Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi

Sluttrapportsammendrag

SHR benytter Folkehelsebibliotekets nasjonale sp√łrreunders√łkelse knyttet til pasienttilfredshet i rehabiliteringsinstitusjoner. Denne unders√łker tilfredshet med alt fra ansatte, utbytte til praktisk organisering. Vi har for denne unders√łkelsens del valgt √• ta med e-rehab som et parameter, og gjort vurdering av effektm√•l og tilfredshet sammenlignet med de som ikke har e-rehab med de som har gjennomg√•tt e-rehab.

Det viser nesten sammenfallende resultater, alts√• at det ikke er stor m√•lbar forskjell p√• opplevd effekt og tilfredshet n√•r man har deltatt i e-rehab eller ordin√¶r institusjonsbasert rehabilitering. Vi har ogs√• unders√łkt brukertilfredshet p√• e-rehab, og finner at brukerne opplevde e-rehabintervensjon som tilgjengelig og enkel.

Vi har ogs√• hatt evalueringer med personalet som har jobbet p√• e-rehab. Disse sier at det er noe mer komplisert √• ta h√łyde for e-rehab. Det v√¶re seg b√•de at det tar noe lengre tid og s√łrge for at alle ¬ękommer p√•¬Ľ, de opplever noe lavere compliance p√• e-rehab, samt at det tidvis er utfordrende da vi har flere forl√łp som kj√łres parallelt. Dette gir merarbeid for virksomhetens medarbeidere.


S√łknadssammendrag

M√•let for prosjektet er √• pr√łve ut e-rehabilitering som l√łsning for √• kunne tilby rehabilitering for personer som er, eller st√•r i fare for √• falle utenfor arbeidslivet grunnet fysiske og/eller psykiske plager.

Bakgrunnen for prosjektet er at smittevernfaglige hensyn og sentrale myndigheters anbefalinger i forbindelse med covid-19 har medf√łrt en betydelig reduksjon i rehabiliteringsaktivitet. Skibotn helse og rehabilitering leverer rehabiliteringstjenester etter avtale med b√•de Helse Nord og NAV. Manglende tilbud vil over tid ha store konsekvenser for den enkelte pasient, men ogs√• en betydelig samfunns√łkonomisk konsekvens. E-rehabilitering med arbeidsrettet fokus vil v√¶re et godt og viktig alternativ i en tid der smittevernhensyn ikke tillater tradisjonell d√łgnbasert rehabilitering.

Målgruppen er personer med behov for rehabiliteringstiltak for å kunne stå i arbeidslivet, eller som risikerer å falle utenfor arbeidslivet. Målgruppen vurderes som godt egnet til å delta i et slikt e-rehabiliteringstiltak.

Tiltaket inneb√¶rer at det planlegges √• gjennomf√łre rehabiliteringstilbud med et minimum av fysisk oppm√łte. Tiltaket vil bli individuelt tilrettelagt. For noen vil 100 prosent av tiltaket v√¶re via digitale kanaler, mens det for andre vil v√¶re viktig med noe fysisk tilstedev√¶relse, eksempelvis for √• utvikle tillit mellom behandler og pasient og mellom pasienter. Rehabiliteringstilbudet vil best√• av en grundig anamnese og kartlegging gjennom samtaler, videokonferanse og selv-administrerte standardiserte kartleggingsskjemaer, gruppetreningstilbud og individuell oppf√łlging, samt individuelt tilpassede treningsprogram.

Prosjektet skal gjennomf√łre dette i perioden april 2020 til oktober 2020. Trinn 1 er planleggingsfasen, der vi tar utgangspunkt i kjerneaktiviteter og m√•l for rehabiliteringstilbudet slik det foreligger i dag. I trinn 2 utarbeides informasjonsmateriell om l√łsningen og spesielle hensyn til ivaretakelse av personvernhensyn, f√łr personer som er innvilget rehabiliteringsopphold inviteres til √• delta. I trinn 3 gjennomf√łres e-rehab med arbeidsrettet fokus, f√łr tilbudet evalueres gjennom brukerevalueringer og utfylling av standardiserte funksjonskartleggingsverkt√ły. Tilbudet justeres og forbedres basert p√• evalueringen f√łr nytt kurs arrangeres.

Prosjektleder/forsker

Eirik Irgens

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemie
Prosjektnavn
Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi
Organisasjon
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Bel√łp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020