Her er årets første tildeling

30 prosjekter får innvilget støtte.

DAM Redaksjonen • 12 Jan. 2023

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyd med at tildelingene for 2023 allerede er i gang. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Dette er en veldig fin måte å starte det nye året på, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

For med løpende søknadsbehandling kan Dam allerede 12. januar innvilge 30 nye prosjekter gjennom programmene Helse og Ekspress.

Her kan du følge tildelingene:

For ett år siden innførte Dam løpende søknadsbehandling i programmet Ekspress. Høsten 2022 ble det samme innført i programmet Helse. I hele 2022 fikk 462 prosjekter innvilget støtte gjennom de to programmene.

– Vi kan være tett på behovene i helsefrivilligheten når det går kort tid fra en søknad er sendt inn til man får svar. Faktisk går det mindre enn en måned fra innsendt søknad til man får svar. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Lillehagen.

I 2023 skal Stiftelsen Dam fordele midler gjennom fire ulike programmer. I tillegg til Helse og Ekspress kommer det tildelinger gjennom programmene Forskning og Utvikling. De to siste programmene gir støtte til større prosjekter, og har en totrinns søknadsprosess. Tildelingene i disse to programmene kommer henholdsvis 15. juni (Utvikling) og 15. oktober (Forskning).

På denne siden kan du følge alle tildelingene til Stiftelsen Dam gjennom året.