Rettigheter og tjenester i koronaens tid

Sluttrapportsammendrag

GjennomfÞringen av prosjektet gikk som planlagt. Vi produserte en animasjonsfilm og foto av ansatte ved Rettighetssenteret (RS) til bruk i promoteringen av tjenesten. Vi har ogsÄ oppgradert nettsiden til Rettighetssenteret, og sÄledes profesjonalisert tjenestens ansikt utad. Annonseringen har gÄtt etter planen. Foruten annonser i sosiale medier, har vi annonsert i Handikapnytt, CP-bladet, Autismeforeningens medlemsblad, i nyhetsbrevet til Norsk Revmatikerforbund og pÄ nettsiden til Diabetesforbundet.

Prosjektmidlene har sÄledes ogsÄ kommet flere av FFOs medlemsorganisasjoner til gode.

HovedmÄlsettingen med prosjektet var Ä Þke antall henvendelser til FFOs Rettighetssenter. Det har vi ikke lykkes med. Antall henvendelser i perioden august-desember 2020 var 1244, mot 1332 Äret fÞr. Vi ser likevel en liten Þkning i august, som var den mest intense markedsfÞringsperioden (123 saker mot 102 i 2019). Det er vanskelig Ä si hva Ärsaken kan vÊre.

2020 har vÊrt et unntaktsÄr pÄ mange mÄter pÄ grunn av koronapandemien, noe som kan vÊre en del av forklaringen. Om vi ikke har sett en reell Þkning i antall henvendelser i prosjektperioden, har prosjektet uansett bidratt til Ä gjÞre Rettighetssenterets tilbud bedre kjent. Vi har ogsÄ profesjonalisert senterets ansikt utad, og fÄtt en animasjonsfilm til bruk i promotering av Rettighetssenteret ogsÄ i fremtiden.


SĂžknadssammendrag

Koronapandemien har satt mange lovfestede tjenester og rettigheter pÄ vent, av hensyn til smittevern og omprioriteringer.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fĂ„r tilbakemeldinger fra funksjonshemmede og kronisk syke som betaler en hĂžy pris for tiltakene: smertelindrende behandling kanselleres, operasjoner utsettes, barn med tilretteleggingsbehov fĂ„r ikke den hjelpen de trenger, utviklingshemmede isoleres uten tilpasset informasjon – for Ă„ nevne noe. Mange har spĂžrsmĂ„l om hvilke rettigheter som fortsatt gjelder, om avslag kan pĂ„klages, og hvor de eventuelt kan henvende seg for Ă„ fĂ„ nĂždvendig hjelp.

Som en del av vÄr virksomhet driver FFO et eget rettighetssenter. Senteret er et allment tilgjengelig tilbud, og bestÄr av fire juridiske rÄdgivere som til sammen dekker 1,8 Ärsverk. Rettshjelpen vi tilbyr er bÄde nÞdvendig og sÄrt tiltrengt. Sannsynligheten er stor for at behovet for en slik tjeneste blir stÞrre. Allerede fÄr Rettighetssenteret henvendelser fra personer som ikke fÄr tjenester de har krav pÄ grunnet smitteverntiltak eller omprioritering i kommunene.

MÄlet med kampanjen «Rettigheter og tjenester i koronaens tid» er Ä gjÞre tjenestene til FFOs Rettighetssenter bedre kjent for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pÄrÞrende, for Ä bidra til at de fÄr tilgang til de tjenestene de har krav pÄ, og gjennom det fÄr hevet sin livskvalitet.

MĂ„lgrupper:
Funksjonshemmede, kronisk syke og deres pÄrÞrende

Prosjektbeskrivelse:
Kampanjen skal inneholde markedsfÞringsaktiviteter der mÄlet er Þke trafikken til Rettighetssenterets nettside, og dermed nÄ ut til flere med tilbudet. Hovedkanalene for kampanjen er Facebook og Instagram, samt bannerannonser pÄ nettsider og pÄ Google. Hovedelementet i kampanjen er en animasjonsfilm, men vi skal ogsÄ profilere de ansatte pÄ Rettighetssenteret med nye foto og informasjon om deres spisskompetanse.

Den digitale kampanjen skal kjÞres med hovedtyngde i juni (annonser pÄ Facebook, Instagram og Google). Videre skal vi ogsÄ annonsere pÄ sidene/ medlemsbladene til FFOs medlemsorganisasjoner hÞsten 2020. Dette vil vÊre bÄde papir- og digitale annonser.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Vea

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Rettigheter og tjenester i koronaens tid
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
BelĂžp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020