Dagsverket

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Røde Kors har drevet Fellesverket 1016 i Sarpsborg sentrum siden oktober 2019 – et møtested for ungdom i alderen 13-25 ĂĄr, kl. 14:00-20:00. Vi har flotte lokaler med mye aktivitetsutstyr, vi har kafè som drives pĂĄ formiddagen 2 ganger i uken. I følge folkehelseprofilen for 2021, ligger Sarpsborg kommune over landsgjennomsnittet som viser andelen i aldersgruppen 16-25 som stĂĄr utenfor utdanning og arbeid. Oppfølgingstjenesten i Viken og NAV Sarpsborg forteller i tillegg at det er behov for arenaer som kan gi gode tilbud pĂĄ dagtid til disse ungdommene. Vi har lokaler, frivillige og aktiviteter.

MĂĄlsetting for prosjektet

Å gi ungdom et godt sted å oppleve et inkluderende fellesskap, tilhørighet, mestring og økt kompetanse i praktiske, kreative og sosiale ferdigheter som er med på å forhindre frafall, og som bidrar til å motivere og kvalifisere til opplæring, utdanning og arbeid.

MĂĄlgruppe

Ungdom i alderen 15-21 – ungdom som ikke har startet pĂĄ, stĂĄr i fare for ĂĄ droppe ut, eller har droppet ut av opplæringsløp.

Antall personer i mĂĄlgruppen som prosjektet planlegger ĂĄ nĂĄ

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En arena for ungdom som tilbyr et inkluderende fellesskap, tilhørighet, sosial utjevning, inkludering og integrering, styrker og tilfører kompetanse. Et sted der aktivitetene er tilpasset og fleksible nok til at alle kan få opplev mestring. «Dagsverket» skal være en arena for nettverksbygging, relasjonsbygging, læring, strukturering av en rotete hverdag, motivering til deltakelse og et sted der ressurser kartlegges, styrkes og videreutvikles slik at ungdom igjen kan ta neste skritt ut i opplæring, utdanning eller arbeid.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektleder ansetter aktivitør i 60% stilling sommer 2022. Aktivitør etablerer kontakt med Oppfølgingstjenesten og NAV. Aktivitør rekrutterer frivillige medhjelpere og etablerer aktiviteter for ungdommene; kreativt verksted, arbeidstrening i kafeèn, kurs/opplæring, gjennomfører samtaler og individuell oppfølging av ungdommene. Mottak av ungdom kan skje allerede høsten 2022. Sluttrapport senhøst 2024.

Prosjektleder

Hanne Rosbach

Detaljer
Program
Helse vĂĄr (2022)
Prosjektnavn
Dagsverket
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 665 000, 2023: kr 545 000
Startdato
31.12.2022
Sluttdato
02.09.2024
Status
Under gjennomføring