Eldre MSere går digitalt

Søknadssammendrag

Å være eldre med MS har andre utfordringer enn dem som får MS i dag. Ny informasjon tar lite hensyn til problematikken, særlig i forhold til det å leve med MS som eldre, pårørende, behandling og muligheter for å ha en god alderdom med MS. Problematikken om hvordan det har vært å leve med MS under pandemien og hvordan være best mulig rustet til eventuell ny runde med pandemi og nedstengning, vil også være et tema.

Målet er å gi personer med MS over 65 år, tre digitale webinarer med høyaktuelle temaer. Vi ønsker med prosjektet å gi dem et tilbud som er spesielt tilrettelagt og som ikke gjør at de må forlate hjemmet, samtidig som vil vi legge opp til at det skal være mulig med samlinger der flere ser webinarene sammen.

Målgruppen er først og fremst eldre med MS (de over 65 år) og deres pårørende.

  1. Å bli gammel med MS
  2. Eldre med MS og pårørende
  3. Hvilke erfaringer tar vi med oss fra pandemien og inn i den nye hverdagen? Mindre forventningspress og legge angsten bak oss.

Webinarene skal gi deltagerne verdifull informasjon, faglig påfyll og støtte til å mestre en ny hverdag. Det er et stort informasjonsbehov som også legger grunnlag for mestring av MS.

Vi håper konferansene vil gi eldre med MS totalt sett bedre mestring av MS. De siste årene har vært preget av isolasjon og usikkerhet og vi håper at konferansene skal bidra til at flere føler seg tryggere, og at de ikke er alene om utfordringene. Ved å arrangere fysisk møter samtidig med sendingene, gir vi dem som vil mulighet til å være sosiale med andre. Vi tror det vil gi en trygghet å få direkte informasjon fra fagpersoner da mange har fått for dårlig oppfølging av helsepersonell under pandemien.

Prosjektleder

Astrid Moe Eikrem

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldre MSere går digitalt
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
Kr 295.600
Startdato
08.04.2022