– Svært mange mennesker plages med spenningshodepine

Nå skal stipendiat Kristina Devik forske på behandling med botox og biofeedback.

Navn: Kristina Devik 
Alder: 47 år
Stilling: Overlege, spesialist i nevrologi og stipendiat
Arbeidssted: Nevrologisk avd, Namsos sykehus
Bakgrunn: Lege, nevrolog

Hodepine av spenningstype er den vanligste hodepinetypen og har betydelig innvirkning på sosialt liv, familie, jobb, utdanning

Kristina Devik, stipendiat

– Spenningshodepine, også kalt tensjonshodepine, er den vanligste primære hodepinen (med primær menes det at det ikke ligger en annen sykdom eller skade til grunn). Selv om svært mange mennesker plages med spenningshodepine, har vi i dag få behandlingsmuligheter med mange bivirkninger og lite/kortvarig effekt.

– Vi ønsker å finne ut om nye behandlingsmuligheter som Botox® eller BioFeedback kan hjelpe for pasienter med hyppig og kronisk spenningshodepine.

– Prosjektet er i hovedsak todelt. Vi skal gjennomføre to kliniske studier hos dem med hyppig og kronisk spenningshodepine: én studie skal undersøke effekten av botox-injeksjoner (BACT-studie) og den andre effekten av biofeedback-behandling. Behandling med Botox er allerede en etablert behandling ved blant annet kronisk migrene.

– Vi skal bruke en ny injeksjonsprotokoll som ikke er prøvd ut på pasienter med spenningshodepine tidligere. I biofeedbackstudien tester deltagerne ut sensorer som måler temperatur, hjerterytme og muskelspenning. Sensorene kommuniserer trådløst med app på mobiltelefonen. Biofeedback er en velkjent behandling ved hodepine (oftest migrene), men det nye ved denne behandlingen er at pasientene kan gjennomføre behandlingen i eget hjem. Behandlingen tar ti minutter daglig.

Spenningshodepine

  • Spenningshodepine kalles også tensjonshodepine.
  • Denne typen hodepine er enten episodisk og sjelden, episodisk og hyppig, eller den er kronisk.
  • Hodepinen kalles kronisk dersom den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder.
  • Ofte utløses episodene med smerte av ulike former for stress.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Hvorfor er dette viktig?

– Hodepine av spenningstype (TTH) er den vanligste hodepinetypen og har betydelig innvirkning på sosialt liv, familie, jobb, utdanning. Ifølge Global Burden of Disease-prosjekt er TTH den nest hyppigste forekommende lidelsen i verden (etter hull i tennene). Til tross for omfanget er det overraskende få studier på tilstanden og det mangler effektive behandlingstilbud.

– De fleste TTH-pasienter behandler seg selv med sporadisk bruk av enkle smertestillende midler. Overdreven bruk av akutt medisinering kan føre til medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Ved kronisk TTH (definert som mer enn 15 hodepinedager per måned), anbefales per i dag forebyggende medikamenter. Dette er i alle tilfeller et antidepressivum, og mange opplever begrenset effekt og plagsomme bivirkninger. Derfor ønsker vi å finne andre  og bedre behandlings metoder som ikke har risiko for MOH.

Hva ønsker dere å finne ut? Hvordan skal prosjektet gjennomføres? tidsplan? 

– Prosjektet skal gjennomføres ved Namsos sykehus. Vi har allerede startet BACT-studien og inkludert flere pasienter. Studien med Biofeedback behandling er under planlegging og starter i høst 2023/vinter 2024.

Hva er deres hypotese/hensikt? 

– Hensikten med BACT-studiene er å undersøke om injeksjoner med Botox® (botulinumtoksin A) i hodebunnen og behandling med Biofeedback reduserer antall hodepinedager hos de som rammes av hyppig og kronisk spenningshodepine. 

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert? 

– Undertegnede har tatt initiativ til prosjektet og fått veldig god støtte og hjelp fra Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) ved NTNU /SOH.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet? 

– Helt fra starten av prosjektet tok vi kontakt med representanter fra Hodepine Norge, som har gitt oss god støtte og hjelper med blant annet rekruttering av deltagere.


Prosjektleder/forsker

Kristina Devik

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Nye behandlinger mot spenningstype hodepine
Organisasjon
Hodepine Norge
Org.ledd
Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for medisin og rehabilitering
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring