Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser: – Første i sitt slag

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken.

I samarbeid med

Prosjektleder Marianne Clementine Håheim (t.v.) og partner i These Ways, Monica Hannestad, leter nå etter deltakere til et helt unikt prosjekt. Målet er å utvikle verktøy for å forebygge spiseforstyrrelser. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Dette vilrådgivningstjenesten ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS, og legger til:

– Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Frykter berøringsangst

Et unikt prosjekt finansiert av Sparebanken Vest og Stiftelsen Dam skal utforske hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking skal deltagerne jobbe for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov.

Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp. Det trengs. Et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser.

– Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst. Effektiv forebygging er avhengig av at barn og unge har trygge voksne rundt seg, sier Håheim.

Fakta: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Jobber tett med brukerne

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, parallelt med opplæring i Design Thinking-metodikken. I innsiktsfasen skal deltagerne intervjue rundt 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp. I prosjektarbeidsfasen skal løsninger utvikles og testes.

– Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rot-årsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante, forklarer Monica Hannestad, partner i These Ways. 

– Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer, sier Hannestad.

Design Thinking handler om å jobbe kreativt sammen for å finne gode løsninger. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Leter etter deltakere

20 personer vil få muligheten til å delta i programmet, og inngå i tverrfaglige team som vil jobbe tett sammen i perioden januar–juni 2023. 

– Nå leter vi etter de riktige deltagerne. Vi ser etter personer som er dypt engasjerte, nysgjerrige og klare for en utfordring. Med Design Thinking lærer man en helt ny måte å jobbe og løse utfordringer på, sier prosjektlederen.

Vil DU være med og skape nye løsninger? Søk om opptak til innovasjonsprogrammet her!

Lider du selv av en spiseforstyrrelse, er pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller har på annen måte erfaring med tematikken? Ønsker du å dele dine erfaringer? Send en mail til marianne.clementine@nettros.no eller monica@theseways.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og intervju anonymiseres.


Prosjektleder/forsker

Marte Vigeland

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Trygg – felles verktøy for kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
22.08.2022
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring