Nye møteformer – på nett

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen av prosjektet gikk veldig bra. Vi brukte god tid i starten på å lære opp våre tillitsvalgte til å bruke Teams som et møteverktøy med en ekstern part. Totalt 4 møter à 2 timer ble gjennomført med ulike tematikker og vi hadde support klar 30 min. før hvert møte vi arrangerte.

Mail med invitasjon til møtene ble sendt ut en uke i forkant og vi annonserte på siden for tillitsvalgte på vår hjemmeside. Vi gjennomførte evaluering etter hvert møte, og de tillitsvalgte var veldig fornøyde.

Det var gode tilbakemeldinger, de opplevde det som nyttige og informative møter. De lærte å ta i bruk et nytt digitalt verktøy, og som flere igjen har brukt til sin fordel i egen foreningen for å kunne holde oppe noe av foreningsaktiviteten i denne koronatiden der man ikke kan møtes fysisk lengre.

Det som var litt utfordrende i dette prosjektet var å rekruttere deltakere. Vår målgruppe har gjerne en høy snittalder og mange har ikke datakunnskaper eller interesse for å sette seg inn i nye ting. Derfor ringte vi lederne foreningene som ikke var påmeldt møtene i forkant for å ufarliggjøre det å delta på digitale møtene og fortelle om nytten av det.

Vi fikk en total deltakelse på 200 stykker på alle fire møtene som vi er veldig fornøyde med. Dette prosjektet har også gjort at forbundet har funnet en ny måte å nå våre foreninger med nyttig informasjon og opplæring. Dette ønsker vi også å fortsette med etter prosjektperioden.


Søknadssammendrag

Koronasituasjonen skaper utfordringer for lokal- og fylkesforeninger. Selv med en gradvis åpning av samfunnet vil mange ikke kunne delta på møter. Tillitsvalgte må tenke nytt og organisere foreningene og aktivitetene annerledes.

Med fem webinarer ønsker vi å kunne veilede og hjelpe tillitsvalgte, slik at de kan opprettholde funksjoner og aktiviteter i fylkes – og lokallag på tross av koronatiden.

Ikke alle våre tillitsvalgte er vant til eller trygge på digitale verktøy. Administrasjonen møter vanligvis representanter for våre foreninger en eller flere ganger i løpet av et år. De fysiske møtene er viktige, info som ellers kommer på e-post og nettet kan forklares. Korona hindrer slike møter i tillegg til at situasjonen gir foreningene nye utfordringer.

Det er både behov for opplæring i digitale virkemidler og for møter om hvordan vi kan løse utfordringene på best mulig måte. Opplæringen i teams får vi fra ekstern leverandør, resten av møtene er basert på interne foredragsholdere og erfaringsutveksling.

Målgruppen i prosjektet er Norges Parkinsonforbunds tillitvalgtsapparat.Sekundærmålgruppe er personer med parkinson og pårørende som vil motta et alternativt tilbud nå som de ikke kan møtes.

Webinarene starter 4. juni og går ut august 2020.

Temaer:

 • Hvordan bruke teams?
 • Hvordan opprettholde foreningsaktivitet i koronatiden?
 • Opprettholde kontakt med medlemmer
 • Ivaretakelse av utsatte grupper
 • Likepersonsarbeid
 • Digitale hjelpemidler
 • Erfaringer fra foreninger som har satt i gang gode tiltak
 • Informasjonsarbeid
 • Spørreundersøkelsen
 • Hjemmeside
 • Funkis og medlemsregister
 • Åpent seminar (temaer etter behov)

Etter nettmøtene er det evaluering og videre oppfølging etter behov.

Prosjektleder

Linda Paulsen Vik

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nye møteformer – på nett
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
30.04.2020