Moster Ungdomsseminar om psykisk helse

SĂžknadssammendrag

«Moster ungdomsseminar om psykisk helse» er eit samarbeidsprosjekt mellom BĂžmlo ungdomsrĂ„d og «Moster 2024 AS» om å utvikle og halde eit gratis ungdomsseminar pĂ„ BĂžmlo Kulturhus, mĂ„ndag 13. juni. Seminaret vil gĂ„ fĂžre i skuletida for ungdomskulen, men ogsĂ„ pĂ„ kveldstid for vidaregĂ„ande elevar, samt foreldre.

Etter to Är med nedstenging og pandemi, og no ny krig mellom Russland og Ukraina, Þnskjer ungdommen at dette seminaret skal setje lys pÄ kor viktig det er Ä prate om vÄr psykiske helse.

Seminaret vil innehalde ein introduksjon av ungdomsrĂ„det fĂžr det blir foredrag frĂ„ ulike aktĂžrar. Seminaret inneheld foredraget «VĂ„g Ă„ vere» av Tale Marie Krohn Engvik, samt psykolog Benjamin Silseth sitt foredrag om mestring og grensesetting. Det vil ogsĂ„ vere ein videopresentasjon om «Psykisk oppvekst» med Rådet for Psykisk Helse, og ein presentasjon av Redd Barna sin ungdomsorganisasjon Press.

Etter foredraga er det planlagt ein panelsamtale med dei ulike foredragshaldarane. Svein Olav LangÄker, tidlegare redaktÞr for framtida.no, vil her hjelpe til som ordstyrar. Vi kjem ogsÄ til Ä ha smÄ kulturelle innspel frÄ lokale UKM-deltakarar (Ung Kultur MÞtes), slik at ungdomen sjÞlv kan stÄ for underhaldning. Det tre timer lange seminaret skal bli heldt to gonger for totalt 600 menneske.

MÄlgruppa for seminaret er elevar i 9. og 10.klasse, i tillegg til elevar frÄ vidaregÄande skule. MÄlet for seminaret er Ä lÞfte fokuset pÄ psykisk helse i nÊromrÄdet, og gjere det lettare for ungdom Ä dele meiningar, diskutere og opne seg. Vi inviterer ogsÄ foreldre til seminaret pÄ kveldstid, fordi vi trur det er viktig at ogsÄ foreldre er informerte om ungdommane sine psykiske tankar og utfordringar, spesielt i ei tid som dette. Vi hÄpar dette seminaret vil setje BÞmlo pÄ kartet som ein stad kor bra ting skjer, i tillegg til Ä skape tryggheit og nÊrleik i bygda for dei unge.

Prosjektleder/forsker

Elsa Aanensen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Moster Ungdomsseminar om psykisk helse
Organisasjon
RĂ„det for psykisk helse
BelĂžp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
08.04.2022