– En gavepakke for skoletrøtte elever

En hel måned på seilbåt med hardt arbeid døgnet rundt har vært en vinneroppskrift.

I samarbeid med

Ikke til forkleinelse for skoler, lærere eller annet pedagogisk personell som gjør fantastiske jobber landet rundt, men erfaringene til Stiftelsen Christian Radich og Windjammer-programmet gjør at vi er sikre på at når drop-out fra videregående er neste stopp, ja da trengs det kraftigere lut enn nok et klasseromstilbud, sier direktør i Stiftelsen Christian Radich og gründer av Windjammer, Vidar Pederstad.

Store floker krever ekstraordinære tiltak var tanken da ideen om å ta med skolelei ungdom ut på havet ble født. Målet var at ungdommene skulle få troen på at de mestrer livet, styrke selvfølelsen og oppleve et samhold med andre «i samme båt».

Fra utenforskap til aktivitetet

Livsmestringsprogrammet Windjammer hadde på det tidspunktet allerede jobbet noen år med ungdom som hadde droppet ut og satt hardt fast hjemme i utenforskap. Tilbudet viste seg å skape svært gode resultater, hvor 70 prosent av deltakerne gikk fra inaktivitet før til aktivitet etter endt program.

Erfaringene var også at det var svært krevende å jobbe med en relativt stor gruppe ungdommer, 25-40 enkeltindivider, hvor mange sliter med samme type problematikk og kanskje hadde gjort det i mange år uten rett hjelp. Eller noen ekstern hjelp i det hele tatt.

Samarbeid med videregående skoler

Dette ga næring til ideen om å danne samarbeid med videregående skoler landet rundt for å jobbe mer preventivt og sette sammen grupper av deltakere hvor det var større variasjon i type problematikk og grad av alvorlighet.

På denne måten har deltakerne som sliter tyngst flere rollemodeller å strekke seg etter og samtidig inspirerer de like mye den andre veien ved å vise et enormt mot ved å møte opp og kontinuerlig utfordre seg selv på et månedslangt seiltokt med masse fremmede mennesker.

– Windjammer er ikke for alle. Det var vi tydelige på fra start, men er noe som vi også har lært mye av gjennom de fire årene vi nå har driftet livsmestringsprogrammet, sier Pederstad.

Ville gjort det igjen

Å seile én måned er både fysisk og psykisk krevende, spesielt for de uten tidligere seilerfaring. Det gjelder 95 prosent av deltakerne på Windjammer.

Programmets natur tilsier dermed at det ikke kan romme alle former for utenforskap, men Pederstad er overbevist om effekten det har på deltakerne det passer for og de som har vært med til nå.

– Selv de som hadde det tøffest sier de ville gjort det igjen, til tross for alle utfordringene underveis. Fordi det gav dem troen på at de tåler mye mer enn det de trodde. Og det er en viktig lærdom for å kunne gjennomføre videregående, men også for livet i stort, sier han.

Kurs til samarbeidspartnere

  • For å få full effekt av den innsatsen deltakerne la ned på Windjammer tilbys to digitale samlinger for foresatte og samarbeidspartnere ved skoler, oppfølgingstjenesten, barnevernet etc.
  • Her er formålet å gi god innføring i hva deltakerne opplever og gi en smakebit på det faglige innholdet i programmet.
  • På den måten får man de viktigste støttespillerne «med på laget» og gir dem gode forutsetninger for å ta imot ungdommene som kommer hjem.

Mål om retur til skolen

Etter å ha innledet samarbeid med Mental Helse Ungdom og fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam ble det i 2022 mulig for Windjammer å tilby 20 ungdommer gratis deltakelse via sin videregående skole.

Elevene som fikk tilbudet gikk på yrkesfag og sto i fare for å droppe ut, eller ikke få et fullverdig vitnemål på grunn av for mye fravær.

Målet med prosjektet var å snu et potensiell drop-out-narrativ til å returnere til skolebenken med nye mestringserfaringer.

Suksess

Selv med finansieringen i boks skulle rekrutteringen by på utfordringer i form at skolestreik som naturlig nok rammet samarbeidet, og i tillegg har det etter pandemien generelt vært litt vanskeligere å nå ut til deler av målgruppa. Noen opplever nok også at å melde seg på Windjammer kan være litt lenger utenfor komfortsonen enn det var før pandemi og hjemmeskole.

Likevel ble Windjammer en suksess, og når 2022 går inn i historien er det med vissheten om at hele 38 deltakere har deltatt i programmet – altså nesten det dobbelte av det som ble skissert i søknaden til Dam.

– En Windjammer er en som tar utfordringer, tør å være sårbar, møter frykt med mot, en som har fått nye venner for livet og i praksis sett at med godt samhold og samarbeid kan selv førstereisende seile et skip fra A-Å, sier Pederstad.

Ekstra bonus

At skolene i tillegg kunne godkjenne deler av innholdet på Windjammer som yrkesfaglig fordypning er en ekstra bonus. Det er mulig fordi programmet også tilbyr workshops i flere yrkesfag om bord, som for eksempel kokk, maskinist, tømrer, styrmann og matrosfag.

– Helt enkelt en gavepakke for skoletrøtte elever og et tiltak som både er veldig i tiden og som vi har savna i skolen, sier rådgiver Øyvind Mostue ved Etterstad videregående skole, og legger til:

– Flere av elevene mine har gått fra å være både fysisk og mentalt ikke-tilstede før Windjammer, til å være både mentalt påskrudd og fysisk tilstede når de kom hjem. Felles for de fleste er at de har fått større selvinnsikt og opplevd mestring på en helt ny måte – det er så verdifullt.

Les mer om Windjammer


Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Windjammer- livsmestringprogram for unge i utenforskap
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Stiftelsen Christian Radich v/ Windjammer-programmet
Beløp Bevilget
2022: kr 1 000 000, 2023: kr 300 000
Startdato
17.01.2022
Sluttdato
01.06.2023
Status
Under gjennomføring