Trimprogram for dei elste eldre

S√łknadssammendrag

Det er eit stort problem at dei eldste eldre, b√•de dei heimebuande og dei som er p√• institusjonikkje har noko aktivitetstilbod. Vi skal f√• laga eit digitalt treningsprogram f√łrst p√• CD og deretter legge det ut p√• YouTube eller helst f√• det inn p√• programutvalet til NRK.

Trimprogrammet skal spelast inn ved Ravneberghaugen rehabiliteringssenter som har trimprogram som passar for denne m√•lgruppa. Dei har veldig flinke instrukt√łrar og vi har f√•tt avtale med ein av dei som f√•r ansvaret for innspelinga.

Programmet er utarbeidt av Ravneberghaugen rehabiliteringssenter og deltakarane vil utf√łre √łvelsane til fengande musikk, medan dei sit p√• ein stol. Deltakarar blir personar som p.g.a. alder eller funksjonshemningar har problem med √• delta i vanlege trim og treningsaktivitetar. Instrukt√łr er fysioterapeut Kristian M. Bye, og produksjon st√•r Chris Wilhelmsen for. Som nevnt er dette eit treningsprogram for dei som har problem med √• delta i andre treningsaktiviteter, men det er og eit verdifullt tilbod til mange andre. Dette opplegget kan nyttast av alle heime i deira eiga stove.

P√• ein institusjon kan den aktuelle m√•lgruppa samlast foran eit TV-apparat og fylgje programmet, uten at ein treng √• vere avhengig av ein spesialutdanna instrukt√łr.

Vi meiner dette er eit opplegg som kan nyttast på landsbasis. Vi vil difor starte med å informere landsomfattane foreiningar og medlemsblad og be dei informere sine medlemmer. Desuten er det viktig å ta kontakt med kommunar og frivillege slik at opplegget kan takast i bruk på dei mange sjukeheimane rundt om i landet.

Oppstart er sett til 28. mai og innspelinga skal vere klar og godkjent innan 30. juni. d.å.

Prosjektleder/forsker

Dagunn Klakegg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for bes√łk og aktivitet for bes√łk og aktivitet
Prosjektnavn
Trimprogram for dei elste eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Bel√łp Bevilget
Kr 57.000
Startdato
08.04.2022