Klatreveggen

Tillit, sosialt samvær og økt fysisk aktivitet er målet når ungdom møtes på Oslo Klatresenter.

I samarbeid med

– Jeg synes det er veldig bra å være med her. Det hjelper meg til å holde meg i aktivitet andre dager også.

Det sier en av deltakerne i prosjektet Klatreveggen. Hun får støtte av de andre.

– Jeg håper det aldri tar slutt, sier en annen.

Klatreveggen er et todelt prosjekt, der den ene delen handler om å gi et tilbud om aktivitet til unge med psykiske helseplager. Deretter skal deltakernes motivasjon og evne til mer fysisk aktivitet før, under og etter prosjektet kartlegges. Målet er også at tilbudet om klatring skal bli av mer varig karakter for målgruppa.

Tillit

Klatring er kjent som et godt aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. For å komme i gang med klatring trenger man stort sett ikke annet enn klær det er lett å bevege seg i. På klatresenteret får man det man trenger av utstyr, og man trenger ikke å være i god form eller ha noen form for forkunnskap før man begynner.

Når Stiftelsen Dam er med på Oslo klatresenter en tirsdag i oktober er deltakerne utålmodige etter å komme seg opp i veggen. Men først skal det trenes på tillit. Dét er nemlig noe av det viktigste i klatring.

– KIatring handler veldig mye om tillit. Man har ansvar for å sikre hverandre, og da må du stole på den du klatrer sammen med, forteller prosjektleder Marit Vadet.

Gjennom ulike øvelser skal deltakerne lære å stole på hverandre. Så kalte «trust falls», der man står med lukkede øyne og lar seg falle både forover og bakover, mens andre deltakere skal ta deg mot er første øvelse denne dagen.

Deltakerne har allerede vært gjennom fire samlinger med teori, der de blir introdusert til klatring og forbereder seg på hva de skal gjøre. Deretter deles kurset opp i tre, der en del er å klatre med tau, en del handler om automatisk sikring og den siste delen er utendørs buldring.

Inkluderende

Vadet er brennende engasjert i klatring, og forteller at deltakerne blir del av et veldig godt miljø.

– Det er et veldig inkluderende miljø, der man blir godt tatt vare på, sier hun.

To år inn i prosjektperioden er resultatene av prosjektet gode.

– Vi ser at dette gjør mye for deltakerne, både sosiale og at det gir mye mestring. Det har vært veldig gode resultater, sier Ann Savage, som er leder for tjenesteavdelingen i Mental Helse Ungdom.

Se video om Klatreveggen her:

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Mental Helse Ungdom valgte prosjektet «Klatreveggen», der Lillehagen selv fikk teste klatreferdighetene sine.

– Det var veldig gøy, men også krevende, så jeg er imponert over disse ungdommene, sier han.

– Jeg synes det flotte med dette prosjektet er kombinasjonen av det sosiale – at man raskt må lære seg å stole på hverandre, og være trygg på de andre i gruppa – med den fysiske aktiviteten gir så gode resultater. Det tror jeg mange kan lære av, og gjøre det samme andre steder, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fysisk aktivitet er en virksom selvhjelpsmetode som mennesker selv kan ta i bruk for å bedre sin psykiske helse. Mange med psykiske plager er imidlertid i dårlig fysisk form, og har drevet lite med trening og trenger hjelp til å komme i gang. Forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for barn og unges psykiske helse, og Helsedirektoratet har særskilt ønsket flere aktivitetstilbud fra helseforetak. Helsetjenesten har i liten grad benyttet seg av denne kunnskapen og det er et stort behov for mer fysisk aktivitet i behandling og oppfølging av unge med psykiske helseplager.

Målsetting

Prosjektet skal gjennomføre forskning og skape et lav-terskel fysisk aktivitetstilbud for unge. Deltakerne skal ha erfart den positive effekten trening har på deres psykiske helse og utvikle vilje og evne til å komme i gang med mer trening i hverdagen.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet Klatreveggen er unge i alderen 16-25 år med psykiske helseplager. Sekundærmålgruppen er andre som jobber med målgruppen.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektkoordinator og instruktører fra Klatreverket vil gjennomføre to klatreøkter med 20×2 deltakere annenhver uke i prosjektåret. Forsker ved Norges idrettshøgskole skal sammen med prosjektkoordinator kartlegge deltakernes motivasjon og evne til mer fysisk aktivitet før, under og etter prosjektet. Metoden vil være et tidsserie design av case studier hvor hver enkelt deltaker utgjør sin egen kontroll ved å sammenlikne en baseline periode før klatreaktiviteten starter med utviklingsprofil gjennom aktivitetsperioden. Dette gjøres med en Simulation Modeling Analysis (SMA) for time-series (Brockhardt et al, 2008). En kvantitativ undersøkelse i form av et spørreskjema om daglig fysisk aktivitet, symptomer på angst, depresjon og motivasjon for fysisk aktivitet gjennomføres av alle deltakerne 3 ganger i baseline perioden og månedlig gjennom prosjektperioden. I tillegg vil prosjektkoordinator arrangere en rekke sosiale arrangementer iløpet av prosjektperioden for å styrke samholdet mellom deltakerne (e.g. skiturer, spillkvelder, turer i marka m.m. ). Den endelige forsknings-artikkelen vil publiseres i vitenskapelig tidsskrift og presenteres på åpen fagdag med tema “Motivasjon til fysisk aktivitet for unge med psykiske utfordringer”.

Fremdriftsplan

Sep2019-des2010: rekruttering av deltakere. jan2020-mar2020: lage spørreskjema med ref.gruppe. opplæing – måleverktøy og motivasjon. mar2020-mai2020: målepunkts baselinje. Motivasjonssamtaler. jul2020-aug2021: klatring. jan2021-feb2021: midtveismåling x 40 deltakere. mar2021-april2021: midtveisevaluering 2×10 deltakere. apr2021-jun2021: analysere data. jul2021-sep2021: fagdag, sluttrapport.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fysisk aktivitet er en virksom selvhjelpsmetode som mennesker selv kan ta i bruk for å bedre sin psykiske helse. Mange med psykiske plager er imidlertid i dårlig fysisk form, og har drevet lite med trening og trenger hjelp til å komme i gang. Forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for barn og unges psykiske helse, og Helsedirektoratet har særskilt ønsket flere aktivitetstilbud fra helseforetak. Helsetjenesten har i liten grad benyttet seg av denne kunnskapen og det er et stort behov for mer fysisk aktivitet i behandling og oppfølging av unge med psykiske helseplager.

Målsetting

Prosjektet skal gjennomføre forskning og skape et lav-terskel fysisk aktivitetstilbud for unge. Deltakerne skal ha erfart den positive effekten trening har på deres psykiske helse og utvikle vilje og evne til å komme i gang med mer trening i hverdagen.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet Klatreveggen er unge i alderen 16-25 år med psykiske helseplager. Sekundærmålgruppen er andre som jobber med målgruppen.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektkoordinator og instruktører fra Klatreverket vil gjennomføre to klatreøkter med 20×2 deltakere annenhver uke i prosjektåret. Forsker ved Norges idrettshøgskole skal sammen med prosjektkoordinator kartlegge deltakernes motivasjon og evne til mer fysisk aktivitet før, under og etter prosjektet. Metoden vil være et tidsserie design av case studier hvor hver enkelt deltaker utgjør sin egen kontroll ved å sammenlikne en baseline periode før klatreaktiviteten starter med utviklingsprofil gjennom aktivitetsperioden. Dette gjøres med en Simulation Modeling Analysis (SMA) for time-series (Brockhardt et al, 2008). En kvantitativ undersøkelse i form av et spørreskjema om daglig fysisk aktivitet, symptomer på angst, depresjon og motivasjon for fysisk aktivitet gjennomføres av alle deltakerne 3 ganger i baseline perioden og månedlig gjennom prosjektperioden. I tillegg vil prosjektkoordinator arrangere en rekke sosiale arrangementer iløpet av prosjektperioden for å styrke samholdet mellom deltakerne (e.g. skiturer, spillkvelder, turer i marka m.m. ). Den endelige forsknings-artikkelen vil publiseres i vitenskapelig tidsskrift og presenteres på åpen fagdag med tema "Motivasjon til fysisk aktivitet for unge med psykiske utfordringer".

Fremdriftsplan

Sep2019-des2010: rekruttering av deltakere. jan2020-mar2020: lage spørreskjema med ref.gruppe. opplæing – måleverktøy og motivasjon. mar2020-mai2020: målepunkts baselinje. Motivasjonssamtaler. jul2020-aug2021: klatring. jan2021-feb2021: midtveismåling x 40 deltakere. mar2021-april2021: midtveisevaluering 2×10 deltakere. apr2021-jun2021: analysere data. jul2021-sep2021: fagdag, sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Klatreveggen 07.10.pdf

Prosjektleder/forsker

Katinka Zeiner

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Klatreveggen
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2019: kr 594 000, 2020: kr 556 000
Startdato
02.09.2019
Sluttdato
30.09.2022
Status
Under gjennomføring