Skitt fiske!

Oasen inviterer eldre innvandrere på fisketur. Målet er mindre ensomhet og bedre helse.

I samarbeid med

– Noen av deltakerne vil satse mer på fisking, for de synes det var så interessant. De ville gjerne at det skulle gjentas og fortalte at de ville invitere med seg andre eldre neste gang, forteller prosjektleder Susana Biamon.

Fisketuren var en del av prosjektet Møteplasser for eldre innvandrere, i regi av Norsk Folkehjelp Oslo og Oasen Kvinner Krysser Grenser.

– Kjempefornøyde

Sammen med Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon Wild X ble deltakerne invitert på fisketur ved Ormøya i Oslo.

– De eldre forteller at de er kjempefornøyd med dagen og at de er glad for at noen organiserer slike turer der flere kan dra sammen, sier Biamon.

På fisketuren bidro Wild X med utlån av fiskeutstyr, opplæring og transport.

Eldre som deltar i dette prosjektet får også mulighet til å være med på andre aktiviteter – både fysisk og digitalt. Gjennom pandemien har det blant annet vært arrangert digitale norskkurs og informasjon om helse på enkel norsk.

Sopptur og grilling

Biamon forteller at mange eldre innvandrere føler seg ensomme, selv om de har familie. Målet med prosjektet er derfor å samle flere til sosiale aktiviteter.

– Vi har arrangert utflukter som soppturer, fisketur, dagstur til Oslofjorden, besøk av Deichman i Bjørvika og grilling ute i naturen. Vi har også forklart viktigheten av å være aktiv utendørs under pandemien, sier Biamon.

Hun mener prosjektet har vært svært viktig.

– Det har vært meget viktig, ikke minst fordi eldre innvandrere av ulike årsaker ikke har nok kjennskap til norsk språk og natur. En del eldre føler seg ensome på tross av at de har familie. Mange av deres barn er voksne og har egen familie, og noen eldre har ikke nær familie. Mange har lite kunnskap om tilbudene som finnes for eldre, og derfor er vi glad for at vi har kunnet gjennomføre dette, sier Biamon.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk bor det rundt regnet 227.000 personer med innvandrerbakgrunn i hovedstaden per 2019. Av disse er ca. 10.500 personer over 67 år. Mange eldre innvandrere og nordmenn sliter med isolasjon og helseplager. De mangler nettverk og folk å snakke med i hverdagen. Langvarig isolasjon kan ha en tendens til å skape psykiske plager. Isolasjonen henger ofte i eldre innvandreres tilfelle sammen med språkproblemer, som ofte forverres med alderen. Målgruppen mangler også informasjon om helseforebyggende livsstil.

Målsetting

Det skal skapes 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver møteplass skal samles 20-28 eldre. På møteplassene skal prosjektet organisere møter og aktiviteter for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer hos eldre. Møteplasser skal skapes med aktiv deltakelse fra pensjonistforening

Målgruppe

Eldre innvandrere i fem bydeler i Oslo

Antall personer i målgruppen

140

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal skape 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver skal samles 20-28 eldre. Prosjektet skal gjennomføre aktiviteter og deltakere skal organiseres etter tilhørighet til bydeler. Totalt antall deltakere i 2020 skal være ca. 140 personer. Prosjektet skal samarbeide spesielt med pensjonister orgniasusjoner. Det skal rekrutteres frivillige medarbeidere og en prosjektleder med helsefaglig bakgrunn. Det lages en plan for aktiviteter som skal gjennomføres på hver møteplass: yoga, sosialt samvær, kulturelle aktiviteter, trening, dans og foredrag om helse. Prosjektet skal jobbe med å rekruttere frivillige til aktiviteter og planlegge aktiviteter sammen med deltakere. En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere eldre nordmenn, og dette skal foregå i samarbeid med pensjonistforeninger. Aktiviteter – Håndarbeid, utveksling av håndarbeidsteknikker – Muntlig norsk språktrening, – Aktiviteter og dialog om fysisk og psykisk helse og forebygging av diabetes type 2 – Matlaging og felles måltider, kaffe/kulturkvelder – Lett trening – Utflukter: Eidsvollsbygningen, Vigelandsparken, Operaen, Holmenkollen osv. – Rådgiving for eldre om helsesystem i Norge – Fester, feiringer, kulturinnslag, dans/musikk/teater

Fremdriftsplan

Januar-mars: Prosjektet planlegger rekruttering av frivillige, deltakere og koordinerer med samarbeidspartnere. Planlegges aktiviteter på hver møteplass/i hver bydel. Gjennom vårt nettverk, jungeltelegrafen og våre samarbeidspartnere skal det samles deltakere. Februar-juni Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler. August (Samme planlegging aktiviteter dom i januar) September-desember Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk bor det rundt regnet 227.000 personer med innvandrerbakgrunn i hovedstaden per 2019. Av disse er ca. 10.500 personer over 67 år. Mange eldre innvandrere og nordmenn sliter med isolasjon og helseplager. De mangler nettverk og folk å snakke med i hverdagen. Langvarig isolasjon kan ha en tendens til å skape psykiske plager. Isolasjonen henger ofte i eldre innvandreres tilfelle sammen med språkproblemer, som ofte forverres med alderen. Målgruppen mangler også informasjon om helseforebyggende livsstil.

Målsetting

Det skal skapes 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver møteplass skal samles 20-28 eldre. På møteplassene skal prosjektet organisere møter og aktiviteter for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer hos eldre. Møteplasser skal skapes med aktiv deltakelse fra pensjonistforening

Målgruppe

Eldre innvandrere i fem bydeler i Oslo

Antall personer i målgruppen

140

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal skape 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver skal samles 20-28 eldre. Prosjektet skal gjennomføre aktiviteter og deltakere skal organiseres etter tilhørighet til bydeler. Totalt antall deltakere i 2020 skal være ca. 140 personer. Prosjektet skal samarbeide spesielt med pensjonister orgniasusjoner. Det skal rekrutteres frivillige medarbeidere og en prosjektleder med helsefaglig bakgrunn. Det lages en plan for aktiviteter som skal gjennomføres på hver møteplass: yoga, sosialt samvær, kulturelle aktiviteter, trening, dans og foredrag om helse. Prosjektet skal jobbe med å rekruttere frivillige til aktiviteter og planlegge aktiviteter sammen med deltakere. En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere eldre nordmenn, og dette skal foregå i samarbeid med pensjonistforeninger. Aktiviteter – Håndarbeid, utveksling av håndarbeidsteknikker – Muntlig norsk språktrening, – Aktiviteter og dialog om fysisk og psykisk helse og forebygging av diabetes type 2 – Matlaging og felles måltider, kaffe/kulturkvelder – Lett trening – Utflukter: Eidsvollsbygningen, Vigelandsparken, Operaen, Holmenkollen osv. – Rådgiving for eldre om helsesystem i Norge – Fester, feiringer, kulturinnslag, dans/musikk/teater

Fremdriftsplan

Januar-mars: Prosjektet planlegger rekruttering av frivillige, deltakere og koordinerer med samarbeidspartnere. Planlegges aktiviteter på hver møteplass/i hver bydel. Gjennom vårt nettverk, jungeltelegrafen og våre samarbeidspartnere skal det samles deltakere. Februar-juni Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler. August (Samme planlegging aktiviteter dom i januar) September-desember Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – M��teplass eldre innvandrere 20- 21(1).pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Møteplasser for eldre innvandrere
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 420 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring