Mammaen i meg

Hva skjer med en kvinnes følelsesliv og hennes identitet når hun rammes av ufrivillig barnløshet?

Filmen «Mammaen i meg» er rørende, modig og svært aktuell dokumentarfilm om et tabubelagt tema. Foto: Promo

15-25 prosent av befolkningen i Norge er barnløse, og av dem igjen er 80 prosent ufrivillig barnløse.

I dokumentarfilmen «Mammaen i meg» forteller regissør Hilde Merete Haug sin egen historie som ufrivillig barnløs. Tre andre kvinner deler også sine historier i filmen, som ifølge Human filmfestival har blitt en tung, men samtidig hjertevarm reise.

«Mammaen i meg» er en rørende, modig og svært aktuell dokumentarfilm om et tabubelagt tema

Human filmfestival

Filmen ser på hvorfor det å ha barn er så stort for mange, og også hvordan det kan prege livet dersom man ikke får barn. Sorg, depresjon og følelser av utenforskap rammer mange av dem som er ufrivillig barnløse, men i filmen er det også mye håp.

Regissør Hilde Merete Haug. Foto: Promo

Regissør Hilde Merete Haug håper filmen kan bidra til å belyse et vanskelig og tabubelagt tema.

– Jeg tror det finnes forståelse der ute, men det er en mangel på innsikt rundt dette temaet, sier hun i et intervju med Dagsavisen.

Lørdag 11. mars 2023 ble filmen vist på Human filmfestival, og den skal vises på flere andre filmefestivaler. Filmen er også kjøpt av VGTV, der den trolig vil bli publisert i løpet av høsten 2023.

Se trailer for «Mammaen i meg» her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ufrivillig midlertidig eller permanent barnløshet er et økende problem i vårt samfunn i dag, og begge deler kan skape stor sorg og smerte og alvorlige psykiske lidelser. Jeg har selv erfart å bli alvorlig psykisk syk, og det er mange der ute som har erfart noe tilsvarende. Det er estimert at mellom 15 og 25 % av kvinner i industrialiserte land født etter 1970, vil forbli barnløse, og de aller fleste opplever redusert livskvalitet el sykdom. Det er derfor et stort samfunnsmessig behov for filmen, som kan sette temaet på dagsorden, og bidra til forebygging og rehabilitering av slike lidelser.

Målsetting for prosjektet

Målsetningen er å bidra til åpenhet om ufrivillig barnløshet, bryte ned tabuer og få folk til å samtale om dette, for lettere å kunne forebygge psykiske lidelser og etablere tiltak som kan lindre og helbrede. En målsetning er også å være et innlegg i debatten tilknyttet surrogati og eggdonasjon.

Målgruppe

Kvinner og menn som er midlertidig eller permanent ufrivillig barnløse, eller står i fare for å bli det, samt deres nære pårørende, øvrige familie og venner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet har vært under utvikling en periode og har mottatt utviklingsstøtte fra Fritt Ord. Prosjektet går snart i produksjon og vil bli gjennomført i løpet av halvannet til to år. Undertegnede skal være regissør og en av flere hovedkarakterer i filmen. Produkjons-selskapet Fuglene blir antagelig produsent for filmen. Fotograf Lars Erlend Tubaas Øymo skal være A-fotograf. Performance kunstner og pianist Liv Kristin Holmberg vil være kunstnerisk veileder. Professor Cristina Archetti (Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO) vil være involvert i prosjektet via sitt eget forskningsprosjekt om ufrivillig barnløshet. De to sistnevnte er også hovedkarakterer i filmen siden de begge er barnløse. På den ene siden ønsker jeg å lage en personlig dokumentar som er et portrett av min egen historie for å forsøke å forstå hva som skjedde med meg for å kunne hjelpe andre til å forstå sin egen prosess. På den annen side vil dokumentaren belyse fenomenet barnløshet mer objektivt via andre kvinners historier, via fagfolk, og psykologiske og antropologiske/sosiologiske betraktninger. Ulike filmatiske uttrykk skal brukes: Visuelle poetiske skildringer i nåtid, og animasjon, 8 mm film, stillbilder og voice for å illustrere hendelser i fortid.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli-Sept 17: Filmopptak, animasjon, logging. Okt-Des 17: Transkribering, organisering av opptaksmateriale, redigering. Jan-Mars 18: Redigering og klipp, evt restopptak, lydetterarbeid. April- Mai: Fargekorrigering, teksting, ferdigstillelse, innsending til TV-kanaler og festivaler. Juni: TV- og festivalpremiere, regnskap og revisjon.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I dag rammes 15-25% av befolkningen i vestlige land av ufrivillig barnløshet, og prosentandelen er økende. Dette har store konsekvenser på både samfunnsnivå og individnivå. I dette filmprosjektet tar vi for oss de emosjonelle og sosiale konsekvensene på individnivå. Å ønske seg noe så fundamentalt som ikke materialiseres kan være svært belastende på flere plan og til og med sykdomsfremkallende. Disse temaene omtales lite i det offentlige rom, de er nærmest tabubelagt fordi de ofte er forbundet med skam. Målsetningen med dette prosjektet var å belyse temaet på en nyansert måte slik at det kan bli lettere å snakke om det og skape forståelse i samfunnet for hvor dypt det kan gripe inn i et menneskes liv.Hele befolkningsgruppen i reproduktiv alder var målgruppe for dette prosjektet, med spesifikke under-målgrupper. Den viktigste av dem var de ufrivillig barnløse, dernest deres pårørende, og dernest alle de unge i reproduktiv alder som enda ikke har tatt valget om å bli foreldre eller ikke.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmen har allerede fått stor oppmerksomhet. Den har vært vist på tre filmfestivaler i Norge og en i Italia så langt, og vi har hatt en spesialvisning. Det blir mange flere, av både festivaler og spesialvisninger nasjonalt og internasjonalt. Målgruppene har gitt overveldende positiv respons på filmen. De ufrivillig barnløse kjenner på sterk identifikasjon og opplever den som en åpning mot helbredelse. De kjenner på en lettelse over at dette belyses og løftes inn i det offentlige rom. Mange av de som allerede har fått barn, opplever filmen som svært opplysende og nyttig. Både unge og gamle i alle grupper, hevder de lærte svært mye og har fått mye større innsikt og forståelse i tematikken. Hilde M. Haug har blitt intervjuet i forbindelse med festivalvisningene, i tillegg til lange skriftlige intervjuer/artikler i Dagsavisen og bladet til Foreningen Ønskebarn. Underveis i produksjonsprosessen deltok Hilde på flere fagkonferanser/-arrangementer, holdt innlegg og viste deler av materialet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000

Prosjektgjennomføring/Metode

Filmen har vært krevende å lage, på flere nivåer, pga kompleksiteten i temaet og fordi det har vært en personlig reise for regissøren. Det er svært krevende å være regissør samtidig som man skal bearbeide egne smertefulle opplevelser og minner foran kamera. Undertegnede skjønte heldigvis tidlig at gode sparringspartnere var en nødvendighet. Fotografen hadde derfor også rollen som co-regissør under opptakene. Med ca 80 timer med opptak, har det i tillegg vært vanskelig å finne den rette dramaturgien, men med dyktige medarbeidere klarte vi å skape en innholdsrik og rørende film på 83 minutter. Det har også vært vanskelig å få relevante finansieringsinstitusjoner til å forstå nødvendigheten av et slikt prosjekt, men Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam så den samfunnsfaglige nytten av denne filmen og den helbredende effekten den kan ha på de som rammes, og deretter fulgte andre institusjoner etter. Prosjektet har blitt noe forsinket pga uforutsette hendelser, som utskiftning av sentrale medarbeidere, Korona-pandemien og private forhold, men sammenlignet med gjennomsnittstiden for produksjonen av en dokumentarfilm som er fem år, har ikke dette tatt lang tid.

Resultater og resultatvurdering

Filmen ble ferdigstilt høsten 2022, hadde premiere på filmfestival i november 2022, og har deltatt i konkurranseprogrammet på fire filmfestivaler. VGTV har kjøpt filmen og den etterspørres nå både av filmfestivaler, enkeltindivider og institusjoner/organisasjoner. ‘Mammaen i meg starter’ der andre debatter om temaet slutter – når drømmen om å ha barn i livet må settes til side – hva da? Hva skjer med en kvinnes følelsesliv og hennes identitet? Filmen dykker inn i fire kvinners historier og opplevelser. Fageksperter konsulteres også. Regissøren er hovedkarakter og hennes personlige opplevelser i fortid og nåtid er den dramaturgiske motoren. I sum anser vi dette prosjektet som meget vellykket. Vi har laget en unik, nyansert, innholdsrik, poetisk, morsom og varm film som viser at de emosjonelle og sosiale konsekvensene av ufrivillig barnløshet ser ut til å være ganske universelle i nordiske og europeiske land. Filmen omtales som ‘rørende, vakker, modig, viktig, klok og nødvendig’. 

Oppsummering og videre planer

Filmen skal distribueres til filmfestivaler og TV-kanaler nasjonalt og internasjonalt, og til ulike interesseorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Vi skal etablere en nettside med rom for interaksjon med de berørte. Vi skal arbeide videre med det materialet som ikke er brukt. Her har vi innholdsrike intervjuer med flere barnløse kvinner, med fag-ekspertene, samt opptak fra fagkonferanser. Vi skal finklippe enkelte av intervjuene og samtalene for å skape helhetlige innblikk i hver enkelt skjebne, for så å formidle dem på nettsiden og også prøve å integrere det i ulike undervisningsopplegg.

Prosjektleder

Hilde Merete Haug

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Ufrivillig barnløshet fram i lyset
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Haugtussa Film
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.02.2023
Status
Under gjennomføring