Digital møteplass for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er erfaringene vi sitter igjen med etter koronapandemien: Det er mange som blir ensomme og inaktive når vi ikke kan ha fysisk kontakt med familien og venner. Det faktum at helsetjenestene legger opp til at vi skal bo hjemme lenger og i større grad ta ansvar for eget liv, bidrar også til at det blir viktig å finne alternative løsninger.

Målsetningen er å opprette et digitalt aktivitetssenter, der eldre kan være sosiale og delta på ulike aktiviteter. Deltakerne skal selv skal være med å påvirke hvilke aktiviteter prosjektet skal tilby, men eksempler foredrag om ulike tema, quizz, trening, yoga, musikk eller bare det å drikke kaffe sammen og prate.

Målgruppen er eldre mennesker som bor hjemme. Deltakerne i dette prosjektet er 20-30 eldre som er litt digitale fra før.

Prosjektgruppen skal finne relevante deltakere, fortrinnsvis i samme kommune. Disse inviteres til et informasjonsmøte. De av deltakerne som ikke har nettbrett skal få det, og alle skal få opplæring. Prosjektgruppen vil starte opp med et par aktiviteter, for å teste og lære. Deretter tenker vi at det er deltakerne selv som skal foreslå aktiviteter.

Vi vil evaluere prosjektet når vi er kommet ca halvveis, og eventuelt justere kursen. Underveis kommer vi også til å fange opp eventuelle erfaringer fra lignende prosjekter i inn- og utland.

Prosjektet starter opp mai 2022 og vil avsluttes ca ett år senere. Vi forventer at deltakerne skal ha vært gjennom en rekke aktiviteter sammen med gruppen, samtidig som de også har fått noe kunnskap om hvordan de kan delta på andre aktiviteter via nettet. Prosjektet vil kunne si noe om hvilke aktiviteter som egner seg i et digitalt aktivitetssenter, og om denne metoden er hensiktsmessig å bygge videre på. Resultatet fra prosjektet vil bli formidlet til medlemmene i Pensjonistforbundet, med flere.

Prosjektleder

Ann-Karin Minsaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Digital møteplass for eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022