– Vi er utålmodige på at far skal bli inkludert og involvert

Nå har Reform lagt grunnlaget for «Den likestilte helsestasjonen».

Sammen med helsestasjonen i Nord-Fron har Reform utviklet en veileder for helsesamtale med nybakte fedre og andre ikke-fødende foreldre. Målet er bedre barselsomsorg. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Prosjektet startet i 2022, da Reform – ressurssenter form enn gikk sammen med helsestasjonen på Nord-Fron og Ellen Solstad i RBUP.

På helsestasjonen i Nord-Fron ble alle nybakte fedre i kommunen invitert til en egen helsesamtale. Samtalen kom i tillegg til samtalen som allerede tilbys mødrene.

– Erfaringene fra disse samtalene har vi oppsummert på ulike måter, blant annet ved å snakke med fedrene selv om deres egen opplevelse av samtalene og med helsesykepleierne på helsestasjonen. I prosjektet er det utviklet en egen veileder til å gjennomføre helsesamtalene, forteller prosjektleder Ole Nordfjell.

Fredag 16. juni arrangeres et åpent seminar der prosjektet presenteres, på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om seminaret her.

Utålmodige

Bakgrunnen for prosjektet er helt enkelt at Reform er utålmodige!

Prosjektleder Ole Nordfjell

– Utålmodige på at far skal bli inkludert og involvert i like stor grad som mødrene. Fedre trenger å vite og oppleve at de er like viktige i familiehelheten, sier Nordfjell, og legger til:

– I dag har vi fått nye generasjoner med fedre som er mer likestilt, involverte, engasjerte og delaktige i stell og omsorg. Fedre har også fått en annen rolle enn den som var tidligere der forsørgerrollen var det som sto mest i fokus. Fedres betydning i dag for barnas utvikling er derfor også blitt større.

Vil gi fedre og ikke-fødende foreldre bedre barselhjelp

Forskning viser at den nye farsrollen ikke reflekteres i like stor grad i tilbudet fra helsestasjonene. Det er også en større andel mødre som rapporterer om at fedre ikke møtes på en god nok måte, og at de opplever at mødre blir møtt som den eneste viktige omsorgspersonen. 

Det ønsker Reform å gjøre noe med.

– Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan man best mulig kan gi nybakte fedre og ikke-fødende foreldre barselrelatert helsehjelp som de selv opplever de både har behov for, og som de kan dra nytte av, sier Nordfjell, og legger til:

– Et av delmålene har vært å foreslå tiltak som helsestasjonene kan i større grad ta i bruk for å ivareta fedre og ikke-fødende foreldre. 

Mange er uforberedte

Prosjektet har vært viktig av flere grunner. For barna er det viktig at de opplever en far som er aktiv og tilstedeværende, barn vil også ha det bedre i en mer likestilt familie. For fedre er det viktig at helsestasjonen har tiltak rettet mot dem slik at de får et bedre grunnlag til å mestre pappapermen i større grad. 

– Nå er det mange som er ganske uforberedte. Vi vet at det er fedre som har psykiske helseutfordringer ved og etter fødsel. Når dette ikke tas tak i risikerer fedre å bli koplet fra foreldreskapet før det i det hele tatt begynner med de negative konsekvensene det kan ha for hele familien, sier Nordfjell.

Gode resultater

Både fedrene og helsestasjonen var svært fornøyde med å ha egne helsesamtaler, forteller Nordfjell. Nord-Fron helsestasjon har bestemt seg for å fortsette å gjennomføre egne samtaler med fedre og aktuelle andre ikke-fødende foreldre. Fedrene sier at terskelen for å søke hjelp på helsestasjonen er blitt lavere, og at helsesamtalene bidro til at flere viktige helseutfordringer i familiene ble adressert. 

Nå håper de flere helsestasjoner blir inspirert.

– Vi håper at flere helsestasjoner i Norge vil la seg inspirere av arbeidet som er blitt gjort i prosjektet, og at vi alle arbeider for at fedre skal bli inkludert i helheten og bli rustet til å kunne håndtere den nye farsrollen på best mulig måte. Dette er viktig for fedrene, mødrene og ikke minst barna selv, sier Nordfjell.


Prosjektleder/forsker

Ole Bredesen Nordfjell

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
En likestilt helsestasjon
Organisasjon
Reform – ressurssenter for menn
Beløp Bevilget
2022: kr 382 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring