Webinar om registrert rapport

Informasjonsmøte for søkere og organisasjoner 10. januar.

DAM Redaksjonen • 13 Dec. 2023

Registrert rapport er en måte å publisere forskningsresultater på. Med denne metoden flyttes vurdering av studien i tidsskriftenes til før prosjektet starter.

For forskningsutlysningene i 2024 og 2025 kan søkere til Stiftelsen Dams program Forskning velge «registrert rapport» som publiseringsform. Søkere som velger denne publiseringsformen garanteres noe høyere sjanse for innvilgelse.

Nå er utlysningen ute, og vi inviterer derfor til et webinar om registert rapport. Webinaret er primært for søkerorganisasjoner og søkere, men alle som er interessert kan delta.

I webinaret får du vite mer om hva registert rapport er, hvordan det praktiseres hos Dam, og det blir muligheter for å stille spørsmål.

Tid: 10. januar klokken 13-14

SE OGSÅ: