Kontaktperson

Kristi Herje Haga

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

MS-forbundet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2000.

I 2023 HAR MS-forbundet FÅTT STØTTE TIL14prosjekter
det utgjør995.000kroner
siden første tildeling i 1997 har ms-forbundet fått støtte til275prosjekter
totalt har ms-forbundet fått65.531.972kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom MS-forbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter