– God å kjenne at kroppen funker etter å ha vært skakkjørt så lenge

Spesialtilpasset trening hjelper kreftoverlevende tilbake.

– Jeg var litt skrekkslagen da jeg hørte at det var to timer med trening, og tenkte at det kommer jeg aldri til å klare, smiler Alexandra Bø.

Veldig givende

Hun er en av deltakerne på «Enda litt meir», som er et tilbud til personer som har gjennomgått kreftbehandling i regi av Kreftomsorg Rogaland. Hver uke møtes deltakerne til felles trening på Robust Trening og Fysioterapi i Sandnes. Her får de kyndig veiledning av trener og fysioterapeut Lars Zachariassen.

Treningen består av sirkeltrening med ulike øvelser, der man jobber i par. Etter trening samles deltakerne til «gruppeterapi» i et eget rom, der de tar opp relevante temaer knyttet til treningen. Å dele erfaringer i samtalerommet betyr mye.

– Jeg synes tilbudet er veldig bra og veldig givende. Særlig kombinasjonen av trening, veiledning og samtaler med de andre deltakerne, sier Alexandra Bø.

Føler at kroppen svikter

Å få en kreftdiagnose med påfølgende tøffe behandlinger er krevende både fysisk og mentalt. For mange oppleves det at kroppen svikter dem. Å skulle komme tilbake til fysisk aktivitet igjen kan være vanskelig. Både fordi man er fysisk svekket av kreftbehandlingen, men også fordi det er vanskelig å vite hvor mye kroppen faktisk tåler.

Kreftomsorg Rogaland

  • Kreftomsorg Rogaland er et unikt kompetansesenter som tilbyr psykososial helsehjelp kreftsyke, pårørende og etterlatte.
  • Kreftomsorg Rogaland har tre kontorer (Stavanger, Bryne og Haugalandet).
  • De har ansatte med kompetanse og erfaring innen kreftomsorg, blant annet erfarne kreftsykepleiere, familieterapeuter, palliativ sykepleier, sosionom, sexolog, sorgspesialist og stråleterapeut.

– Dette med trening er også en slags trening i livet, der vi jobber med å finne ut hvor totalbelastningen ligger og hvordan vi skal forholde oss til det, forteller Lars Zachariassen, og fortsetter:

– Vi har en trafikklysmodell vi bruker for å gi deltakerne verktøy de kan bruke når de har tøffe dager, vanlige dager og gode dager, eller røde, gule og grønne dager, sier han.

Skal bli sin egen personlige trener

Åpenhet i veiledningen er viktig, og deltakerne trenes i å kjenne etter om de har gode eller tøffe dager. Målet er ikke alltid å øke belastningen.

– Vi jobber veldig mye med å ta tøffe valg underveis i treningen. Jeg sier veldig ofte at det er du som er sjef. Tøffe valg er ikke bare å legge på og legge på og legge på. Minst like ofte er det å stå av, redusere og justere ned, forklarer Zachariassen.

Målet er at deltakerne gradvis skal komme til et sted der de står trygt nok i oss selv til å tørre å utfordre grensene sine.

– Den overordnede planen er at deltakerne skal få en ryggsekk full av ulike aktiviteter, øvelser og teknikker som gjør hver og en til sin egen personlige trener. Mot slutten av prosjektet retter vi blikket mot veien videre, sier Zachariassen.

Føler på ny trygghet

Og så langt har prosjektet gitt gode resultater for deltakerne. Flere forteller at de etter kort tid har fått troen på at de skal klare å komme tilbake til der de var før kreftbehandlingen.

– Jeg føler på å en trygghet i meg selv igjen, at kroppen faktisk funker etter at den har vært så skakkjørt så lenge, sier Alexandra Bø, og legger til:

– Og så trenger man å få den «boosten» av han (trener Lars red.anm.) som løper rundt og roper og heier, men som også ser deg og kan si ting som «kanskje det er nok nå?». Jeg synes det er en veldig god måte å komme seg tilbake på.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I følge Kreftregisteret ble det i 2021 registrert 36 998 nye tilfeller av kreft. Rogaland er det fylket med flest krefttilfeller, og antall kreftoverlevere øker. Dette stiller nye krav til rehabiliteringsbehov. Å få en kreftdiagnose oppleves av mange som en livskrise og en skjellsettende erfaring. Målet for de fleste pasienter er å komme seg gjennom behandling og tilbake til hverdagen de kjenner så fort som mulig. Etter behandlingen står imidlertid mange på bar bakke; slitne både fysisk og psykisk, og med mindre grad av forutsigbarhet foran seg. Mange erfarer dessverre helsetjenester og tilbud i kreft rehabiliteringsfasen som svært tilfeldige. Vi trenger å få på plass tiltak som fungerer og som inkluderer tilstrekkelig samhandling, tilpassede tiltak og informasjon. Gode tilbud finnes, men sett i lys av en kreftoverleveres hverdag med ulike seneffekter er det avgjørende at tiltak er lokale, nære og “tidseffektive”. God kreftrehabilitering har stor forebyggende effekt. Prosjektets målsetning er: – lokal og nær kreftrehabilitering – forebyggende, behandlende og avspennende effekt – fysisk opptrening – tiltak for psykologisk seneffekter gjennom gruppesamtaler og individuell oppfølging – sosial støtte gjennom samhold og fellesskap – økt hverdagsmestring

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltaket er en videreføring av et vellykket prosjekt finansiert av DAM i 2022, ved navn “Litt meir”. Tiltaket innebærer a) Ukentlig fysisk trening for nye deltakere (kreftoverlevere) i gruppe og med individuell oppfølging. Treningen er en kombinasjon av utholdenhet og styrketrening, utarbeidet og ledet av fysioterapeut med lang erfaring innen kreftrehabilitering. b) Psykososial arena med fokus på erfaringsdeling, bekreftelse, trygghet og motivasjon ledet av fysioterapeut. Kunnskap og erfaring om gruppedynamikk er av betydning i tillegg til mulighet for individuell oppfølging. c) Gi grunnlag for hverdagsmestring ved å gi deltakerne rutiner til å opprettholde fysisk aktivitet og trening etter endt deltakelse i prosjektet. Målgruppen for “Enda litt meir” er kreftoverlevere; kvinner/menn i ulik alder og med ulik erfaring fra trening. Felles for dem alle er ønske om “litt meir” fysisk aktivitet, kunnskap og sosial deltakelse. Med andre ord et lavterskel tiltak med spesialisert kompetanse tilgjengelig. I “Enda litt meir” vil vi gjennomføre og dokumentere en evaluering som skjer ved: a) Hver deltaker gjennomfører fysisk test ved oppstart og avslutning av prosjekt b) Evalueringsskjema av deltakernes opplevelse av egen hverdag ved oppstart og avslutning c) Fysioterapeut vil gjennomføre og dokumentere treningsopplegget, og lage et digitalt tilgjengelig treningsprogram for kreft og rehabilitering c) Deltakerne inviteres til å komme med “ris og ros” gjennom hele prosjektet Kreftomsorgs ansatte er helsepersonell og underlagt Lov om helsepersonell (§ 21). I samhandling med Robust vil også § 22 (Samtykke til å gi informasjon) aktualiseres. Kreftomsorg benytter dokumentasjonssystemet PasientSky (§ 39), som sikrer en faglig forsvarlig journalføring, og hvor tilbudet om trening kan innlemmes som ledd i øvrig helsehjelp. Utfordringen vil være kapasitet knyttet til begrenset antall deltakere.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventet virkning av prosjektet kan overordnet beskrives som: Enda litt meir aktiv – Enda litt meir overskudd – Enda litt meir sosial. “Enda litt meir” vurderes å ha en rehabiliterings-gevinst for individet på et helhetlig plan. Lokalt finnes det rehabiliteringsopphold som går over 3 uker, men av ulike grunner kan det være krevende for mange kreftoverlevere å være borte fra hjemmet flere uker etter behandlingen. Erfaringsmessig har vårt tidligere prosjekt vist seg å være et viktig supplerende tilbud både for dem som har benyttet seg av rehabiliteringsopphold i forkant, men også for dem som ikke har hatt mulighet til dette. “Enda litt meir” gir mulighet for å: – Kombinere deltakelse i et lokalt og nært rehabiliteringsopplegg med å samtidig bo hjemme og delta i den enkeltes hverdagslige aktiviteter. – Tilpasse trening for den enkelte gjennom oppfølging av fysioterapeut – Øke kunnskap, motivasjon og treningsglede for at deltakerne selvstendig skal kunne opprettholde videre fysisk aktivitet – Delta i gruppe, som kan øke motivasjon, samhold og fellesskap samt gi rom for erfaringsdeling knyttet til gjennomgått kreftbehandling og aktuelle seneffekter – Være et helsefremmende tiltak som gir bedre fysisk og psykiske helse – Fungere bedre som individ, sosialt og i arbeidssammenheng – Redusere sykemeldingsperiode (mtp reduserte plager)

Plan for gjennomføring

Planlegging: Ansvarlig for planlegging er prosjektgruppe internt og eksternt Prosjekt-lansering: Kreftomsorg ved prosjektleder og intern prosjektgruppe Markedsføring: Prosjektgruppe internt, med bistand fra ekstern prosjektmedarbeider Utarbeiding invitasjon “Enda litt meir” trening: Prosjektleder og ekstern prosjektmedarbeider Robust Inkludering og kartlegging av deltakere: Prosjektgruppe internt Samhandling rundt nye deltakere: Prosjektgruppe internt og prosjektmedarbeider i Robust Gjennomføring av “Enda litt meir” – tilbudet hos Robust: Ekstern prosjektmedarbeider Fortløpende prosjektstyring: Prosjektgruppe internt og ekstern prosjektmedarbeider Evaluering: Prosjektleder og ekstern prosjektmedarbeider Rapportering: Prosjektleder og internt prosjektgruppe, med bidrag fra ekstern prosjektmedarbeider Videreføring: Ansvarlig for videreføring er prosjektgruppe internt og eksternt

Prosjektleder

Solveig Fridheim Torp

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
“Enda litt meir” – fysisk og psykologisk kreftrehabilitering
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
2023: kr 166 000, 2024: kr 119 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring