-TV programmet – BRA SENDING har bidratt til at TV BRA har utviklet en sendeflate som nå danner grunnlaget for den opplæringen og produksjonsflyt alle involverte frilansere og samarbeidspartnere skal jobbe etter. Etableringen av BRA SENDING har også bidratt til flere seere og et større nedslagsfelt. I prosjektperioden har vi involvert mange utviklingshemmede på hele Vestlandet som gjennom sin rolle som reporter, gjest i sendingen eller deltaker i sakene våre, har bidratt til å løfte frem nye stemmer til samfunnsdebatten. Gjennom sakene, reportasjene og historiene som har blitt formidlet, har vi forsøkt å styrke utviklingshemmedes deltagelse i samfunnet. Vi har også lagt til rette for at seerne våre og frivillige har bidratt med innslag til sendingene.

Oppsummering

Det at vi har klart å etablere BRA SENDING og kommet på statsbudsjettet må bety at prosjektet har vært en suksess. I Media City Bergen jobber vi nå med å bygge opp TV BRA som en landsdekkende TV kanal. Vårt viktigste fokus er at utviklingshemmede skal få slippe til i samfunnsdebatten gjennom sendingene våre. Vi skal lære opp reportere og redaksjoner i de store byene. Vi er nå en del av et unikt mediemiljø der sentrale aktører som TV 2 bidrar. Med dette utgangspunktet, har vi nå en mulighet til å utvikle de beste løsningene for å gjøre TV BRA til en landsdekkende TV kanal.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført iht målsettingene, men med variabler innenfor oppsatte milepæler. Totalt sett gjennomførte vi alle målene vi hadde satt oss.

Antall personer i målgruppen

147340

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for TV BRA 2020.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

TV BRA vil at utviklingshemmede selv skal stå for innholdet av tv- produksjonen.For å tilegne oss, og deltakerne, denne kompetansen er vi avhengige av andre aktørers TV-faglige kompetanse. Vi må utvikle verktøy og metoder som gjør de utviklingshemmede selv i stand til å utføre redaksjonsarbeidet. BRA SENDING- skal skape rammene som gjør dette mulig. Konseptet skal være utgangspunkt for opplæringen som redaksjonsmedarbeiderne og frilanserne våre får hos TV BRA skole. Programoppskriften vil de ta med seg til sine distrikts- og regionkontorer for å lage tv-innslag til BRA SENDING.

Målsetting for prosjektet

BRA SENDING skal : la utviklingshemmede få ta del i den offentlige debatt og kulturutveksling styrke målgruppens identitet bidra til økt integrering og demokratisering arbeidet for inkludering og mot utenforskapet. produsere sendinger med variert innhold som involverer seerne.

Målgruppe

BRA SENDING skal ta opp saker som berører og er viktige for utviklingshemmede og involvere – pårørende, tjenesteytere, politikere, og befolkningen generelt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det skal utarbeides en spesifisert oppskrift for alle produksjonselementene knyttet til Bra sending i samarbeid med eksterne krefter i det norske tv-produksjonsmiljøet. Denne vil være en veiledning som beskriver hvordan redaksjonene kan produsere en sending. Etter ferdigstilling av pilot, vil man sitte igjen med en mal for BRA SENDING som er såpass enkel og forståelig at en redaksjonen bestående av utviklingshemmede selv kan lage programmene uten særlig støtte av fast ansatte.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet, som er beregnet til å gå over 3 år, vil bli inndelt i tre milepæler: 2017: Lansere BRA SENDING fra hovedkontoret i Bergen 2018: Lansere BRA SENDING fra regionkontoret i Sogn og Fjordane 2019: Lansere BRA SENDING fra regionkontoret i Rogaland ( se prosjektbeskrivelse for detaljert fremdriftsplan)

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med prosjektet har vært å bygge opp et sterkt kompetansemiljø rundt TV BRA sitt hovedkontor i Bergen, for deretter å etablere regionkontor i Sogn og Fjordane og Rogaland. Etableringen av nett-TV programmet – BRA SENDING har bidratt til at TV BRA har utviklet en sendeflate som nå danner grunnlaget for den opplæringen og produksjonsflyt alle involverte frilansere og samarbeidspartnere skal jobbe etter. Etableringen av BRA SENDING har også bidratt til flere seere og et større nedslagsfelt. I prosjektperioden har vi involvert mange utviklingshemmede på hele Vestlandet som gjennom sin rolle som reporter, gjest i sendingen eller deltaker i sakene våre, har bidratt til å løfte frem nye stemmer til samfunnsdebatten. Gjennom sakene, reportasjene og historiene som har blitt formidlet, har vi forsøkt å styrke utviklingshemmedes deltagelse i samfunnet. Vi har også lagt til rette for at seerne våre og frivillige har bidratt med innslag til sendingene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har hatt stor verdi for svært mange gjennom å etablere BRA SENDING. Vi har gjennomført 13 sendinger, i tillegg til mangfoldige nyhetssaker på nettsiden tvbra.no. Vi har oppgradert nettsiden med flere funksjoner. Gjennom aktivitetene som kurs og opplæring, har vi bidratt til kompetanseheving for vår målgruppe. Politikere, pårørende og organisasjoner har gitt tilbakemeldinger på at TV BRA er en viktig og nødvendig stemme i det offentlige ordskiftet. Mange har påpekt at innslagene våre og sendingene har kvalitet og fremstår som profesjonelle. Vi har fått god pressedekning og blitt inkludert i viktige fora og på arrangementer der vi har blitt synlig for flere. Tilstedeværelse der resten av landets pressekorps har vært samlet, som feks Gullruten, har betydd en god del i arbeidet med å styrke TV BRA sin integritet som selvstendig tv-kanal. Synliggjøring fører til bevissthet og kunnskap om at utviklingshemmede er en ressurs.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

147340

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har blitt gjennomført iht målsettingene, men med variabler innenfor oppsatte milepæler. Totalt sett gjennomførte vi alle målene vi hadde satt oss.

Resultater og resultatvurdering

Den viktigste suksessfaktoren har vært at prosjektmedarbeiderne har hatt evne til å omstille seg raskt innenfor svært ulike arbeidsoppgaver og disipliner. Gjennom alle disse årene har prosjektgruppen ervervet seg sterk kompetanse i å lage tv av og for utviklingshemmede. Denne kompetansen blir viktig nå når TV BRA skal markere seg som en nasjonal tv-kanal. Vi som har vært involvert i prosjektet har: • Idétutviklet tilrettelagte konsepter for målgruppen • Hevet kompetansen til alle som har jobbet i redaksjonen • Blitt utfordret i å håndtere krevende og kompliserte prosesser • Økt vår pedagogiske kompetanse • Formidlet vår kunnskap gjennom foredrag og kurs

Oppsummering og videre planer

Det at vi har klart å etablere BRA SENDING og kommet på statsbudsjettet må bety at prosjektet har vært en suksess. I Media City Bergen jobber vi nå med å bygge opp TV BRA som en landsdekkende TV kanal. Vårt viktigste fokus er at utviklingshemmede skal få slippe til i samfunnsdebatten gjennom sendingene våre. Vi skal lære opp reportere og redaksjoner i de store byene. Vi er nå en del av et unikt mediemiljø der sentrale aktører som TV 2 bidrar. Med dette utgangspunktet, har vi nå en mulighet til å utvikle de beste løsningene for å gjøre TV BRA til en landsdekkende TV kanal.

Prosjektleder

Camilla Kvalheim

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
BRA SENDING av og for utviklingshemmede
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Nordnes Verksteder AS, vekstbedrift
Beløp Bevilget
2017: kr 775 000, 2018: kr 702 000, 2019: kr 562 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring