Individuell tilpasning av proteintilskudd til ekstrempremature nyfødte


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Ekstremt premature (EP) barn (dvs. født før 28 ukers svangerskapsalder) krever tilførsel av intravenøs parenteral ernæring (væske, fett, karbohydrater og proteiner). En nylig Cochrane-gjennomgang konkluderer med at gjeldende retningslinjer for dette fra European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) bygger på for få studier. Dagens retningslinjer er med andre ord basert på dårlig kunnskap. Det er derfor et stort behov for mer data, slik at man kan komme frem til en konklusjon vedrørende hva som er trygg og optimal tidlig ernæring hos disse sårbare individene. Dette PhD-prosjektet vil frembringe nye data om assosiasjoner mellom tilførsel av aminosyrer (vanligvis omtalt som proteintilskudd) i tidlig intravenøs ernæring og kortsiktige og langsiktige utfall hos EP-fødte barn. Vi antar at trygge mengder aminosyretilskudd varierer individuelt; det vil si tilskudd som tolereres godt hos ett barn, kan være for høyt for et annet, noe som kan forårsake giftige konsentrasjoner av aminosyrer og deres metabolitter i blodet, og derved bidra til sykelighet. Prosjektet vil undersøke hvorvidt leversirkulasjonen og leverstørrelse før fødsel (undersøkt med ultralyd) kan forutsi leverens evne til syntese av proteiner fra tilførte aminosyrer etter fødsel. I så fall vil det bane vei for individualisert og målrettet behandling, dvs. skreddersydd parenteral ernæring basert på data som er lett tilgjengelig. Prosjektet har dermed et stort potensiale for å endre fremtidig intravenøs ernæring av barn født EP. Høy blodkonsentrasjon av enkelte aminosyrer vil kunne påvirke de fleste organsystemer, og optimal tilførsel av aminosyrer vil få konsekvenser for vekst, utvikling, livskvalitet og funksjon hos fremtidige barn som blir født EP. Forskningsmålene i dette prosjektet vil bli effektuert ved analyse av data og biobankprøver som allerede er samlet inn i studien BabyPEP, en omfattende prospektiv observasjonsstudie som har inkludert 236 barn født EP i Helse Vest. I BabyPEP er det samlet detaljerte data om forløp både prenatalt og neonatalt, inkludert detaljert kartlegging og analyse av den parenterale og enterale ernæringstilførselen. Det ble tatt prøver fra den nyfødtes blod og urin på bestemte tidspunkter under neonataloppholdet som er lagret i en egen biobank, og før fødsel ble det utført UL/Doppler-undersøkelser som bla. inkluderte målinger av fosterets leverstørrelse og leversirkulasjon. Deretter er barna fulgt opp med omfattende undersøkelser til 6-års-alder.

Prosjektleder

Anna Ingeborg Gundersen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Individuell tilpasning av proteintilskudd til ekstrempremature nyfødte
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Barne- og ungdomsklinikken
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
01.05.2027
Status
Under gjennomføring