Endelig kan vi møtes!

Søknadssammendrag

«Etter at vi mistet Lars, følte vi umiddelbart på en trang til å hjelpe andre i samme situasjon. Den digitale sorggruppa var viktig for oss, men vi savnet å kunne møtes! Derfor vil vi invitere likesinnede til en LUB-helg på fjellstugua vår».

Etter at Lars døde, gjorde foreldrene en helomvending i livet sitt og ble vertskap på Fagerheim fjellstue. De deltok i en av de 10 digitale sorggruppene som LUB hadde under pandemien. Gruppene ble ledet av skolerte likepersoner som tidligere har mistet barn. De fleste uttrykte takknemlighet over å få være del av et digitalt fellesskap med andre i lignende situasjon, det reduserer følelsen av å være alene og gir mulighet for erfaringsutveksling og håp. Men de har savnet å møtes fysisk.

Nå inviteres deltakerne og lederne for alle disse gruppene til samling 2.-4. september på Fagerheim. Her blir det både ro og hvile, fjellturer og andre uteaktiviteter i tillegg til felleskap og gode samtaler. Vi vil aktivt legge til rette for samtaler også utendørs. For mange sørgende er dette en bedre måte å snakke sammen på om vanskelig ting.

Gruppeledere vil derfor invitere til «walk and talk» på fjelltur både lørdag og søndag. Flere av gruppelederne har sammen med fagsjef i LUB ansvar for gjennomføringen av helgen. Lørdag ettermiddag arrangerer vi en enkel variant av tv-programmet Mesternes mester, for å ha det gøy sammen, skape mestringsfølelse og gode minner.

Gjennom en presentasjonsrunde i plenum fredag kveld vil vi etablere en felles gruppetilhørighet der målet er å styrke opplevelsen av fellesskap og knytte sterkere nettverk både innad i de enkelte sorggruppene og på tvers av gruppene. Disse etterlatte har fått en tilleggsbelastning i sorgen ved det å ha blitt frarøvet nærhet og støtte fra andre. Derfor er fysiske treff av særlig betydning.

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Endelig kan vi møtes!
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 132.450
Startdato
22.03.2022