Broen over glippsonen

SĂžknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Bakgrunnen for prosjektet er gjentatte mĂžter med bĂ„de SSHF og Agder fengsel, opplever vi at det finnes en «glippsone» nĂ„r deltager kommer ut fra enten behandling eller soning. De mangler det ene trygge holdepunkter som kan veilede de i Ă„ manĂžvrere i jungelen etter behandling/soning. Nyere forskning pĂ„ recovery viser blant annet at mange personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer opplever at sosial ulikhet og eksklusjon fra nĂŠrmiljĂžet er et hinder i deres tilfriskningsprosess. Overgangen fra trygge rammer i enten behandling eller soning, til utrygge rammer hvor en stĂ„r litt pĂ„ bar bakke i den nye kaotiske hverdagen. Prosjektet vil tilfĂžye et nytt tilbud i overgangen «glippsonen» mellom behandling/soning og tilbake til hverdagen. PĂ„ den mĂ„ten kan prosjektet bidra til Ă„ forhindre tilbakefall og/eller svingdĂžr-tematikken gjennom at vi utvikler et tilbud hvor de enkelte bruker fĂžlges opp av mennesker med egenerfaring som har gĂ„tt veien fĂžr. Det er viktig at det skapes et tillitsforhold til deltager som kan vĂŠre i overgangen «glippsonen», og som sĂžrger for at alle instanser jobber sammen mot mĂ„let at deltager skal komme tilbake til deltagelse i samfunnet – at det blir lagt til rette for en sosial bĂŠrekraftig samfunnsutvikling.

Aktivitet/tiltak/metode

Normen er at deltagerne tilbys en likeperson i en tidsperiode pĂ„ 6-9 mĂ„neder. Et vanlig forlĂžp vil vĂŠre at likeperson tilbys fra siste del av behandling/soning, over glippsonen, og til et stykke ut i rehabiliteringsperioden hvor deltagerne etablerer seg i sin hjemkommune. Prosjektet legger vekt pĂ„ en recoverybasert tilnĂŠrming, med fokus pĂ„ Ă„ se fremover – ikke bakover, og BAM (Bygging av mestringstillitt) som tar utgangspunkt fra bĂ„de kognitiv lĂŠringsteori og atferdsterapi. VĂ„rt mĂ„l er at den enkelte deltaker skal komme i posisjon til Ă„ ta egne valg og beslutninger. Det lages en handlingsplan i samarbeid med deltager og det tverrfaglige teamet. Det er stor verdi at deltageren fĂ„r eierskap og brukermedvirkning til behandlingen. Etter kartleggings samtaler mellom behandler(e) og koordinator kobles det pĂ„ en mentor/likeperson som matcher deltager i forhold til egen erfaring, kjĂžnn, alder, interesser etc. Hver enkelt deltager blir knyttet opp til sin personlige mentor. Samtidig med at det kobles likeperson -deltager, vil likepersonen fĂ„ en ansettelsesavtale pĂ„ 10% pr deltager. Dette gir mange mentorer en unik vei ut i det ordinĂŠre samfunn med en ansettelseskontrakt – en stor motivasjonsfaktor. Likepersonen fĂ„r opplĂŠring i alle sider av arbeidslivet som timelister, egenmelding, kjĂžrelister, skattetrekk osv. A-Larm bruker KS sine satser som lĂžnnsgrunnlag. I tillegg har organisasjonen en egen A-Larm Skole med undervisning i 6 moduler. Vi ser at det er stor lĂŠring i opplĂŠring, og vĂ„re likepersoner gir hĂ„p til deltagerne at det er mulig.

Antall deltakere

36

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En studie viser at det koster samfunnet over 30 millioner nĂ„r en person faller utenfor i ung alder og havner i en runddans av behandling, fengsel, rus og trygd – til sammenligning «koster» en mentor/likeperson 44.000, – kr i Ă„ret i lĂžnnsutgifter. Virkningen av dette prosjektet vil ha en enorm samfunnsĂžkonomisk besparelse, og i tillegg gi deltagerne muligheten til Ă„ bli «koblet» pĂ„ samfunnet igjen. OppfĂžlging av vĂ„re deltagere krever bred tilnĂŠrming pĂ„ tvers av enheter innad i helse- og omsorgstjenesten og mellom ulike sektorer. Økt grad av tverrfaglig samarbeid gjennom team, bestĂ„ende av fagpersonell som deltager trenger og likepersoner med egenerfaring, vil gi mer faglig interaksjon pĂ„ tvers av fagomrĂ„der og sektorer i kommunen og vil i seg selv bidra til viktig kompetanseutvikling. Glippsonen er manglende praksis og «kultur» for samhandling pĂ„ tvers av tjenester, som hindrer deltagerne riktig veiledning for Ă„ komme tilbake til deltagelse i samfunnet. For instansene i det tverrfaglige samarbeidet, vil dette ogsĂ„ vĂŠre god ressursforvaltning.

Plan for gjennomfĂžring

Forutsetninger: Deltager sitt behov og mÄl alltid er grunnlaget for samarbeidet Tid til Ä utvikle den tverrfaglige malen gjennom refleksjon, evaluering og metodeutvikling HovedmÄl: Prosjektet utvikler maler slik at offentlige instanser samarbeider bedre med organisasjoner med egenerfaring innen rus og psykiatri Prosjektet fÞlger opp rusavhengige i behandling eller soning slik at tilbakefall forebygges Prosjektet bidrar til arbeid og aktivisering av bÄde deltagere og likeperson Prosjektet forhindrer at deltagerne blir passive sosialhjelpsmottakere DelmÄl: Deltagerne opplever Ä ha en meningsfull hverdag, fylt med arbeid og/eller aktivitet Deltagerne opplever en trygghet nÄr de flytter hjem etter endt soning/behandling Deltagerne knytter seg til et trygt, rusfritt nettverk

Prosjektleder/forsker

Trine Hamre

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Broen over glippsonen
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
BelĂžp Bevilget
2023: kr 399 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomfĂžring