Skitt fiske!

Oasen inviterer eldre innvandrere på fisketur. Målet er mindre ensomhet og bedre helse.

– Noen av deltakerne vil satse mer på fisking, for de synes det var så interessant. De ville gjerne at det skulle gjentas og fortalte at de ville invitere med seg andre eldre neste gang, forteller prosjektleder Susana Biamon.

Fisketuren var en del av prosjektet Møteplasser for eldre innvandrere, i regi av Norsk Folkehjelp Oslo og Oasen Kvinner Krysser Grenser.

– Kjempefornøyde

Sammen med Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon Wild X ble deltakerne invitert på fisketur ved Ormøya i Oslo.

– De eldre forteller at de er kjempefornøyd med dagen og at de er glad for at noen organiserer slike turer der flere kan dra sammen, sier Biamon.

På fisketuren bidro Wild X med utlån av fiskeutstyr, opplæring og transport.

Eldre som deltar i dette prosjektet får også mulighet til å være med på andre aktiviteter – både fysisk og digitalt. Gjennom pandemien har det blant annet vært arrangert digitale norskkurs og informasjon om helse på enkel norsk.

Sopptur og grilling

Biamon forteller at mange eldre innvandrere føler seg ensomme, selv om de har familie. Målet med prosjektet er derfor å samle flere til sosiale aktiviteter.

– Vi har arrangert utflukter som soppturer, fisketur, dagstur til Oslofjorden, besøk av Deichman i Bjørvika og grilling ute i naturen. Vi har også forklart viktigheten av å være aktiv utendørs under pandemien, sier Biamon.

Hun mener prosjektet har vært svært viktig.

– Det har vært meget viktig, ikke minst fordi eldre innvandrere av ulike årsaker ikke har nok kjennskap til norsk språk og natur. En del eldre føler seg ensome på tross av at de har familie. Mange av deres barn er voksne og har egen familie, og noen eldre har ikke nær familie. Mange har lite kunnskap om tilbudene som finnes for eldre, og derfor er vi glad for at vi har kunnet gjennomføre dette, sier Biamon.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk bor det rundt regnet 227.000 personer med innvandrerbakgrunn i hovedstaden per 2019. Av disse er ca. 10.500 personer over 67 år. Mange eldre innvandrere og nordmenn sliter med isolasjon og helseplager. De mangler nettverk og folk å snakke med i hverdagen. Langvarig isolasjon kan ha en tendens til å skape psykiske plager. Isolasjonen henger ofte i eldre innvandreres tilfelle sammen med språkproblemer, som ofte forverres med alderen. Målgruppen mangler også informasjon om helseforebyggende livsstil.

Målsetting

Det skal skapes 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver møteplass skal samles 20-28 eldre. På møteplassene skal prosjektet organisere møter og aktiviteter for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer hos eldre. Møteplasser skal skapes med aktiv deltakelse fra pensjonistforening

Målgruppe

Eldre innvandrere i fem bydeler i Oslo

Antall personer i målgruppen

140

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal skape 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver skal samles 20-28 eldre. Prosjektet skal gjennomføre aktiviteter og deltakere skal organiseres etter tilhørighet til bydeler. Totalt antall deltakere i 2020 skal være ca. 140 personer. Prosjektet skal samarbeide spesielt med pensjonister orgniasusjoner. Det skal rekrutteres frivillige medarbeidere og en prosjektleder med helsefaglig bakgrunn. Det lages en plan for aktiviteter som skal gjennomføres på hver møteplass: yoga, sosialt samvær, kulturelle aktiviteter, trening, dans og foredrag om helse. Prosjektet skal jobbe med å rekruttere frivillige til aktiviteter og planlegge aktiviteter sammen med deltakere. En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere eldre nordmenn, og dette skal foregå i samarbeid med pensjonistforeninger. Aktiviteter – Håndarbeid, utveksling av håndarbeidsteknikker – Muntlig norsk språktrening, – Aktiviteter og dialog om fysisk og psykisk helse og forebygging av diabetes type 2 – Matlaging og felles måltider, kaffe/kulturkvelder – Lett trening – Utflukter: Eidsvollsbygningen, Vigelandsparken, Operaen, Holmenkollen osv. – Rådgiving for eldre om helsesystem i Norge – Fester, feiringer, kulturinnslag, dans/musikk/teater

Fremdriftsplan

Januar-mars: Prosjektet planlegger rekruttering av frivillige, deltakere og koordinerer med samarbeidspartnere. Planlegges aktiviteter på hver møteplass/i hver bydel. Gjennom vårt nettverk, jungeltelegrafen og våre samarbeidspartnere skal det samles deltakere. Februar-juni Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler. August (Samme planlegging aktiviteter dom i januar) September-desember Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk bor det rundt regnet 227.000 personer med innvandrerbakgrunn i hovedstaden per 2019. Av disse er ca. 10.500 personer over 67 år. Mange eldre innvandrere og nordmenn sliter med isolasjon og helseplager. De mangler nettverk og folk å snakke med i hverdagen. Langvarig isolasjon kan ha en tendens til å skape psykiske plager. Isolasjonen henger ofte i eldre innvandreres tilfelle sammen med språkproblemer, som ofte forverres med alderen. Målgruppen mangler også informasjon om helseforebyggende livsstil.

Målsetting for prosjektet

Det skal skapes 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver møteplass skal samles 20-28 eldre. På møteplassene skal prosjektet organisere møter og aktiviteter for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer hos eldre. Møteplasser skal skapes med aktiv deltakelse fra pensjonistforening

Målgruppe

Eldre innvandrere i fem bydeler i Oslo

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

140

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal skape 5 faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver skal samles 20-28 eldre. Prosjektet skal gjennomføre aktiviteter og deltakere skal organiseres etter tilhørighet til bydeler. Totalt antall deltakere i 2020 skal være ca. 140 personer. Prosjektet skal samarbeide spesielt med pensjonister orgniasusjoner. Det skal rekrutteres frivillige medarbeidere og en prosjektleder med helsefaglig bakgrunn. Det lages en plan for aktiviteter som skal gjennomføres på hver møteplass: yoga, sosialt samvær, kulturelle aktiviteter, trening, dans og foredrag om helse. Prosjektet skal jobbe med å rekruttere frivillige til aktiviteter og planlegge aktiviteter sammen med deltakere. En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere eldre nordmenn, og dette skal foregå i samarbeid med pensjonistforeninger. Aktiviteter – Håndarbeid, utveksling av håndarbeidsteknikker – Muntlig norsk språktrening, – Aktiviteter og dialog om fysisk og psykisk helse og forebygging av diabetes type 2 – Matlaging og felles måltider, kaffe/kulturkvelder – Lett trening – Utflukter: Eidsvollsbygningen, Vigelandsparken, Operaen, Holmenkollen osv. – Rådgiving for eldre om helsesystem i Norge – Fester, feiringer, kulturinnslag, dans/musikk/teater

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar-mars: Prosjektet planlegger rekruttering av frivillige, deltakere og koordinerer med samarbeidspartnere. Planlegges aktiviteter på hver møteplass/i hver bydel. Gjennom vårt nettverk, jungeltelegrafen og våre samarbeidspartnere skal det samles deltakere. Februar-juni Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler. August (Samme planlegging aktiviteter dom i januar) September-desember Det gjennomføres aktiviteter i fem bydeler.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting; Prosjektet skal skape fem faste møteplasser for eldre i fem bydeler. På hver møteplass skal samles 20-28 eldre med ulike bakgrunn. På møteplassene skal prosjektet organisere møter og aktiviteter for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer hos eldre. Møteplasser skal skapes i samarbeid med aktiv deltakelse fra norske pensjonistforeninger. Målgruppe; Eldre innvandrere i fem bydeler i Oslo Bakgrunn for prosjektet: Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk bor det rundt regnet 227.000 personer med innvandrerbakgrunn i hovedstaden per 2019. Av disse er ca. 10.500 personer over 67 år. 1 (Av disse igjen er rundt 2 200 over 80 år gamle.) Både nasjonalt og internasjonalt har det de senere årene vært forsket på eldre etniske minoriteter når det gjelder helse, livskvalitet og omsorg. Forskningen viser bl.a. at denne gruppen har andre og større helseutfordringer enn majoritetsbefolkningen, og de har lavere grad av livskvalitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Eldre opplever “møteplass for eldre innvandrere” som nødvendig. Noen eldre har familier og opplever ikke dette tiltaket som forebygging av ensomhet, men som et støtteapparat, der de kan dra på tur eller delta på seminarer med folk fra samme alder, hvor de kan henvende seg hvis det er noe de ikke skjønner.Andre opplever gruppene og rådgivningen som forebygging ensomhet, og som noe som lindrer bekymringer og smerter/sykdom Mange eldre som kommer fra andre kulturer har lite kunnskap om sin egen helse og det er vanskelig for dem å få kunnskap om dette, og vi opplever at de bekymrer seg lite om den. Det er derfor viktig at de får info. om hvordan man holder seg sunn og lindrer sykdommer som kommer med alderen Eldre kvinner har vært veldig opptatt av barna og hjemmet sitt, og har ikke gitt sin helse den oppmerksomhet den trenger. Dette har bidratt til; •Forbedret psykisk og fysisk helse hos eldre •Økt kunnskap om forebyggende aktiviteter og vaner de eldre kan mestre og utføre på egen hånd

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

I 2020 – 2021 Prosjektet har skapt fire møteplasser for eldre i fire bydeler i Oslo hovedstad. På hver møteplass samles 15 – 25 eldre med ulike bakgrunn. Prosjektet i samarbeid med samarbeidspartnere gjennomførte aktiviteter på hver møteplass. Totalt antall deltakere i 2020 -2021 skal være inntil 100 eldre. P.g.a covid-19 og alle restriksjoner som ble satt på og tatt av, var det vanskelig å få gjennomført prosjektet i angitt tidsperiode. Vi ba derfor om utsatt frist for gjennomføring. Vi har ikke nådd å skape 5 møteplasser blant annet pga. målgruppa var risikogruppe under Covid-19 pandemien og det var vanskelig å samle de fysisk. Sammen med andre organisasjoner og institusjoner, frivillige organisasjoner som er opptatt av eldres situasjon i bydeler i Oslo: Alna, Søndre Nordstrand, Østensjø, Gamle Oslo (Sentrum). Prosjektet har samarbeidet spesielt med Pensjonistforbundet og Landsforeningen for Offentlig Pensjonister. Aktiviteter på møteplasser – Håndarbeid, strikking med en kopp kaffe – Temaer om helse og samfunnsrelaterte temaer i tråd med målgruppens interesse – Aktiviteter og dialog om fysisk og psykisk helse under pandemien (For mer detaljer se vedlegg- Sluttrapport )

Resultater og resultatvurdering

2020- 2021 har prosjektet skapt fire møteplasser, 15- 25 eldre per møteplass, inntil 100 eldre totalt 2020-2021: – Søndre Nordstrand – Alna – Oslo Sentrum, eldremøteplass gruppe 1 – Oslo Sentrum, eldre møteplass gruppe 2 Mange eldre bruker ikke datamaskiner eller internett, noen har gamle mobiler, og derfor er det enkelte ganger blitt opprettet direkte telefonsamtaler. Men de eldre som har internett, har vi kommuniserte via Whatsapp og Facebook, en del av grupper har klart å koble seg via Skype som mange kjenner og bruker. I noen grupper har det vært litt krevende med kommunikasjonen fordi deltakerne ønsker å møtes fysisk. Mye av jobben har vært å oppmuntre til digital kontakt blant annet for å forebygge ensomhet og passivitet og samtidig ivareta smittevern. I noen grupper har det vært vanskelig å ha menn og kvinner i samme gruppe. Noen kvinner har lettere for å åpne seg når menn ikke er til stede. I noen grupper har gått greit å ha menn og kvinner sammen i fellesgruppa.

Oppsummering og videre planer

Mange eldre innvandrere føler seg ensomme, selv om de har familie. Målet med prosjektet har derfor vært å samle flere til sosiale aktiviteter Vi har arrangert utflukter som soppturer, fisketur, dagstur til Oslofjorden, besøk av Deichman i Bjørvika og grilling ute i naturen. Vi har også forklart viktigheten av å være aktiv utendørs under pandemien. Kronprinsen besøker eldre møteplass gruppa på Mortensrud Mangfoldhuset i mars 2022. Extratrekningene på NRKtv. har sendt forepørsel til Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen i mars 2022 om å lage en fin tv sak vedr. møteplass for eldre og fisketur

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Møteplasser for eldre innvandrere
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 420 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet