Vil tette kunnskapshull om kosthold og inflammatorisk tarmsykdom

Stipendiat Insaf Zerouga jobber tett med brukere for å forbedre behandling

Foto: Privat

Navn: Insaf Zerouga
Alder: 32 år
Stilling: Ph.d stipendiat
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus (OUS)
Bakgrunn: Klinisk ernæringsfysiolog, master i klinisk ernæring (UiO)

Det er stor interesse blant pasientene om hva de kan spise eller unng√•, og som kan p√•virke b√•de symptomer og sykdomsforl√łpet

Insaf Zerouga, stipendiat

‚Äď Hovedform√•let med prosjektet er √• forbedre behandlingen for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) gjennom √• √łke kunnskapen om viktigheten av kosthold p√• symptomer, sykdomsaktivitet og livskvaliteten til pasientene.

‚Äď Vi √łnsker √• sammenligne blant annet kostholdet og ern√¶ringsstaus hos ny-diagnostiserte pasienter med IBD fra IBSEN III-studien ((inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway) opp mot en befolkning uten IBD fra Troms√ł 7-studien. Dette vil gi oss en god mulighet til √• faktisk unders√łke om det er noe som kan v√¶re spesielt med en IBD-populasjon og som kan kreve videre oppf√łlging og etterforskning.

Hvorfor er dette viktig?

‚Äď Per i dag er det ingen spesifikke anbefalinger eller r√•d om kostbehandling ved IBD. De f√• studiene som allerede fins fokuserer p√• symptomene, og ikke p√• selve betennelsen. Det er flere kunnskapshull hva gjelder kosthold ved IBD, som vi √łnsker √• fylle med v√•rt prosjekt.

‚Äď Dessuten mangler vi studier fra Norge med stort antall deltagere med IBD. Det er stor interesse blant pasientene om hva de kan spise eller unng√•, og som kan p√•virke b√•de symptomer og sykdomsforl√łpet. Prosjektet skal bidra til √• generere nye hypoteser om norske pasienter med IBD som kan brukes til √• designe kliniske studier i fremtiden.

Definisjoner

IBD ‚Äď inflammatorisk tarmsykdom. En kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcer√łs kolitt.

IBS Рirritabel tarmsyndrom. Gir plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. ymptomene forverres ofte av stress og enkelte matvarer, men mange opplever god bedring med livsstilsendringer. (Kilde: Helsenorge)

Hva √łnsker dere √• finne ut?

‚Äď Vi vil kartlegge kostholdet og ern√¶ringsstatus hos nylig diagnostiserte pasienter, samt unders√łke sammenhenger mellom kostholds komponenter og 1) selvrapporterte symptomer, fatigue (utmattelse) og helserelatert livskvalitet ved inklusjon og 1 √•r i ettertid, 2) forekomsten av remisjon (inaktiv betennelse) ved 1 √•r etter inklusjon.

Hvordan skal prosjektet gjennomf√łres? Har dere en tidsplan?

‚Äď Prosjektet skal utforme en grunnmur for en ph.d.-grad, basert p√• publikasjon av tre artikler i denne perioden. Det startet i mars 2022 med sluttdato 28.02.2025.

Hypoteser

  1. Kostinntaket hos IBD-pasienter er utilfredsstillende, og kan f√łre til d√•rlig ern√¶ringsstatus sammenlignet med en gruppe IBD-friske personer.
  2. Kostholdet p√•virker helserelatert livskvalitet og utbredelse av symptomer i og utenom ford√łyelsessystemet.
  3. Irritabel tarmsyndrom (IBS) er hyppigere hos pasienter med IBD sammenlignet med den generelle befolkningen, og kan forklare noen av sammenhengene mellom kosthold og symptomer.
  4. Kosthold og feilernæring påvirker forekomsten av remisjon 1 år etter diagnose.

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

‚Äď IBSEN III-studien er en oppf√łlger av IBSEN I, og lege og forsker Marte Lie H√łivik ved Oslo universitetssykehus, er leder for studien. Anne-Marie Aas er hovedansvarlig for IBSEN III-kostgruppen, samt hovedveileder for meg, som har forskerrollen i prosjektet.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

‚Äď Sophy Higgins og Alf Skaug har blitt dedikert som brukerrepresentanter for IBSEN III-kostruppen siden oppstart av prosjektet (2016). I 2019, gjorde Anne Kristin R√łdelv og Mai √ėstb√ł fra Magetarmforbundet en nettbasert unders√łkelse blant medlemmene om kosthold og IBD.

‚ÄďIBSEN III-diet-forskergruppen har bidratt i tolkning og presentasjon av resultatene. B√•de R√łdelv og √ėstb√ł har siden da deltatt i IBSEN III kostforskningsgruppen som ytterligere brukerrepresentanter. Informasjon fra den nettbaserte unders√łkelsen, samt den omfattende erfaringen fra brukerrepresentantene vil hjelpe oss i valget av matvarer, matvaregrupper eller kostm√łnstre som kan forbedre eller forverre symptomene ved IBD og som vi vil unders√łke i dette prosjektet.

‚Äď I tillegg vil brukerrepresentantene delta p√• halv√•rige m√łter med meg for √• planlegge unders√łkelsene og tolke og diskutere funn og resultater. F√łrste m√łte fant sted 27.09.2022, hvor Mari Lilltvedt Andersen deltok som en ekstra brukerrepresentant siden hun jobber i Magetarmforbundet som klinisk ern√¶ringsfysiolog.

‚Äď Til slutt, kommer vi til √• samarbeide med brukerrepresentantene ved resultatformidling via Magetarmforbundet sine sosiale nettverk (nettside, sosiale medier, medlemsblad, m√łter etc.) Dessuten, vil de hjelpe oss med √• √łke bevisstheten om studien via deres kanaler for √• opprettholde h√łye responsrater p√• pasientrapporterte data.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

‚Äď V√•rt prosjekt vil presentere et forskningssamarbeid p√• tvers av studier (IBSEN III og Troms√ł 7) hvor m√•let er √• styrke tilliten til v√•re resultater gjennom √• sammenligne de med en IBD-fri populasjon. Vi er i saksbehandlingsfasen, og venter svar fra Troms√ł 7 studien snarest.


Prosjektleder/forsker

Insaf Zerouga

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom
Organisasjon
Mage-tarmforbundet
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk
Bel√łp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomf√łring