Fra etterlatt til etterlevende


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kreftforeningen skal bli en folkebevegelse på kreftområdet. En viktig målgruppe for å realisere dette er pårørende og etterlatte. I Kreftforeningens nye strategi er at av tre hovedmål å bedre livskvalitet for pasienter, pårørende og etterlatte. Gjennom Kreftforeningens egne undersøkelser i 2020 og 2021 forteller flere etterlatte at de føler seg veldig «etterlatt» og forlatt av alle etter at den syke er død. En blir overlatt til seg selv og glemt av systemet. Flere har behov for mer informasjon om livet etter dødsfall og hvordan håndtere sorgprosesser samt ivareta barn og unge.

MĂĄlsetting for prosjektet

• Et mer treffsikkert tilbud som imøtekommer etterlatte sine reelle behov • Mer åpenhet rundt sorg og sorgarbeid • Landsdekkende tilbud, etablert en tverrfaglig samarbeidsmodell med overføringsverdi til andre arenaer og samarbeidspartnere

MĂĄlgruppe

HovedmĂĄlgruppe er etterlatte over 18 ĂĄr som har miste noen i kreftsykdom. Deretter helsepersonell og kommunehelsetjenesten.

Antall personer i mĂĄlgruppen som prosjektet planlegger ĂĄ nĂĄ

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Sammen med Montebellosenteret, som er et nasjonalt kurssenter for kreftberørte, ønsker Kreftforening å utvikle og teste ut mestringstilbud for etterlatte over 18 år. Gjennom utprøving av først fysisk og deretter digitalt kurs ønsker vi å tilgjengeliggjøre kurset for etterlatte i hele Norge uansett bosted. Prosjektet vil dele seg i tre faser. I første fase vil vi utvikle og gjennomføre et fysisk kurs for 20 etterlatte på Montebellosentere. Dette kurset vil evalueres og bygge grunnlag for fase to. Her vi vil inngå samarbeid med 2-4 kommuner og gjennomføre kurset deretter helt eller delvis digitalt, som vil evalueres for utforming av fase tre. I fase tre vil en utvikle en ferdig kurspakke som kan overleveres til helsepersonell i kommuner og kan brukes til oppfølging av etterlatte. Målgruppe: • Etterlatte over 18 år som har miste noen i kreftsykdom • Helsepersonell som møter etterlatte til kreft • Kommunehelsetjenesten som skal ivareta de etterlatte der de bor Mål: • Et mer treffsikkert tilbud som imøtekommer etterlatte sine reelle behov • Mer åpenhet rundt sorg og sorgarbeid • Landsdekkende tilbud, etablert en tverrfaglig samarbeidsmodell med overføringsverdi til andre arenaer og samarbeidspartnere

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i tre faser: – 2. og 3. tertial 2022 Fase 1 «Utvikling, gjennomføring og evaluering av et fysisk kurs» – 1. og 2. tertial 2023 Fase 2 «Digitalisering, testing og evaluering av kurset» – 3.tertial 2023 Kurspakke ferdigstilles – 1. og 2. tertial 2024 Fase 3 «Tilgjengeliggjøring av kurset pĂĄ tvers av landet»

Prosjektleder

Ingvill Moe

Detaljer
Program
Helse vĂĄr (2022)
Prosjektnavn
Fra etterlatt til etterlevende
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Montebellosenteret
Beløp Bevilget
2022: kr 966 000, 2023: kr 434 000
Startdato
31.10.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring