Nok er nok

Sterke historier om mobbing, men med et tydelig håp om at det kan bli bedre.

Noah er en av dem som deler sin historie om mobbing i dokumentarserien Nok er nok. Nå er prosjektet nominert til Helseprisen 2021. Foto: Nok er nok/Nrk

De sa at jeg ikke fortjente å ha noen venner, og de sa at jeg ikke fortjente å leve

Du kan jo ikke leve med å tro at alle hater deg. Jeg klarer ikke den skoledagen. Den skoledagen ble for tøff.

Sitatene over tilhører to av dem som forteller sine historier om mobbing i dokumentarserien «Nok er nok».

Serien består av seks dokumentarer som hver er på cirka åtte minutter. Samtlige er publisert på Nrk skole og retter seg inn mot både barn og voksne.

Kan vinne Helseprisen 2021

Nå er Nok er nok en av tre finalister til å vinne Helseprisen 2021. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse, som deles ut i Oslo rådhus søndag 5. desember.

Se video om Nok er nok her:

Vil hjelpe andre som blir mobbet

Hensikten med prosjektet er blant annet å gi skoler et oppdatert materiale på et utbredt problem, som hver eneste dag rammer et stort antall barn.

Tor Segelcke

– Jeg vet at tusenvis av barn går hver eneste dag til skolen med en ganske så stor klump i magen og en kveldende angst fordi de vet at denne dagen kommer til å by på en opplevelse av mobbing, forteller prosjektleder og regissør Tor Segelcke.

Han spurte deltakerne hvorfor de ønsket å dele sine historier.

– De sa at «hvis min historie kan være med å hjelpe andre, da er jeg fornøyd». Og det tror jeg det kan, sier han.

Fortelling om håp

Filmene viser sterke beretninger om mobbing og en uholdbar skolehverdag. Samtidig har det vært viktig at filmene også skal gi håp.

Charlotte Elvedal

– Det at det er mulig å få det bedre, det er veldig viktig å få fram i filmen. Og det er kanskje noe av det vi er aller mest glad for, at vi har det håpet så veldig tydelig i alle filmene, sier prosjektkooridnator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal.

Se alle videoen fra Nok er nok her:

 
 
 
 
 
 

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har de siste 15 årene sett mange ambisiøse handlingsplaner, intensjoner og strategier mot mobbing bli iverksatt, og mange skoler jobber godt med skolemiljøet. Men, elevundersøkelser forteller at fortsatt blir rundt 40.000 elever mobbet hver dag. Man klarer ikke å holde kontinuiteten i arbeidet mot mobbingen. Etter at opplæringsloven ble skjerpet 1. august 2017 er det nå lovpålagt en nulltoleranse mot krenkelser som mobbing i skolen. Vi må derfor opprettholde fokuset ved å avsløre mobbing og vise det sanne ansiktet på hva mobbing virkelig handler om av lidelser og ødelagt barndom.

Målsetting

Opprettholde fokuset på mobbing ved å vise de alvorlige konsekvensene av mobbing. Øke forståelsen, og åpne veien for viktige forandringer i holdning og handling. Gi skolene et oppdatert materiale om temaet. Vise at det er mulig å få slutt på mobbing. Skape håp og mulighet for forandring.

Målgruppe

Målgruppene er lærere, elever, foreldre, skoleledelse og politikere.

Antall personer i målgruppen

300000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen vil klippes i flere formater: • En dokumentarfilm på ca 40 minutter • Flere enkeltstående historier i kortere biter • Flere kort filmer på ca 2 minutter spisset og klippet for Facebook. Prosjektet skal holde høy kvalitet på form og innhold. Filmen vil kle en enkel, stilistisk og kraftfull form, som har fokus på fortellingenes sterke innhold. Vi stoler på kraften i intervjuobjektenes nakne fortellinger. Vi møter dem derfor i nære bilder hvor ansiktsuttrykkene er hovedfokus og historiene som fortelles er det viktigste. De sterke vitnesbyrdene gir et mangefasettert bilde av hva det vil si å bli mobbet, og hvordan det er mulig å kjempe for å få hjelp og skape seg nye liv. Mitt firma StoriesToTell står som produsent, og jeg kommer til å ha rollen som regissør. Jeg har i 25 år jobbet som TV journalist og regissør. I alle produksjonene har jeg aktivt jobbet med research for å finne gode caser, tidsvitner, pasienter eller pårørende som målbærer budskapet i filmene. Jeg har gjennom mange år opparbeidet meg et stort nettverk. Jeg vil ellers leie inn teknisk personell til produksjonen, deler av dette fra produksjonsstaben til NRK, som jeg kjenner godt.

Fremdriftsplan

En framdriftsplan for filmproduksjonen er som følger : • TemaResearch, manusutvikling : januar – februar 2019 • Research på medvirkende : mars 2019 • Prod. Plan: mars – april 2019 • Opptak : mai – august 2019 • Klipp: september – medio november 2019 • Visning og publisering: Desember 2019

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi har de siste 15 årene sett mange ambisiøse handlingsplaner, intensjoner og strategier mot mobbing bli iverksatt, og mange skoler jobber godt med skolemiljøet. Men, elevundersøkelser forteller at fortsatt blir rundt 40.000 elever mobbet hver dag. Man klarer ikke å holde kontinuiteten i arbeidet mot mobbingen. Etter at opplæringsloven ble skjerpet 1. august 2017 er det nå lovpålagt en nulltoleranse mot krenkelser som mobbing i skolen. Vi må derfor opprettholde fokuset ved å avsløre mobbing og vise det sanne ansiktet på hva mobbing virkelig handler om av lidelser og ødelagt barndom.

Målsetting for prosjektet

Opprettholde fokuset på mobbing ved å vise de alvorlige konsekvensene av mobbing. Øke forståelsen, og åpne veien for viktige forandringer i holdning og handling. Gi skolene et oppdatert materiale om temaet. Vise at det er mulig å få slutt på mobbing. Skape håp og mulighet for forandring.

Målgruppe

Målgruppene er lærere, elever, foreldre, skoleledelse og politikere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Filmen vil klippes i flere formater: • En dokumentarfilm på ca 40 minutter • Flere enkeltstående historier i kortere biter • Flere kort filmer på ca 2 minutter spisset og klippet for Facebook. Prosjektet skal holde høy kvalitet på form og innhold. Filmen vil kle en enkel, stilistisk og kraftfull form, som har fokus på fortellingenes sterke innhold. Vi stoler på kraften i intervjuobjektenes nakne fortellinger. Vi møter dem derfor i nære bilder hvor ansiktsuttrykkene er hovedfokus og historiene som fortelles er det viktigste. De sterke vitnesbyrdene gir et mangefasettert bilde av hva det vil si å bli mobbet, og hvordan det er mulig å kjempe for å få hjelp og skape seg nye liv. Mitt firma StoriesToTell står som produsent, og jeg kommer til å ha rollen som regissør. Jeg har i 25 år jobbet som TV journalist og regissør. I alle produksjonene har jeg aktivt jobbet med research for å finne gode caser, tidsvitner, pasienter eller pårørende som målbærer budskapet i filmene. Jeg har gjennom mange år opparbeidet meg et stort nettverk. Jeg vil ellers leie inn teknisk personell til produksjonen, deler av dette fra produksjonsstaben til NRK, som jeg kjenner godt.

Fremdriftsplan for prosjektet

En framdriftsplan for filmproduksjonen er som følger : • TemaResearch, manusutvikling : januar – februar 2019 • Research på medvirkende : mars 2019 • Prod. Plan: mars – april 2019 • Opptak : mai – august 2019 • Klipp: september – medio november 2019 • Visning og publisering: Desember 2019

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Opprettholde fokuset på mobbing ved å vise de alvorlige konsekvensene av mobbing. Øke forståelsen, og åpne veien for viktige forandringer i holdning og handling. Gi skolene et oppdatert materiale om temaet. Vise at det er mulig å få slutt på mobbing. Skape håp og mulighet for forandring. Målgruppene er lærere, elever, foreldre, skoleledelse og politikere. I filmen møter vi en rekke unge mennesker ansikt til ansikt, som forteller om hvordan det oppleves å bli mobbet i ungdomstiden. Slike historier kan ikke fortelles ofte nok. Historiene må fram, trykket må opprettholdes, og kampen mot mobbing må føres hver eneste dag. Det er identifikasjonen og empatien som kan forandre våre sinn, holde oppe engasjementet, og spre et kraftfullt budskap til skoler over hele landet; Nok er nok. 2. Filmserien skal gi skolene et oppdatert materiale og verktøy om dette temaet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De 6 filmene er nå publisert på NRK SKOLE nettsider. NRK uttaler: Det meste av innholdet vårt innen denne tematikken retter seg mot en yngre målgruppe, og vi har vært på jakt etter bra innhold som treffer en litt eldre målgruppe enn elever på barneskolen. Dette gjør serien «Nok er nok» med sine sterke historier om mobbing. Serien formidler et håp og at det alltid finnes en løsning ut av problemene. Vi tror denne serien vil brukes flittig i undervisningen, særlig på ungdomsskole og VGS – både som felles påsyn i klasserommet, eller som lekse og 1:1-visninger til elevene. NRK SKOLE har promotert filmene på facebook og flere av filmene har fått veldig stort antall treff. En av filmene har pr. idag oppnådd 250.000 visninger og nådd ut til 526.000 personer iflg. tall fra NRK. Dette er uvanlig høye tall for NRK SKOLE, og tallene vil stige. Rådet og NRK vil fortsette å spre informasjon på SoMe i 2022. Lenke tilbys ForeldreForeningen mot Mobbing, OSSMOTMOBBING og Mental Helse Ungdom.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

526000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder og co-produsent har hatt et bredt samarbeid med mange aktører. Tett samarbeid med søkerorganisasjonen, som blant annet har gitt tilbakemelding på alle filmene i produksjonsperioden, diskutert innfallsvinkler og utfordringer knyttet til deltagernes situasjon. Rådet har også formidler kontakt med fagfolk. Prosjektleder har samarbeidet tett med NSSF for å sikre selvmordtrygge filmer. Andre fagfolk har gitt innspill og tilbakemeldinger, blant andre André Baraldsnes ved RKBU vest: …….Mye av det vi har forsket frem i de siste 40 årene forteller disse fine menneskene om i sine egne ord.» For å få gode filmer må deltagerne oppleve seg ivaretatt og vi har hatt lange samtaler med dem alle før vi har gjennomført intervjuene. Deltakerne selv har sett filmen om seg selv og de har kommentert, godkjent og foreslått endringer. Til tross for et godt samarbeidet med ulike fagfolk og instanser har prosjektgjennomføringen vært sterkt preget av koronapandemien. Det har vært et tidkrevende og annerledes prosjekt, med mange utsettelser og skjær i sjøen. Dette skyldes både temaet i seg selv, men også hele koronasituasjonen, med sykdom blant de medvirkende, karantene, smittevern osv.

Resultater og resultatvurdering

De 6 filmene er kjøpt av NRK SKOLE og publisert på deres nettsider, slik at de nå er tilgjengelig for skoler over hele landet. Filmserien som skal brukes i klassesituasjoner på ungdomsskole er nytt. NRK SKOLE SIER: Det meste av innholdet vårt innen denne tematikken retter seg mot en yngre målgruppe, og vi har vært på jakt etter tilpasset og bra innhold som treffer en litt eldre målgruppe enn elever på barneskolen. Dette gjør serien «Nok er nok» med sine sterke historier om mobbing, fortalt av den som ble mobbet. Serien formidler et håp og at det alltid finnes en løsning ut av problemene. Vi tror denne serien vil brukes flittig i undervisningen, særlig på ungdomsskole og VGS. NRK SKOLE er i ferd med å lage korte versjoner av filmene som skal promoteres på sosiale medier. Storiestotell lager også nå tilpassede versjoner som skal promoteres på sosiale medier. Lenke fra NRK SKOLES nettside skal nå tilbys ForeldreForeningen mot Mobbing, OSSMOTMOBBING og Mental Helse Ungdom.

Oppsummering og videre planer

Vi mener filmserien har blitt slik vi håpet, og er fornøyde med at prosjektet idet hele tatt ble gjennomført, til tross for koronapandemien. Nå lever filmene sitt eget liv på NRK SKOLE og sosiale medier, men vi søker Den Kulturelle Skolesekken for visning på skoler rundt om i landet. Forslaget vi søker om består bl.a. i at enkelte av de medvirkende blir med på reise rundt på skoler for visning av filmene. Det blir laget et pedagogisk opplegg for skolevisning med debatter i plenum og klasser.

Prosjektleder

Tor Segelcke

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Nok er nok
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
StoriesToTell
Beløp Bevilget
2019: kr 442 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.07.2021
Status
Avsluttet