Digital besøkstjeneste

Sluttrapportsammendrag

Vi har opplevd at prosjektet oppnådde målet om å styrke likepersonsarbeidet til LNT. Ni fylkeslag deltok på prosjektet og meldte inn alt fra én til ti likepersoner som er tilgjengelig over telefon. Det eneste vi opplevde at ikke gikk etter planen var etterspørsel på digital opplæring fra likepersonene.

Grunnet alderen på våre medlemmer var de fleste påmeldte likepersoner over 60 år, og vi opplevde at de ønsket å benytte seg av telefon fremfor Skype. Dette har derimot vist seg å være den beste løsningen for vårt prosjekt da alle dialyseavdelinger i fylkene som har deltatt har fått opp en plakat med telefonnummeret til likepersoner pasientene kan ringe. Vi opplever at dette har gjort terskelen for å ta kontakt med våre likepersoner lavere enn den hadde vært hvis de måtte ta kontakt over Skype.

Per dags dato har vi 36 likepersoner i 9 fylker som er tilgjengelige for våre medlemmer over telefon. Vi har fått tilbakemelding på at likepersoner har fått telefoner der de på andre siden har stort behov for å snakke med noen i lignende situasjon. Dette tyder på at prosjektet har oppnådd målet om å tilby våre medlemmer samtaler med likepersoner når besøkstjenesten er lagt på is.


Søknadssammendrag

Medlemmer i LNT tilhører risikogruppen for å bli alvorlig syk av Covid-19, og det er ekstra viktig at alle overholder reglene som har blitt gitt av myndighetene. Restriksjonene som har kommet grunnet viruset har ført til at besøkstjenesten er lagt på is, og vi ser det som nødvendig å gjennomføre tiltak som gjør det mulig for medlemmer å snakke med likepersoner over telefon eller videosamtale.

Målet for prosjektet er å styrke likepersonsarbeidet til LNT ved å gi LNTs medlemmer muligheten til å snakke med likepersoner over telefon og videosamtale.

Prosjektets målgruppe er nyresyke samt nyre-, lever- og pankreastransplanterte medlemmer i LNT som har behov for å snakke med en likeperson.

LNTs sekretariat har kontaktet fylkesledere og besøkstjensteledere i LNT og informert om prosjektet med oppfordring til fylkeslagene om å kontakte likepersoner som kunne tenke seg å delta i prosjektet. Et mediabyra har blitt kontaktet for å produsere plakater som fylkeslederne henger opp på dialyseavdelinger og sykehus i eget fylke med informasjon om likepersoner som medlemmer kan kontakte.

Videre så legges det ut en oversikt over likepersoner på LNTs nettside, her kommer LNT sekretariatet til å kontakte likepersonene i fylkene som ønsker å delta i prosjektet og få godkjenning av dem før kontaktinformasjon legges ut på nett. I tillegg tilbyr LNTs sekretariat opplæring i bruk av digitale videoplattformer for medlemmer som ønsker å bruke det framfor telefon.

Prosjektet har som mål å få ut informasjon om likepersonstilbudet på sykehusene rundt i landet og på våre digitale plattformer inne utgangen av uke 22. Etter at informasjonen har kommet ut vil LNTs sekretariat støtte fylkeslagene med opplæring ved behov samt undersøke aktiviteten i fylkene med jevne mellomrom ut året.

Prosjektleder

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital besøkstjeneste
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
30.04.2020