Nå kan du søke forskningsmidler

– Vi håper mange velger å søke med registrert rapport.

DAM Redaksjonen • 15 Nov. 2023

Nå er søknadsskjemaene for Forskning 2024 åpnet. Illustrasjon: Elisabeth Moseng
Hans Christian Lillehagen.

Onsdag 15. november åpner søknadsskjemaene for skissesøknader til programmet Forskning 2024. Og med det er det også for første gang en mulighet å søke med registert rapport.

– Vi har fått veldig god respons på at vi nå gjør denne satsningen, så vi håper mange benytter sjansen til å søke med registrert rapport, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Pilotprosjekt i to år

Forskning 2024

  • 15. november åpner søknadsskjemaene.
    Søknadsfrist for skissesøknader er 15. februar.
  • Søknadsprosessen er todelt, der man først sender inn en skissesøknad. Deretter blir de beste søknadene invitert til å sende inn enten full søknad eller en registrert rapport.
  • Søknad gjennom registrert rapport er et pilotprosjekt, som testes ut for første gang i 2024.
  • Les mer på dam.stage.dekodes.no/forskning

Registrert rapport er en måte å publisere forskningsresultater på. Med denne metoden flyttes vurdering av studien i tidsskriftenes til før prosjektet starter.

Metoden egner seg særlig godt for hypotesedrevet forskningsdesign og andre studier der det trekkes statistiske slutninger.

Stiftelsen Dam har et pilotprosjekt for forskningsutlysningene i 2024 og 2025, der søker kan velge registrert rapport. Rent praktisk innebærer dette at man – som andre søkere – sender inn en skissesøknad, som blir vurdert på ordinær måte, av fagutvalget.

Forhindre bortkastet forskning

Dersom man blir invitert med videre blir Stiftelsen Dams fagutvalg erstattet av tidsskriftenes vurdering av prosjektene i den utvidede søknaden.

– Vi mener registrert rapport er et viktig grep i å forhindre bortkastet forskning, og at kunnskap blir gjort tilgjengelig for alle, sier Lillehagen.

Det vil fortsatt være mulig å søke forskningsmidler på tradisjonelt vis, men dersom man velger registert rapport er man garantert en litt høyere sjanse for innvilgelse.

Les gjerne mer om registrert rapport her: