Kontaktperson

Janicke Frostad-Mathisen

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening som jobber for √• √łke kunnskapen om og forst√•elsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

Autismeforeningen i Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2023 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge f√•tt st√łtte til23prosjekter
Det utgj√łr2.451.000kroner
Siden F√ėRSTE TILDELING i 1997 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge f√•tt st√łtte til94prosjekter
totalt har AUTISMEFORENINGEN I NOrge f√•tt18.959.786kroner i st√łtte fra stIftelsen dam

S√łk midler gjennom Autismeforeningen i Norge:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter