– Veldig glade for dette laget

CP-laget betyr mye, forteller spillerne på Røa. Men drømmen er flere lag å spille mot.

– Det aller viktigtste er å få noen flere lag å spille mot, sier Bendik Olav Ultvedt.

Han er blant spillerne med lengst fartstid på Røa ILs CP-lag – altså fotballag for personer med cerebral parese.

Jobben med å rekruttere nye spillere til Røa pågår for fullt, men for spillerne er det også viktig at det kommer flere lag til.

– Vi har spilt turneringer i Irland og Danmark, og det er kjempegøy. Men målet er å få flere lag i Norge, sånn at vi har noen å spille mot, sier Ultvedt, som også er hjelpetrener på laget.

Hindrer utenforskap

Gjennom prosjektet jobber Røa IL målrettet mot både idrettslag, kommuner og skoler, for å rekruttere nye spillere og etablere flere lag, både for personer med cerebral parese og ulike funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming.

– Felles for begge gruppene er at dette handler om inkludering og integrering samt å hindre utenforskap. Fotball er den idretten som engasjerer flest – både i Norge og verden. Ved å gi paraidrettsutøvere et fotballtilbud ønsker vi å sørge for at grupper som ofte faller utenfor får oppleve fellesskap, inkludering samt en bedre fysisk og psykisk helse, sier prosjektleder Nina Eskedal.

Vil øke kunnskapen

Primærmålet er å få mange flere fotballspillere med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming generelt, og særlig utøvere med cerebral parese og downs syndrom.

– Delmål i prosjektet er dermed både å få flere klubber til å etablere paraidrettslag og gi flere med funksjonsnedsettelser mulighet til å spille fotball. Vi ønsker å øke kunnskapen om CP-fotball og fotball for folk med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming blant foreldre, klubber, interesseorganisasjoner og bedrifter, sier leder for marked og kommunikasjon i Røa IL, Per-Ivar Stokkmo.

Viktig med god kompetanse

Blant tiltakene som er gjort i prosjektet er blant annet å kontakte skoler, fysioterapeuter, bydeler, politikere og andre klubber for å spre kunnskap og engasjement. Det er også laget egne markedskampanjer og informasjonsmøter, presseutspill og informasjon på Røas egne nettsider.

Så lang er det etablert et samarbeid med Lørenskog fotball for at de skal starte et eget CP-lag. Røa IL understreker at hensikten med et rent CP-lag er å kunne tilby god nok kompetanse fra trenere og støtteapparat.

– Å levere god kvalitet for et lag bestående av en blanding av for eksempel blinde, døve, CP-spillere og utviklingshemmede, vil kreve svært ulik kompetanse fra trenere og støtteapparat. En spillergruppe med så store forskjeller i både fysiske og kognitive kapasiteter gjør det også vanskeligere for spillerne å føle et fellesskap. Etter å ha jobbet med Røa Unified i 30 år og CP-laget i 6 år, ser vi at det er betydelige utfordringer for å gi et godt nok tilbud selv med et rent CP-lag når spillerne har svært ulik grad av CP, sier Stokkmo.

Håper på flere lag

Frem til nå har det kun vært Røa IL som har hatt et CP-fotballag i Norge. Med cirka 10.000 mennesker med CP i Norge, er det klart at det er et stort behov for at flere klubber og foreninger etablerer tilsvarende tilbud.

– Vi i Røa IL sitter nå på svært mye erfaring som det er viktig å både bevare og dele med andre for at CP-fotballen skal utvikle seg i Norge. Dette gjøres også best når andre klubber kommer på banen og kan være med på denne utviklingen, sier Eskedal.

Vil lage egen fotballserie

Klubben ønsker seg stadig flere spillere til både CP-laget og Røa Unified. I tillegg håper de flere klubber ser verdien av å starte slike lag, og de vil mer enn gjerne dele av sine erfaringer.

– Målet er at flere med CP skal få gleden av å spille fotball. Vi ønsker å ufarliggjøre dette tilbudet for andre klubber, for foreninger og foreldre. Siden CP-laget vårt i dag må reise til utlandet – primært Danmark – for å møte andre rene CP-lag, er det et hovedmål å få flere lag etablert på Østlandet først, for deretter å få løftet dette videre til å dekke hele eller store deler av landet. Forhåpentligvis kan det utvikle seg til å bli så mange lag at vi kan starte en fotball-serie, sier Eskedal.

Drømmer om kamper og fellestreninger

Det er musikk i ørene til spiller og hjelpetrener Bendik Olav Ultvedt.

– Det handler ikke bare om kamper, men hvis det er andre lag i Oslo-området kan vi også ha fellestreninger og samlinger, sier Ultvedt, som også understreker at de gjerne ønsker seg flere jenter.

– Vi håper flere tar kontakt med oss hvis de har lyt til å være med, sier han.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fotball for utøvere med cerebral parese startet i Norge i 2014. Satsning på fotballag for barn og unge med cerebral parese er mer kostbart per spiller enn for funksjonsfriske. Dette er den viktigste grunnen til at Røa IL har Norges eneste CP-lag. For at de skal møte andre CP-lag, må de i dag til Danmark. Det er derfor behov for å utvide tilbudet i Norge. I dag består gruppen av gutter og jenter i alderen 6-16år. Etter flere år med lav rekruttering, har vi det siste året lykkes med å få gruppen til å vokse noe. Både Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund ønsker en slik satsning.

Målsetting for prosjektet

Gi et spesialisert fotballaktivitetstilbud i Osloområdet for minst 150 barn og unge med cerebral parese samt gi et spesialisert fotballsaktivitetstilbud i Osloområdet for minst 50 utøvere med cerebral parese.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn og unge mellom 6 og 16 med cerebral parese.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker en 3 års satsning på CP-fotball og fotball for spillere med downs syndrom. I begge tilfeller er tilbudet alt for dårlig. Røa IL har over 25 års erfaring med “downs-lag” – Røa Unified og 4 års erfaring med CP-fotball. I dag finnes det i praksis kun to motstanderlag i Oslo for Røa Unified, og ingen motstanderlag i hele Norge for CP-laget. Andre land – f.eks Danmark – har lykkes godt med en slik satsning. Røa IL har viktig erfaring og kompetanse, som Norge bør bygge videre på. For å sikre motivasjon og vekst, er det nødvendig at vi i prosjekt- og oppbygningfasen sikre beholder dagens spillere samtidig som vi rekrutterer flere. Dette er kritisk for å sikre vekst. I og med at det ikke finnes andre CP-lag i Norge, bør vi derfor opprettholde deltakelse i turneringer i Danmark. For Røa Unified er deltakelse i Landsturneringen viktig. Vi vil gjøre oppmerksom på at for noen av barna/ungdommene er inkluderingen i Røa IL første gangen de har følt seg reelt inkludert og likestilt i en fritidsaktivitet. De opplever et fellesskap som bidrar til både å styrke selvfølelsen og sosial læring. Vi ønsker satsning og utvikling av trenere internt samt mer utstyr når vi vokser.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår/sommer 2021: – Markedsføringskampanje inn mot CP og Downs Syndrom organisasjoner og lokalt samt Stiftelsen Vi – Tine fotballskole uke 33 – Fotballtreninger gjennom hele sommeren og høsten Høst 2021: – Deltakelse på Landsturnering for Røa Unified – Deltakelse på turnering i Danmark for CP-laget Vinter 2021/2022: – Ordinære fotballtreninger For år 2 og 3, som år 1, men med tillegg av kamper for både CP og Røa Unified.

Prosjektleder

Nina Eskedal

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Røa IL Fotball for CP og Downs Syndrom
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 550 000, 2022: kr 450 000, 2023: kr 400 000
Startdato
02.07.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring