Eldre som folkeforskere i fjæra

En lærerik dag i skjærgården for folkeforskerne på Hvaler.

Havforskningsinstituttet trenger hjelp til å overvåke hvordan det går med livet i havet, og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ville gjerne gi sine eldste medlemmer i Østfold en god sosial opplevelse.

Slik ble folkeforskerne på Hvaler født, og nå har de gjennomført fire av i alt åtte dager på Storesand på den idylliske øygruppa utenfor Fredrikstad.

– Deltagerne er begeistret for aktive dager ute sammen med andre eldre etter måneder med lite treff med andre. De uttrykte også stor tilfredshet med å lære mye nytt, og sa at de gledet seg stort til neste gang, forteller prosjektleder Mona L. Marthinussen.

Se video om prosjektet:

Video: Stiftelsen Dam

– Som i barndommen

Det kunne også deltakerne selv bekrefte.

– Vi har allerede sagt fra at vi vil være med til høsten også, forteller en av dem som er med da Stiftelsen Dam besøker prosjektet.

– Det har vært veldig moro, og det er jo helt så man går i barndommen da vi fisket krabber, sier en annen.

Dugnad for havet

I prosjektet bruker deltakerne Havforskningsinsituttets nye folkeforskningsløsning dugnadforhavet.no, og prosjektet er et samarbeid med Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Folkeforskning i denne sammenhengen betyr at vanlige folk er med i innsamling av data.

Klimaendringene gjør at det er mye som endrer seg både i havet og langs kysten, blant annet dukker nye arter opp, og Havforskningsinstituttet trenger hjelp til å følge med på hva som skjer.

Deltakerne bruker både fiskestang, håv og garn for å samle ulike fisker, skalldyr og plantearter i havet. Dette registrerer de så på nettsiden, slik at forskerne kan bruke dataene videre i sin forskning.

Dagen ble både lærerik og sosial for de 16 deltakerne. Foto: Norges Astma- og Allergiforbund

– Utrolig gøy

For NAAFs eldste medlemmer, og særlig da dem med diagnoser som gir pustevanskjer (Astma og Kols), har folkeforskningen blitt en flott mulighet til å komme seg ut i aktivitet.

Mange av dem har levd isolert og med lite sosial kontakt gjennom pandemien, så turen til Storesand har blitt et kjærkomment avbrekk.

– Utrolig gøy med så entydige gode tilbakemeldinger, sier Marthinussen.

Krevende pandemitid

Totalt skal det gjennomføres åtte folkeforskningsdager på Hvaler.

Prosjektet har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet, som er et samarbeid mellom Stiftelsen Dam og Helsedirektoratet.

– Det er utrolig flott at det ble gjort tilgjengelig midler til slike nye tiltak for eldre i en krevende pandemitid. Det er åpenbart at dette blir tatt godt imot, sier Marthinussen.


Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er tredelt. Eldre med pustevansker (Astma/kols) har mindre sosial kontakt og isoleres lettere i disse tider i tillegg til at de ofte har mindre fysisk aktivitet i disse tider enn helsemessig ønskelig. Samtidig gir et nytt tilbud innen kartlegging av arter i marint miljø mulighet for spennende og givende tilbud til målgruppen.

Vi har tidligere drevet forskjellige tilbud mot eldre med pustevansker for å øke deres fysiske aktivitet. I de siste månedene har vi fått flere henvendelser om det ikke er mulig å tilby et smittevernmessig trygt utendørstilbud.

Samtidig har vi vært på søken etter å kunne tilby eldre aktiviteter der de eldre kan bidra til samfunnets behov. Dette er nå mulig grunnet nye løsninger for folkeforskning. Løsninger der forskningsmiljøer legger til rette for at befolkningen kan bidra til f.eks kartlegginger av miljøparametere.

Havforskningsinstituttet lanserte i uke 42 2020 en helt ny løsning, Dugnad for Havet. Dette passer utmerket for en utendørs aktivitet samtidig med spennende faglig innsikt og kunne gi meningsfylte samfunnsbidrag.

Prosjektet gjennomføres med 4 feltdager for gruppe med inntil 20 eldre våren 2020 (en per måned mar-jun) og tilsvarende 4 feltdager høsten 2021 (aug-nov) for ny gruppe. Feltdagene utføres i Hvaler nasjonalpark ved Storesand som har nødvendige fassiliteter og gode transportmuligheter.

Det skal kartlegges stillehavsøsters, tang og tare samt søppel. Samtidig gis det relevant faglig fakta og innsikt under hver feltdag. Trivsel i form av kaffepauser med noe og bite i og lunsj sikres. Sykepleier adresserer spørsmål om lunge utfordringer, covid-19, smittevern og fysisk aktivitet. I plenum og individuelt. Fagfolk fra Ytre Hvaler Nasjonalpar bidrar.

På denne måten blir deltagerne folkeforskere, de bidrar med noe som er viktig og får selv ny spennende kunnskap samtidig med å de treffe andre i gode trygge utendørs omgivelser.

Prosjektleder

Mona Louise Marthinussen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldre som folkeforskere i fjæra
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
21.10.2020
Sluttdato
22.01.2020