Film for 12-åringer: Friksjon & Følelser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at undervisning om seksualitet/adferd kan fremme trygg og sunn seksualitet. Forskere etterlyser forebyggende tiltak mot ungdom fordi overgrep mellom jevnaldrende øker – 67 % begås av venn, venninne, kjæreste eller bekjent. For å sikre barn god seksuell helse er det derfor viktig at de får alderstilpasset undervisning på et tidlig stadium. Det vil kunne forbygge “daterape” og “grooming”, ifølge Kripos rapporter. I 2017 laget LMSO, Redd Barna og BivrostFilm undervisningsfilmene “Kroppen min eier Jeg”, for 1.-4. trinn. Filmene er vist på NRK Super, og nominert til Prix Jeunesse.

Målsetting for prosjektet

Å bidra til at 12-åringer opplever mer trygghet, stolthet og eierskap til egen kropp, i møte med egen ungdomstid. Å gi økt handlingskompetanse, innsikt i samtykke, norsk lovverk og hjelpeapparat. Å forebygge sexpress, samt redusere usikkerhet om seksuell utvikling og seksuelle funksjoner.

Målgruppe

1. Alle elever i Norge på 7. trinn (12 år) 2. Voksne som underviser på 7. trinn. 3. Foreldre, helsesøstre, helsepersonell.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

684200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vår metode er tegnefilm. Gjennom tegnefilmens sterke virkemidler skal barn på terskelen til ungdomslivet forstå, huske og få handlingskompetanse til å ivareta egen seksuelle helse og egne rettigheter. Fordi tegnefilm har distanse til virkeligheten, tillater genren oss å gå i detalj på alt vi ønsker å formidle – på en anonymisert og direkte måte. Vi skal gi 12 åringene underholdende, tydelig informasjon som kan snu kroppslig usikkerhet til stolthet, skape større aksept og forståelse for egne og andres grenser. Mange lærere opplever seksualitet/grenser som krevende å undervise i. For å sikre god informasjon til alle 12 åringer, mener vi derfor tegnefilm er riktig metode å bruke. Mange tror at vår målgruppe er utenfor seksuelle problemområder. Men – 12 åringer er i et brytningspunkt og har stort behov for kunnskap. Gjennom tegnefilmens illustrerende billedspråk, kan vi formidle viktig kunnskap uten at den oppleves som påtrengende/privat. Tegnefilm åpner for bruk av humor og tydeliggjøring av emosjonelle dilemmaer. Mennesket husker historier bedre enn fakta, bilder bedre enn ord. I våre tegnefilmer er illustrasjoner og historier metoden. Dette skal hjelpe 12-åringene å huske innholdet gjennom hele ungdomstiden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Finansiering: Desember 2017 – Juli 2018 Utvikling og manus fase 1 og 2: August 2018 – November 2018 Brukermedvirkning/arbeid i referansegruppe: September og November 2018 Produksjon/Animasjon/Etterarbeid: Februar – Juni 2019 Ferdig produksjon: November 2019

Prosjektleder/forsker

Trond Jacobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Film for 12-åringer: Friksjon & Følelser
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Org.ledd
Bivrost Film
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.05.2023
Status
Under gjennomføring